Wybory przez pryzmat „Nocnej zmiany – czy nocnej zdrady?”

6 – KN1.A.5Wybory przez pryzmat „Nocnej zmiany – czy nocnej zdrady?”

Rok wyborów 2011. Wybory do Sejmu i Senatu RP zarządzono w dniu 4 sierpnia na dzień 9 października 2011 r.
W chwili uaktualniania tego artykułu trwa kampania wyborcza. Trwa ona zresztą non stop od chwili katastrofy prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem w dniu 10.04.2010 r. Jej głównym i jedynym motywem – linią przewodnią – jest ta katastrofa lotnicza pod Smoleńskiem. W 2010 r. pisałem:
Na placu boju pozostał jednak Andrzej Lepper.
– Najbardziej niebezpieczny dla całego towarzystwa jest Andrzej Lepper, bo nie uczestniczył w kantach „kanciastego” stołu, nie brał udziału bezpośrednio lub pośrednio w tym o czym będzie mowa niżej, no i odważył się wypowiedzieć nie po myśli biurokratom unijnym na posiedzeniu w Strasuburgu 19.11.2002 r.
http://www.youtube.com/watch?v=flKRe2ZMI-Y&feature=player_embedded
 – a takie rzeczy to oni dobrze pamiętają i płazem nikomu nie puszczają – w przeciwieństwie do jakiejś zbiorowej amnezji bardzo wielu Polaków uwidocznionej po katastrofie smoleńskiej.
.
5 sierpnia 2011 r. znaleziono w biurze Samoobrony w Warszawie martwego Andrzeja Leppera. Cel uświęca środki – zdają się nam Polakom mówić. Następna przeszkoda zniknęła i to w następnym dniu po ogłoszeniu terminu jesiennych wyborów.
.
Rok wyborów 2010. Czerwcowe wybory na urząd Prezydenta RP, wybory do samorządów terytorialnych, a i nie wykluczone, że przyspieszone wybory do Sejmu i Senatu RP. Wszystko to odbywa się w cieniu katastrofy z 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem.
Wszystkie duże media – i to bez jakiegokolwiek wyjątku – zajęte są nagłaśnianiem tylko dwóch kandydatów, no i przy okazji tylko dwóch Partii pod dalsze tegoroczne wybory: Bronisława Komorowskiego z Platformy Obywatelskiej (PO) i Jarosława Kaczyńskiego z Prawa i Sprawiedliwości (PiS).
Obaj kandydaci, a i ich partie są funta kłaków warte z punktu wiedzenia interesu Narodu Polskiego i Polski. Owszem – są oni bardzo ważni, ale z punktu widzenia obcych interesów realizowanych od wielu lat – szczególnie od 1988 r. na ziemiach polskich. Do tej bijatyki wyborczej wciąga się Polaków niewiele rozumiejących z tego co się w istocie od wielu już lat w Polsce dzieje.
.
Katastrofa pod Smoleńskiem zachwiała mocno tym obcym dla Narodu Polskiego układem.
Nagle wszystkie media bez żadnego wyjątku zaczęły na całego trąbić – jakby były sterowane z jednego centrum dowodzeniao niepowetowanej stracie jaką ponieśli Polacy i cały Naród Polski – no bo zginęli najwybitniejsi Polacy, tyle tylko, że zapomniano przy tym dodać, że wielu z nich gorliwie służyło Żydom i ich interesom na ziemiach polskich. O tym jakoś dziwnie wszyscy nagle zapomnielino, nie zupełnie, pamiętał przecież o tych zasługach Naczelny rabin Polski Michael Schudrich w udzielonym przez niego wywiadzie dla The JewischWeek (TUESDAY APRIL 20, 2010 26 NISAN 7670) OPŁAKUJĄĆ SWEGO PRZYJACIELA LECHA KACZYŃSKIEGO
Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich o Lechu Kaczyńskim
https://jozefbizon.wordpress.com/2011/06/20/naczelny-rabin-polski-michael-schudrich-o-lechu-kaczynskim/
.
Odnośnie tych zasług Lecha Kaczyńskiego, to można je poznać czytając
Zadymy sejmowe a sprawa odszkodowań dla Żydów – kontekst wyborczy
https://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/09/rzecz-o-kaczynskich-marku-jurku-i-nie-tylko-zadymy-sejmowe-a-sprawa-odszkodowan-dla-zydow/
.
Do tego 15 grudnia 2009 r. – podczas uroczystości chanukowych w Pałacu Prezydenckim RP zostali m.in. odznaczeni:
–  „za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za zasługi dla odrodzenia polskiej społeczności żydowskiej w wolnej Polsce:
KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI
Pan Piotr Krzysztof KADLČIK
.
za wybitne zasługi w działalności na rzecz dialogu polsko-żydowskiego
KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI
Pan Krzysztof Symcha KELLER
Pan Michael Joseph SCHUDRICH
 http://www.prezydent.pl/aktualnosci/ordery-i-odznaczenia/art,759,ceremonia-zapalenia-swieczek-chanukowych.html
.
Dorzućmy do tego:
Prezydent na ceremonii Chanuki 21.12.2009 r.
http://www.prezydent.pl/kronika-wydarzen/rok-2008/art,81,ceremonia-zapalenia-swieczki-chanukowej-z-udzialem-pary-prezydenckiej.html
.
No i związana z tym wszystkim wyżej rzecz najważniejsza.
Prezydent Lech Kaczyński po raz pierwszy w dziejach Polski – i dziejach żydowskich na ziemiach polskich – wprowadził do najwyższych urzędów [instytucji] państwa polskiego menorę [będącą godłem IZRAELA] wraz z żydowskim  świętem Chanuka. Wraz z pochówkiem na Wawelu Lecha Kaczyńskiego i jego żony Marii Kaczyńskiej święto Chanuka i menora weszły pomiędzy polskich królów.

Więcej wraz ze zdjęciami – „Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną”.
https://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/08/nie-bedziesz-mial-cudzych-bogow-przede-mna/
.
Podczas pobytu prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Izraelu w dniach 10 – 14 września 2006 r. podpisał on tam umowę dającą dostęp służbom Izraela do materiałów w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej [IPN].
.
Podpisanie Traktatu Lizbońskiego przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego
http://www.youtube.com/watch?v=-ca0jQbbw70
.
Rabina Sacha Pecaric o odbudowie żydostwa w Polsce
http://www.pardes.pl/old/o_nas.html – link nieaktualny.
Te kilka lat, przez które Pardes Lauder ukształtował się i osiągnął swój dorobek pokazują, że pomimo dramatu historii i wszelkich złych prognoz, żydowska nauka i żydowskie życie mogą odrodzić się w Polsce na najwyższym poziomie, kształtując przyszłość polskich Żydów i kierując ich na drogę Tory, która stanowi o istocie żydowskiej tożsamości.
Oby dzieło rozpoczęte prze Pardes Lauder mogło być kontynuowane i oby stało się fundamentem dla odbudowy prawdziwego żydowskiego życia w Polsce, jeżeli nie w tym, to na pewno już w przyszłym pokoleniu.”
.
Profesora Wolniewicza – o Chanuce w pałcu Prezydenta RP
http://www.youtube.com/watch?v=lgZE5158hKQ
.
Było więc co opłakiwać, to też w ramach zadośćuczynienia doznanych boleści w nagrodę Jarosław Kaczyński jest teraz faworyzowany przez wszystkie media jako jeden z liczących się kandydatów – i to na wszelkie możliwe sposoby:
metodą na płacze”; „metodą na zamach”; „metodą na alergię”; „metodą na stracha” lub jak kto woli „metodą na babę jagę”; „metodą na litość”; „metodą na nawrócenie”; „metodą na krawca”; „metodą kto inny nie ma szans”; no i przede wszystkim „metodą na wszystkie świętości”.
.
O drugim kandydacie z PO Bronisławie Komorowskim to szkoda o nim mówić. To samo dotyczy SLD i reszty pookrągłokantowego lewactwa.
Mamy jeszcze kandydatów w osobach: Jurka Marka, Korwina_Mikke, Napieralskiego Grzegorza, Olechowskiego Andrzeja, Pawlaka Waldemara, Kornela Morawieckiego, Zientka Bogusława, Andrzeja Leppera.
.
Najbardziej niebezpieczny dla całego towarzystwa jest Andrzej Lepper,
bo nie uczestniczył w kantach „kanciastego” stołu, nie brał udziału bezpośrednio lub pośrednio w tym o czym będzie mowa niżej, no i odważył się wypowiedzieć nie po myśli biurokratom unijnym na posiedzeniu w Strasuburgu 19.11.2002 r.
http://www.youtube.com/watch?v=flKRe2ZMI-Y&feature=player_embedded
 – a takie rzeczy to oni dobrze pamiętają i płazem nikomu nie puszczają – w przeciwieństwie do jakiejś zbiorowej amnezji bardzo wielu Polaków uwidocznionej po katastrofie smoleńskiej.
Jak taki Lepper może się mierzyć do takich zasług obu braci Kaczyńskich.
Toż to niepojęte. Nie po to przecież tyle wysiłku i nadstawiania karku przez wielu – szczególnie w roku 1991 i 1992, a i teraz, gdyby się noga powinęła – o czym mowa niżej.
.
To o czym jest mowa w „Nocna zmiana – czy nocna zdrada?
https://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/07/nocna-zmiana-%E2%80%93-czy-nocna-zdrada/
czyta się jak dobry kryminał.
Znajdziemy tam wielu z wyżej wymienionych kandydatów występujących bezpośrednio lub pośrednio: Korwina-Mikke, Waldemara Pawlaka, Jurka Marka, Jarosława i Lecha Kaczyńskiego.
.
Przypomnijmy też, że 6 czerwca 1997 r. został uchwalony przez Sejm nowy Kodeks Karny [Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553] (wszedł on w życie 01.09.1998 r.),
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19970880553&type=3
w którym to zniesiono karę śmierci, a w nim m.in. mamy:
.
„Art. 4. § 1. Jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia przestępstwa, stosuje się ustawę nową, jednakże należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest względniejsza dla sprawcy.”
.
Nowy Kodeks Karny z dn. 06 czerwca 1997 r.
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19970880554&type=3
zastąpił poprzedni Kodeks Karny z dn. 19.04.1969 r. [Dz.U.69.13.94]
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19690130094&type=3
z art. 122 i 123 w brzmieniu niżej podanym.
.
„Art. 122. Obywatel polski, który uczestniczy w działalności obcego państwa lub zagranicznej organizacji mającej na celu pozbawienie niepodległości, oderwanie części terytorium, obalenie przemocą ustroju lub osłabienie mocy obronnej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej albo działając na rzecz obcego wywiadu godzi w podstawy bezpieczeństwa lub obronności Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,
popełnia zdradę Ojczyzny i podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10 albo karze śmierci.”
.
„Art. 123. Kto, mając na celu pozbawienie niepodległości, oderwanie części terytorium, obalenie przemocą ustroju lub osłabienie mocy obronnej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, podejmuje w porozumieniu z innymi osobami działalność zmierzającą do urzeczywistnienia tego celu,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze śmierci.”
.
Zabójczym dla Polski i Narodu Polskiego owocem „okrągłego stołu”, przy którym zasiadła władza komunistyczna z tzw. opozycją głównie wywodzącą się z KOR (bez znaczenia jest tutaj to, kto z KOR w jakiej tam roli występował i w jakie stroił się szatki – i stroi się nadal), stał się UKŁAD EUROPEJSKI ustanawiający stowarzyszenie między Rzeczypospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, sporządzony w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r. (Dz. U. z dnia 27 stycznia 1994 r., Nr 11, poz. 38).
http://www.cie.gov.pl/HLP/files.nsf/0/B2A4F6D0D2C08ACFC1256E7B0049ED16/$file/ue.pdf
(oficjalna strona Centrum Informacji Europejskiej – pobranie bezpieczne)
.
O 4 i 5 czerwca 1992 r., kiedy to odwołano Jana Olszewskiego z funkcji Premiera RP, krążą opowieści – nakręcono (ponoć ukrytą kamerą) nawet film „Nocna zmiana”. Opowiadało się i opowiada nadal tak, aby zbić na tym wydarzeniu jak największy kapitał polityczny [przez PiS] i to ponoć w interesie Narodu Polskiegowyrywając zdarzenia z tych dni z całego szerokiego kontekstu innych wcześniejszych i późniejszych zdarzeń.
Ks. prof. Waldemar Chrostowski w „O dialogu z Żydami” tak kwituje taki stan rzeczy: „Nie liczy się to co się wydarzyło, ważne jest to jak się to opowiada”.
.
Jednakże wyniki imiennego głosowania nad uchwałą z dn. 18.02.2000 Sejmu RP – w sprawie przygotowania do członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej –czytaj:  „Sprzedali Polskę i Polaków Unii Europejskiej AW$LD – lekcja 5
https://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/07/sprzedali-polske-i-polakow-unii-europejskiej-awld-%E2%80%93-lekcja-5/
w pełni potwierdzają fakt, że wyrażone przez M. Przybyłowicza i S. Siwka stanowisko [tak w imieniu klubu PC, jak i w imieniu pięciu połączonych komisji Sejmu RP] było wówczas w pełni zgodne ze stanowiskiem Jarosława i Lecha Kaczyńskiego. Do tego należy jeszcze przypomnieć, że PC pod ich przewodnictwem opowiedziało się po stronie zwolenników opowiadających się w referendum 2003 r. za wejściem Polski w struktury unijne.
.
Stanowisko to było i jest zgodne z tym opisanym w „Kontekst smoleński doktryny politycznej ujawnionej przez PiS w Fundacji Batorego
https://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/07/kontekst-smolenski-doktryny-politycznej-ujawnionej-przez-pis-w-fundacji-batorego/
i późniejszymi działaniami braci Kaczyńskich – za co prezydent Lech Kaczyński [wraz z żoną Marią] doczekał się pochówku na Wawelu
Na Wawel za kładzenie podwalin pod budowę państwa żydowskiego na ziemiach polskich
https://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/06/na-wawel-za-kladzenie-podwalin-pod-budowe-panstwa-zydowskiego-na-ziemiach-polskich/
.
Na głosowaniu 08.09.2006 w sprawie roszczeń żydowskich Jarosław Kaczyński nie był obecny, ale za to całe PiS pod jego przewodnictwem głosowało za (147 za)
– czytaj: „Zadymy sejmowe a sprawa odszkodowań dla Żydów – kontekst wyborczy https://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/09/rzecz-o-kaczynskich-marku-jurku-i-nie-tylko-zadymy-sejmowe-a-sprawa-odszkodowan-dla-zydow/
.
W nagrodę Jarosław Kaczyński jest teraz faworyzowany przez wszystkie media
– i to na wszelkie możliwe sposoby – jako jeden z głównych kandydatów na urząd Prezydenta RP w wyborach 2010 r. No cóż,   w tym konkretnym przypadku cel uświęca środki mawiają wszyscy jak leci, a niektórzy na swe usprawiedliwienie zaraz dodają „tak krawiec kraje – jak materiału staje”.
Tyle tylko, że pośród prawie 40-milionowego Narodu Polskiego materiał taki jest, jednakże nic się nie zrobiło aby go skuteczne pokazać. No ale wówczas nici z argumentu „na krawca”.
.
Po 14-tu latach – rok 2006 – po tym jak PiS wygrał wybory parlamentarne i prezydenckie – pisałem: To Nie IV RP, to kontynuacja umów „okrągłego stołu”.
.
Mieli rację ci posłowie, którzy 21 maja 1992 r. występowali przeciw Układowi Europejskiemu podpisanemu w Brukseli w dniu 16.12.1991 r. Sprawdził się ich czarny scenariusz, ale słuch po nich zaginał. Polska popadła w ruinę, a Naród Polski wpada w co raz to większą nędzę. U władzy ciągle na zmianę są ci, którzy w tamtym czasie stanęli po stronie „twórców” Układu Europejskiego i którzy odpowiedzialni są za obecny stan rzeczy.
.
To ci ludzie obejmują kolejno – na zmianę – najwyższe stanowiska i urzędy państwowe. Niektórzy z nich, o ironio, zostali wypromowani do odegrania roli zbawców Narodu Polskiego. Ci wypromowani „zbawcy” mówią, że mają teraz receptę na naprawę Polski, że teraz będzie prawo i sprawiedliwość – a naiwny lud polski w to wierzy.
.
Napuszcza się Polaków na Polaków. Stosowane są medialne nagonki dla niszczenia rękoma samych Polaków wszystkich tych, którzy nie chcą się poddać „jedynie słusznej” woli „zbawców”. Na powrót wróciła do gry karta lustracyjna, ale tym razem na szeroką skalę, aby Polacy między sobą się do cna pożarli, aby skłócić wszystkich ze wszystkimi, a to po to, aby w tym czasie w obcym interesie i bez żadnych oporów zainstalować na terytorium Polski tarczę antyrakietową – wyposażoną w rakiety z głowicami nuklearnymi – dla obrony terytorium USA i Izraela.
.
Jeżeli Naród Polski chce istnieć, jeżeli chce zachować własne państwo, to musi jak najszybciej stosownie podziękować ludziom PiS, PO, SLD, PSL, UPR i innym odpowiedzialnym (bezpośrednio i pośrednio) za przygotowanie i wprowadzenie w życie Układu Europejskiego z dnia 16.12.1991 r. oraz na jego podstawie późniejszych aktów prawnych. W aktualnym stanie rzeczy to w tym zakresie konieczna jest pilna i solidna lustracja – lustracja obejmująca okres po 1988 r. Wówczas też przyjdzie czas na rachunki krzywd sprzed tej daty, ale wówczas dokonane one zostaną przez Polaków i w interesie Polaków.
___
.
Na bazie tego Układu Europejskiego z 16.12.1991 r. zbudowano rozległe precyzyjne mechanizmy zniewolenia Narodu Polskiego – od szczytu władzy aż po wiejską gminę.
Zostało to udokumentowane przez Józefa Bizoń w czterech kilkudziesięciu stronicowych  opracowaniach z 2002 r. zawierających liczne przejrzyste schematy zbudowanych mechanizmów.
.
Opracowania z 2002 r. bezpłatnie dostępne są do pobrania z witryny  https://jozefbizon.wordpress.com – szczegóły w: „UNIJNY MATRIX – CO, SKĄD i JAK POBRAĆna: https://jozefbizon.wordpress.com/opracowania-matrix-ue-2002/ .
.
Mamy rok 2010. Dmuchając na zimne jeszcze rok lub dwa do upływu okresu 20 lat. Ryzykować przecież teraz nikt rozsądny nie będzie, bo i po co. Tyle wysiłku na nic? Mogłoby wyjść przy okazji kto, kogo i dlaczego popierał, wspierał, jaką pełnił rolę w tym teatrze przed Narodem Polskim – no i mogłaby być klapa z dalekosiężnym planem co do ziem polskich. A tak, to siła złego na jednego i musi być Kaczyński, a jak nie on, to i ostatecznie może być Komorowski. Będzie wówczas na kogo w rodzinie narzekać do następnego rozdania kart.
Niech ktoś tylko spróbuje włożyć swój nos w tę dwubiegunową rodzinkę to cięgi srogie dostanie.
.
A przykładów opisanych wyżej z przeszłości jest wiele.
Mieli kłopot z ZChN – jakaś frakcja z Goryszewskim się ujawniła i sprzeciwiła Układowi Europejskiemu, to ją zmieciono. Podobny los spotkał KPN. Pojedyncze niepokorne osoby też zniknęły z pola widzenia. Po wyborach w 2005 r. powstała koalicja rządowa PiS, LPR i Samoobrona. Ale ministrowi R. Giertychowi nie spieszno było do realizacji wymogów Układu Europejskiego w zakresie oświaty, a wręcz przeciwnie stawiał na zachowanie polskości polskiej szkoły – to i go wykopano.
Minister A. Lepper też był na bakier z tym układem w sprawie rolnictwa, a do tego zachciało mu się krytykować w centrum zlotu jedynie słusznej władzy – to i jakąś rozróbę o boćki mu uszykowano.
Jarosław Kaczyński mógł teraz odetchnąć z ulgą. Doprowadził wraz z kamratami z dawnych czasów do przedterminowych wyborów i oddał władzę PO.
LPR w dużej mierze się rozpadło.
.
Na placu boju pozostał jednak Andrzej Lepper.
.
Należy jeszcze raz w obecnej polskiej rzeczywistości powtórzyć.
Jeżeli Naród Polski chce istnieć, jeżeli chce zachować własne państwo, to musi jak najszybciej stosownie podziękować ludziom PiS, PO, SLD, PSL, UPR i innym odpowiedzialnym (bezpośrednio i pośrednio) za przygotowanie i wprowadzenie w życie Układu Europejskiego z dnia 16.12.1991 r. oraz na jego podstawie późniejszych aktów prawnych.
.
Boguchwała, A.D. 02 czerwca 2010 r. –  mgr inż. Józef Bizoń
_______
Odwołania w tekście do innych artykułów opublikowanych przez Józefa Bizonia:
.
Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich o Lechu Kaczyńskim
https://jozefbizon.wordpress.com/2011/06/20/naczelny-rabin-polski-michael-schudrich-o-lechu-kaczynskim/
.
Nocna zmiana – czy nocna zdrada?
https://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/07/nocna-zmiana-%E2%80%93-czy-nocna-zdrada/
.
Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną”.
https://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/08/nie-bedziesz-mial-cudzych-bogow-przede-mna/
.
Zadymy sejmowe a sprawa odszkodowań dla Żydów – kontekst wyborczy
https://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/09/rzecz-o-kaczynskich-marku-jurku-i-nie-tylko-zadymy-sejmowe-a-sprawa-odszkodowan-dla-zydow/
.
Sprzedali Polskę i Polaków Unii Europejskiej AW$LD – lekcja 5
https://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/07/sprzedali-polske-i-polakow-unii-europejskiej-awld-%E2%80%93-lekcja-5/
.
Kontekst smoleński doktryny politycznej ujawnionej przez PiS w Fundacji Batorego
https://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/07/kontekst-smolenski-doktryny-politycznej-ujawnionej-przez-pis-w-fundacji-batorego/
.
UNIJNY MATRIX – CO, SKĄD i JAK POBRAĆna:
 https://jozefbizon.wordpress.com/opracowania-matrix-ue-2002/
________________
Przeniesiono, zmodyfikowano i uaktualniono z:
http://www.propolonia.pl/blog-read.php?bid=142&pid=2681 cz.1
http://www.propolonia.pl/blog-read.php?bid=142&pid=2680 cz.2
__________________
10.08.2011

Informacje o Józef Bizoń

jb.boguchwala@gmail.com
Galeria | Ten wpis został opublikowany w kategorii George Soros - PiS i inni kamraci, Mechanizmy władzy nad Polską. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.