Sprzedali Polskę i Polaków Unii Europejskiej – AW$LD – lekcja 5

7 – KN1.B.13Sprzedali Polskę i Polaków Unii Europejskiej – AW$LD – lekcja 5

Przy podejmowaniu Uchwały Sejmu RP z dnia 18 luty 2000 r. działali wspólnie i w porozumieniu – w sposób świadomy, zaplanowany i terminowy – w celu wyzbycia się suwerenności i niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej nie bacząc na konsekwencje tegoż dla Narodu Polskiego i Polski. Pozostawiając rządowi rolę księgowego po dokonaniu zaplanowanego zadania.
Uczestniczyli w tym m.in.:
.
Janowski Gabriel
Kaczyński Jarosław
Komorowski Bronisław
.
a obecnie w 2010 r., po katastrofie Smoleńskiej [w której zginęły m.in. osoby w tym uczestniczące: ówczesny Marszałek Sejmu RP III kadencji Maciej Płażyński – w 1991 r. ukończył wydział prawa i administracji, a którego to podpis widnieje pod uchwałą; ówczesny Vice marszałek Sejmu RP III kadencji Stanisław Zając – z zawodu adwokat]  ubiegają się oni o urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
.
Zaplanowane w sposób świadomy i celowy dzieło wypełniło się w dniu 10.10.2009 r.,  kiedy to:
.
„Lech Kaczyński ratyfikował Traktat Lizboński na uroczystości w Pałacu Prezydenckim
, w obecności m.in. szefa Komisji Europejskiej Jose Manuela Barroso, przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka, premiera przewodniczącej w tym półroczu UE Frederika Reinfeldta, szefa rządu Donalda Tuska, a także marszałka Senatu Bogdana Borusewicza oraz dyplomatów akredytowanych w Polsce.
.
Dzisiejszy dzień jest dniem polskiej pewności siebie” – mówił po złożeniu podpisu prezydent. Szef Komisji Europejskiej podkreślał, że Lech Kaczyński przypieczętował bardzo ważny rozdział w historii Polski i Unii Europejskiej. „Bez polskiej walki o wolność nie mielibyśmy zjednoczonej Europy, którą mamy dzisiaj – powiedział Barroso.
.
„Przed chwilą Polska dołączyła do 26 innych państw, które już ratyfikowały Traktat Lizboński. Można powiedzieć: czas najwyższy” – podkreślił przewodniczący Parlamentu Europejskiego.
.
Sam podpis został złożony kilka minut po godzinie 12.
.
Premier Szwecji dziękował prezydentowi, że podjął tę ważną decyzję, a Donald Tusk mówił, że traktat to kolejny etap wzmacniania wspólnoty europejskiej.
.
Sam podpis został złożony kilka minut po godzinie 12. Nie obyło się bez drobnych przeszkód okazało się, że pióro, którym Lech Kaczyński miał podpisać akt ratyfikacji, nie pisze. W sukurs głowie państwa przyszedł jeden z jego współpracowników, który pożyczył swój długopis.
.
Po podpisie prezydent mówił, że choć większość Polaków popiera i Unię Europejską i Traktat Lizboński, to nie wolno zapominać o tych, którzy mają wątpliwości.”Oni są też naszymi współobywatelami. Może w Polsce jest ich mniej niż gdzie indziej, ale trzeba ich przekonywać. Mam nadzieję, że to nie przede wszystkim my w Polsce, ale Europa ich przekona, Unia Europejska ich przekona, że dalsze rozwiązania, które pociąga za sobą Traktat Lizboński, to nie są rozwiązania komukolwiek odbierające podmiotowość” – powiedział L. Kaczyński. – koniec cytatu z: http://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/358639,traktat_lizbonski_doczekal_sie_podpisu_lecha_kaczynskiego.html
.
6 miesięcy później po podpisaniu przez Lecha Kaczyńskiego tego traktatu w dniu 10.04.2010 r.  samolot prezydencki Tu-154 uderza w ziemię pod Smoleńskiem. Wszyscy giną – w tym Prezydent RP Lech Kaczyński. Potem tygodniowa żałoba narodowa i Wawel – a wszystko rodem z G. Orwella „Rok 1984”. Teraz kampania z hasłem, że testament L. Kaczyńskiego trzeba, ba – musi być dalej realizowany.
.
Prosty lud oszukać łatwo, ale czy ci, którzy skutecznie pomagają w tym oszukiwaniu są  z siebie dumni? Nie mają wyrzutów sumienia? Tak się już zatracili? Czy rozgrzeszeniem ma być „tak krawiec kraje, jak materiału staje”?
.
Niżej treść ulotki z roku 2002/2003 rozdawanej mieszkańcom Podkarpacia.
Zauważmy, że uchwała ta jest cały czas aktualna i aktualny jest jej pkt. 6, a którego to postanowień nie zrealizowano do chwili obecnej.
.
Pośród szumu i bełkotu informacyjnego skorzystaj z profesjonalnego opracowania z roku 2002.
.
Zawarte w nim informacje stanowią klucz do rozumienia toczących się w Polsce procesów przed i po  tzw. odzyskaniu przez Polskę wolności, suwerenności i niepodległości.  Zapoznanie się z treścią tego opracowania jest niezbędne dla samodzielnego rozumnego podejmowania decyzji w trakcie wyborów do władz różnego szczebla.  Zrozumiesz też po co była ta uchwała i jakie w istocie ma znaczenie.
.
Pełne opracowanie w PDF do samodzielnego pobrania ze strony
https://jozefbizon.wordpress.com/opracowania-matrix-ue-2002/
.
Są to unikatowe opracowania i bardzo niewygodne dla wszystkich opcji politycznych rządzących Polską po 1989 r. – a i ich wspierających. Oni te mechanizmy znają, bo je latami wspólnymi siłami na raty budowali ‑ a TY je znasz??? Warto sięgnąć po te opracowania z roku 2002 ‑ chociażby po to, aby się o tym samemu przekonać. No i po, aby w końcu świadomie wybrać po której stronie się opowiadam i w sposób świadomy i celowy zacząć się wreszcie organizować bez krzykaczy, wszelakiej maści naganiaczy i ludzi podstępnie działających.
Sięgnij po te opracowania chociażby po to, aby poznać metody podstępnego długofalowego działania i aby nie dać się n-ty raz oszukać. Uwierz – warto!
.
Idź też do:
Kontrakt wojewódzki instrumentem zniewolenia przez UE – lekcja 4
https://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/07/kontrakt-wojewodzki-instrumentem-zniewolenia-przez-ue-%E2%80%93-lekcja-4/
.
Kandydaci na Prezydenta RP a Układ Europejski – lekcja
https://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/07/kandydaci-na-prezydenta-rp-a-uklad-europejski-%E2%80%93-lekcja-3/
.
Boguchwała, A.D. 18 maja 2010 r.  –  mgr inż. Józef Bizoń
.
Przeniesiono i uaktualniono z:
http://www.propolonia.pl/blog-read.php?bid=142&pid=2637

07.08.2011
_______ _________
M.P.00.6.124
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WMP20000060124&type=2

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 18 lutego 2000 r.
w sprawie przygotowań do członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
(M.P. z dnia 25 lutego 2000 r.)
Świadome, zaplanowane i terminowe działanie Rządu w zakresie inicjatyw ustawodawczych, mające na celu harmonizację prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej, jest warunkiem koniecznym trwałego umiejscowienia Polski w strukturach cywilizacji euroatlantyckiej. Sejm podejmuje niniejszą uchwałę kierując się interesem Rzeczypospolitej Polskiej – obecnie państwa stowarzyszonego, a w przyszłości państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
.
Wobec krótkiego czasu, jaki pozostał do upływu wskazanego przez Rząd terminu gotowości Polski do członkostwa w Unii Europejskiej (31 grudnia 2002 r.), Sejm zwraca uwagę na potrzebę aktywniejszego działania Rządu w zakresie dążenia do osiągnięcia spójności polskiego systemu prawa z prawem europejskim oraz koordynacji działań, a także czytelnego skorelowania kompetencji i funkcji Komitetu Integracji Europejskiej, Rządowego Centrum Legislacji oraz departamentów zajmujących się harmonizacją prawa w poszczególnych ministerstwach.
.
Sejm zwraca uwagę, iż Rząd, licząc się z realiami procesu ustawodawczego, powinien do końca lipca 2000 r. skierować do laski marszałkowskiej projekty podstawowych aktów prawnych, konieczne do dostosowania prawa polskiego do prawa wspólnotowego. W tym zakresie, w związku z obserwowaną praktyką weryfikowania kolejnych harmonogramów działań dostosowawczych pod wpływem zaistniałych opóźnień, Sejm uznaje, iż formuła aktualizowania Narodowego Programu Przygotowania Polski do Członkostwa (NPPPC), umiejscawianie odpowiedzialności za terminowość realizacji określonych zadań w poszczególnych ministerstwach i urzędach centralnych oraz sposób wypełniania przez Komitet Integracji Europejskiej funkcji programowania i koordynowania działań dostosowawczych nie są wystarczająco efektywne. Stwarza to zagrożenie dla przyjętej przez Rząd daty gotowości do członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
.
W związku z powyższym Sejm oczekuje od Rządu:
a) nadania zdecydowanego priorytetu pracom dostosowującym prawo polskie do prawa Unii Europejskiej w zakresie przygotowywania projektów ustaw,
.
b) przedstawienia całościowego i kompletnego harmonogramu rządowych inicjatyw ustawodawczych i wpisania go w program dostosowania prawa polskiego do prawa wspólnotowego,
.
c) odniesienia się w harmonogramie do konkretnych ustaw, zakresu i kierunku zmian poszczególnych ustaw oraz zdefiniowania potrzeby uchwalenia nowych ustaw, pożądanego terminu uchwalenia ustawy lub nowelizacji przepisów obowiązujących oraz terminu planowanego wejścia ich w życie – adekwatnej do poszczególnych obszarów negocjacji akcesyjnych,
.
d) konsekwentnego i jednolitego prezentowania stanowisk przez przedstawicieli Rządu w trakcie prac nad ustawami w Sejmie oraz bardziej aktywnego uczestnictwa przedstawicieli Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej w pracach komisji sejmowych, w tym sprawnego wydawania opinii końcowych do projektów ustaw, nad którymi Sejm zakończył prace w II czytaniu,
.
e) wskazania jednego podmiotu, który z woli Rządu i Prezesa Rady Ministrów ponosić będzie odpowiedzialność za sprawność i koordynację prac dostosowawczych oraz zdyscyplinowaną realizację harmonogramu inicjatyw ustawodawczych w tym zakresie.
.
1. Sejm deklaruje wolę aktywnego współdziałania z Rządem w realizacji zgłoszonych w uchwale postulatów. Sejm dołoży wszelkich starań, aby respektować priorytety prac ustawodawczych, eliminować opóźnienia na etapie procesu legislacyjnego i ułatwić Rządowi realizację zobowiązań wynikających z Konstytucji, Układu Europejskiego i negocjacji akcesyjnych.
.
2. Mając na względzie cel, jakim jest członkostwo Polski w Unii Europejskiej, oraz formalne działanie obowiązującej zasady dyskontynuacji, Sejm zwraca się do wszystkich partii i stronnictw politycznych, aby w Sejmie IV kadencji uznały wypracowane z ich udziałem rozwiązania i kompromisy, których nie zdołano uchwalić w trakcie obecnej kadencji.
.
3. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązuje Rząd do przedstawienia w terminie do dnia 31 maja 2000 r. bilansu:
.
a) kosztów poniesionych przez państwo polskie w dotychczasowym procesie preakcesyjnym oraz uzyskanych korzyści,
.
b) szacunku wysokości niezbędnych nakładów, które poniesie państwo polskie w planowanym procesie integracji europejskiej, oraz planowanego zakresu przewidywanych korzyści.
.
Marszałek Sejmu: M. Płażyński
Wyniki imienne głosowania posłów
nad UCHWAŁĄ SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 lutego 2000 r. w sprawie PRZYGOTOWANIA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DO CZŁONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ
Całe SLD było ‘za’ uchwała.
.
1. z klubu/koła AWS (Akcja Wyborcza Solidarność):
Za uchwałą głosowali:
.
Anusz
Andrzej, Arciszewska-Mielewczyk Dorota, Arkuszewski Wojciech, Arndt Paweł, Balazs Artur, Barczyk Kazimierz, Barzowski Jerzy, Bielecki Czesław, Buzek Jerzy, Chrzanowski Zbigniew, Daszkiewicz Edward, Fabisiak Joanna, Goliński Marian Tomasz, Górny Józef, Graś Paweł, Gwiżdż Jerzy, Hall Aleksander, Iwanicki Stanisław, Janiak Kazimierz, Janiszewski Jacek, Janowski Gabriel, Kamiński Krzysztof, Kapera Kazimierz, Kilian Tadeusz, Komołowski Longin, Komorowski Bronisław, Koźlakiewicz Mirosław, Krzaklewski Marian, Kukliński Mirosław, Langowska Grażyna, Łączkowski Paweł, Marcinkiewicz Kazimierz, Mozolewski Józef, Niemiec Szymon Józef, Niesiołowski Stefan, Niewiarowski Ireneusz, Pawlus Tadeusz, Piechowiak Grzegorz, Płażyński Maciej, Poślednik Marian, Rejczak Jan, Rybicki Jacek, Sekuła Mirosław, Senkowski Zbigniew, Skrzypek Władysław Józef, Smirnow Andrzej, Styczeń Mirosław Andrzej, Szkaradek Andrzej, Szwed Stanisław, Szweda Bernard, Szymański Antoni, Tchórzewski Krzysztof, Tworkowski Jacek, Wełnicki Tomasz, Wrona Tadeusz, Zając Stanisław, Złotowski Kosma, Żak Piotr.
.
Wstrzymali się od głosu:
.
Biernacki
Marek, Dykty Henryk, Grzonkowski Stanisław Marian, Libicki Marcin, Smereczyńska Maria Władysława, Swoszowski Mirosław, Woźnicki Andrzej Maciej.
.
Nieobecni byli:
.
Brzeski
Andrzej, Cegielska Franciszka, Jurgiel Krzysztof, Steinhoff Janusz, Szczygieł Mieczysław, Szeremietiew Romuald, Widzyk Jerzy Jacek, Wójcik Dariusz.
.
Przeciw uchwale głosowali: – pozostali posłowie AWS, których nazwisk nie wymieniono jako tych którzy byli: za uchwałą, wstrzymali się od głosu, nieobecni podczas głosowania.
.
2. Pozostałe kluby/koła tzw. prawicowe (SLD w całości głosował za uchwałą).
.
KPN-Ojczyzna:
za uchwałą:
Janiszewski
Michał,  Karwowski Tomasz,  Kraus Janina, Słomka Adam
.
wstrzymali się:
Zapałowski
Andrzej
.
ROP:
za uchwałą:
Dorn
Ludwik, Kaczyński Jarosław
.
przeciw uchwale:
Olszewski
Jan, Włodarczyk Wojciech
.
PRS (Polska Racja Stanu).
.
za uchwałą:
Grabowski
DariuszKędra Ryszard
wstrzymali się:
Wędrychowicz
Adam
.
NIEZALEŻNI.
za uchwałą:
Jagieliński
Roman, Kroll Henryk,  Paździor Helmut, Rulewski Jan
.
przeciw uchwale:
Macierewicz
Antoni
.
PP (Porozumienie Polskie).
przeciw uchwale:
Grabowski
Mariusz Krzysztof, Krutul Piotr, Łopuszański Jan, Nowina-Konopka Halina, Olszewski Mariusz, Sobecka Anna, Tomczak Witold
ZBIORCZE WYNIKI GŁOSOWANIA Nr 4 – POSIEDZENIE 71 – Dnia 17/02/2000 Godz. 09:13
PKT 2. PORZ. DZIEN. PIERWSZE CZYTANIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPR. PRZYGOTOWANIA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DO CZŁONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ –

http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/glosowania?openAgent&3&71&4
.
Głosowało – 434,  Za – 272,  Przeciw – 148,  Wstrzymało się – 14, Nie głosowało – 25
Klub/
Koło
Liczeb
ność
Głoso
wało
Za
Prze
ciw
Wstrzy
mało się
Nie głos
owało
AWS
186
177
56
114
7
9
SLD
161
150
150
11
UW
59
55
52
1
2
4
PSL
26
25
22
3
1
PP
7
7
7
KPN-Ojcz
5
5
4
1
niez.
5
5
4
1
ROP
4
4
2
2
PPS-RLP
3
3
2
1
PRS
3
3
2
1
.
Źródło – sejmowa strona internetowa: http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/glosowania?openAgent&3&71&4
Pełny materiał z tego głosowania i głosowania za Balcerowiczem na prezesa NBP opublikowało Stowarzyszenie „Rodzina Polska” na stronie internetowej:
http://www.rodzinapolska.pl/dok.php?art=kluby/podkarpacki/archiwum/2002/117_1.htm
ulotka w oryginale bezpośrednio do pobrania tu:
http://www.rodzinapolska.pl/kluby/podkarpacki/archiwum/2002/117_1.doc
.
________ _____
Zapoznaj się z imiennym wykazem głosowania wyboru Leszka Balcerowicza na prezesa NBP. Stanowi on pewien komplet informacji do niniejszej ulotki:  
http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/glosowania?OpenAgent&3&95&93
.
Jedynie posłowie Porozumienia Polskiego w obu głosowaniach wszyscy byli przeciw.
.
Za Balcerowiczem
był cały klub AWS z nielicznymi wyjątkami:
przeciw byli:
Dąbrowski
Józef,  Goryszewski Henryk, Kropiwnicki Jerzy, Sikora Waldemar Mieczysław;
.
nie oddali głosu,
a byli na sali:
Giedrojć Roman, Pupa Zdzisław;
.
nieobecni byli:
Biela
Adam, Chrzanowski Andrzej, Jackowski Jan Maria, Jurgiel Krzysztof, Kamiński Krzysztof, KleitzŻółtowska Maria, Nieduszyński Witold, Piątkowski Jan, Piotrowski Leszek, Sołtyk Grażyna.
.
Za Balcerowiczem był cały klub UW (3 posłów było nieobecnych).
.
Cały klub SLD tym razem dla niepoznaki głosował przeciw Balcerowiczowi (główną sprawę załatwili w głosowaniu nad Unią Europejska, teraz pod publiczkę mogli być przeciw).
______ __________
.
Razem z SLD i UW  Polskę i Polaków sprzedali Unii Europejskiej
m.in.:
.
1. Stanisław Zając – prezes ZChN, vice-marszałek Sejmu /również za Balcerowiczem/;
2. Gabriel Janowski – przewodniczący sejmowej komisji rolnictwa, kreujący się teraz na obrońców rolników (aktualnie wszedł do Ligi Polskich Rodzin);
3. Jarosław Kaczyński – Prawo i Sprawiedliwość (PiS) [koło ROP];
4. Adam Słomka Tomasz Karwowski – KPN Ojczyzna;
5. Marian Krzaklewski  /również za Balcerowiczem/ ;
6. Józef Górny /również za Balcerowiczem/ – Stowarzyszenie Rodzin Katolickich.
Będą budowali nową cywilizację euroatlantycką. Nie pytając Narodu Polskiego przesądzają o wejściu Polski do UE.
.
Pełnomocnik Stowarzyszenia „Rodzina Polska”
woj. podkarpackiego – mgr inż. Józef Bizoń.
________ ________
.
Tyle z ulotki z roku 2002/2003
Niżej wyniki głosowanie nad powołaniem Leszka Balcerowicza na stanowisko prezesa Narodowego Banku Polskiego. Jego kadencja trwała 6 lat. [Pełnił tę funkcję od 10 stycznia 2001 do 10 stycznia 2007 i jako prezes NBP od 1 maja 2004 wchodził z urzędu w skład Rady Ogólnej Europejskiego Banku Centralnego.]
.
GŁOSOWANIE Nr 93 – POSIEDZENIE 95.
Dnia 22-12-2000 Godz. 11:32
PKT 14. PORZ. DZIEN. POWOŁANIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
Głosowało – 440  Za – 226  Przeciw – 214  Wstrzymało się – 0  Nie głosowało – 20
Większość bezwzględna – 221
Klub/
Koło
Liczeb
ność
Głoso
wało
Za
Prze
ciw
Wstrzy
mało się
Nie głos
owało
AWS
182
170
166
4
12
SLD
161
157
157
4
UW
58
55
55
3
PSL
26
26
26
niez.
16
15
5
10
1
KdP
7
7
7
PP
6
6
6
ROP-PC
4
4
4
Przeniesiono z:
http://www.propolonia.pl/blog-read.php?bid=142&pid=2637
_________
07.08.2011

Informacje o Józef Bizoń

jb.boguchwala@gmail.com
Galeria | Ten wpis został opublikowany w kategorii George Soros - PiS i inni kamraci, Józef Bizoń, Mechanizmy władzy nad Polską, Zasługi Lecha Kaczyńskiego. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.