Kontrrewolucja 2010 w wydaniu kandydata Korwina Mikke

8KN1.D.1Kontrrewolucja 2010 w wydaniu kandydata Korwina Mikke.

Mądrzy ludzie powiadają, że przezorny zawsze jest ubezpieczony i że trzeba być dalekowzrocznym. Idąc za tym wskazaniem, a także wiedząc, że ludzie nie lubią czytać – a tym bardziej czytać dokumentów, tylko wolą posłuchać, pooglądać, wykombinowano sposób na budowę struktur UPR w terenie – na tzw. „rybkę” – tam, gdzie jest największa słuchalność Radia Maryja.
v
Gra jest ustawiona na ludzi młodych, bo starszych trudniej skołować lub zostali już skołowani przez innych.
v
Głównie chodzi o to, aby tych ludzi młodych uwięzić chociażby na jakiś czas w strukturach UPR i tym samym przeciwdziałać przejściu ich do innych ugrupowań politycznych, a tym bardziej do mogącego powstać ugrupowania szczeropolskiego, bo groziłoby to katastrofą docelowego planu generalnego, a po realizacji którego nie może być przecież mowy o żadnym anszlusie – chyba, że z Izraelem.
v
Przy okazji każdych wyborów posługując się tymi strukturami zawsze przechwycą na siebie jakąś część wyborców, których głosy mogłyby zasilić ugrupowania niechciane – patrząc z perspektywy docelowej. Z tych to też powodów nikt dotychczas nie ganił UPR za to, że przy każdych wyborach rozbija głosy wyborców – no bo rozbija tych co ma rozbijać. Zgoła odwrotna jest reakcja, gdy powstaje jakieś ugrupowanie skierowane przeciwko dotychczasowemu układowi – a to co innego i wówczas wrzask się podnosi, że będzie ono rozbijać głosy. A prawda jest taka, że najwyższy już czas rozbić nie tylko głosy – zabierając ich lwią część – ale i rozbić wszystkie sitwy i układanki mamiące Polaków. W każdym bądź razie trzeba te wysiłki podejmować nie bacząc na krzyki o rozbijaniu głosów puszczając je mimo uszu. Trudno – niech sobie krzyczą.
v
W 2002 i 2003 roku byłem zapraszany na spotkania organizowane we wsiach i małych miastach Podkarpacia do przeprowadzenia wykładów z moich opracowań z 2002 r. prezentowanych na tej witrynie. Zawsze po każdym przeprowadzonym wykładzie – na którym było sporo ludzi młodych ‑ okazywało się, że byłem tam potrzebny na przysłowiową „rybkę”. Na koniec mi dziękowano i przystępowano do zakładania koła UPR.
v
Przy okazji dowiadywałem się, że słuchacze kompletnie nie orientują się w tym, że program gospodarczy UPR to czystej wody hiper  „Balcerowicz”, ale za to dowiadywali się od organizatora spotkania, że Stanisław Michalkiewicz ma swoje felietony w Radio Maryja.
v
Po paru takich spotkaniach zrezygnowałem z takich zaproszeń. To osobiste doświadczenie pozwoliło mi na poznanie mechanizmu organizacji kół UPR w terenie – no i na podzielenie się swymi spostrzeżeniami w moim artykule „Kontrrewolucja, ale jaka?” z 2005 r. Okazuje się, że te moje spostrzeżenia są cały czas aktualne.
v
Na stronie: http://www.michalkiewicz.pl/linki.php czytamy:
„Unia Polityki Realnej
www.upr.pl
Oficjalna strona UPR. Stanisław Michalkiewicz był jednym z jej założycieli, wraz ze Stefanem Kisielewskim i Januszem Korwin-Mikke (rok 1987, patrz Życiorys).
Na stronie regularnie ukazują się teksty SM, linki do nagrań felietonów z Radia Maryja i informacje o spotkaniach.”
v
Niżej tekst mego artykułu z 2005 r. – opublikowanego wówczas na stronie: www.snpp.pl [obecnie już tam niedostępnego]
_______

Kontrrewolucja, ale jaka?

Pan redaktor Stanisław Michalkiewicz (UPR) w felietonie wyemitowanym w Radiu Maryja  dnia 07.12.2005 r. o godz. 20.50 – w 14 rocznicę powstania tego radia – przypomniał krwawe rocznice grudniowe w wykonaniu komunistów  i dzielnie stanął w obronie Radia Maryja za co należy mu się podziękowanie, ale przechodząc do politycznej analizy obecnego stanu rzeczy powiedział:
Układ okrągłego stołu wie, że jego dni są policzone, a jego los przypieczętowany. Właśnie stąd te nerwy, właśnie dlatego to wycie. Nie ma co się nim przejmować. Trzeba puszczać mimo uszu absurdalne oskarżenia i nie tracić czasu na polemiki. Mamy bowiem większe zmartwienie. Okres dobrego fartu okrągłego stołu dobiega końca. To dobrze, ale musimy pamiętać, że natura nie znosi próżni. Jeśli zatem nie przedstawimy właściwej alternatywy, to złamanie tamtego monopolu nie przyniesie dobrych rezultatów. Dlatego zamiast wspierać się z wyjącym stadem szatanów trzeba rozpocząć dyskusję nad alternatywą. Dyskusję rzetelną, bez zagadywania się frazesami.”
v
W związku z tym chciałbym przypomnieć o jeszcze jednej rocznicy. 6 grudnia minęło 15 lat od  rejestracji Unii Polityki Realnej obok PSL chyba najdłużej działającej partii na polskiej scenie politycznej. UPR z różnych powodów nie odniosła politycznego sukcesu pozostając przez cały okres swego istnienia na marginesie sceny politycznej, ale pozostając na tym marginesie wypracowała sporo interesujących propozycji  zarówno odnoszących się do gospodarki, jak i modelu ustrojowego państwa, a także polityki zagranicznej. Mówię o tym, bo sam uczestniczyłem w wielu tych pracach i nieskromnie powiem, że zasługują one na zainteresowanie, tym bardziej, iż ostatnia kampania wyborcza nie obfitowała w przełomowe propozycje. Tymczasem, podkreślam jeszcze raz, Polsce potrzeba kontrrewolucji i to kontrrewolucji udanej, żeby przełamanie monopolu układu okrągłego stołu przyniosło pożądane rezultaty dla narodu i państwa. Dlatego dyskusja powinna być poważna, bez frazesów i bez uprzedzeń. Teraz jest dobry moment.”
Pan red. Michalkiewicz zachwalając swą partię mówi, że UPR wypracowała sporo interesujących propozycji odnoszących się do gospodarki i żali się, że ostatnia kampania wyborcza nie obfitowała w przełomowe propozycje.
v
Ma się oczywiście rozumieć, że takimi przełomowymi propozycjami dysponuje i dysponowała UPR, ale elektorat się na tym nie poznał i UPR przez to cały czas – jak do tej pory – pozostawała na marginesie sceny politycznej.
v
Na stronie internetowej:
http://www.upr.org.pl/main/artykul.php?strid=1&katid=79&aid=91
mamy
v
PROGRAM GOSPODARCZY  UNII POLITYKI REALNEJ  opracowany przez
INSTYTUT SOCJO-CYBERNETYKI w Warszawie zatwierdzony po poprawkach przez Radę Główną UPR dn. 11 grudnia 1990 r. zmieniony przez Radę Główną UPR w dn. 27 listopada 2004 r.”, a w nim m.in.:
– Kurs złotówki do innych walut winien być absolutnie swobodny – i wszelka ingerencja rządu lub banku zakazana ustawowo.
v
– Z uwagi na kluczową pozycję systemu bankowego banki będą prywatyzowane w pierwszej kolejności (p. ,,Prywatyzacja”).
v
– Na rynek polski dopuszczone zostaną wszelkie stabilne banki zachodnie.
v
– Przyjęta do konstytucji musi być klauzula gwarantująca, że każda ustawa, przepis, dekret, rozporządzenie lub tp. wchodzi w życie dopiero w sześć lat od chwili uchwalenia i opublikowania.
v
– Wszystkie domy na mocy ustawy staną się z mocy prawa Spółkami Mieszkaniowymi.
v
– Wszelkie drobne przedsiębiorstwa, warsztaty, lokale sklepowe i podobne pomieszczenia oraz majątek likwidowanych przedsiębiorstw – zostaną bezzwłocznie wystawione na licytację i sprzedane.
v
– Prywatyzacja majątku produkcyjnego będzie dokonana możliwie szybko i bez żadnych ograniczeń.
v
– Obrót akcjami jest całkowicie wolny między osobami prywatnymi.
v
– Lecznictwo zostaje bezzwłocznie sprywatyzowane.
v
– Szpitale, przychodnie i podobne instytucje zostaną sprywatyzowane na zasadach ogólnych. Jeśli nabywcą jest spółka złożona z większości lekarzy, uzyskuje o­na zniżki jak w p. E2 lub P10. Pozostali pracownicy zachowują prawo do nabycia 20% akcji.
v
– Szkolnictwo zostanie sprywatyzowane od razu.
v
– Nauka będzie płatna.
v
– Obecne wyższe uczelnie zostaną sprywatyzowane w sposób następujący:
   a.  Podział na mniejsze – jak w p.G2
…b.  Sprzedaż na zasadzie ,,małej prywatyzacji” (p.E)
v
– Kodeks Pracy i Układy Zbiorowe – 1. Umowy te zostają zniesione, jednakże ich postanowienia będą nadal częścią już zawartych umów o pracę. 2. Umowy nowo-zawierane będą zupełnie dobrowolne i dowolne. Państwo dbać będzie o uczciwe wykonywanie tych dobrowolnych umów.
v
– Cła na większość towarów zostaną zniesione od razu.
v
– Rolnictwo traktowane będzie jak każdy inny dział gospodarki, jednakże otrzyma ulgi w okresie przejściowym.
v
– Subwencje i dotacje – 1.
Wszelkie subwencje i dotacje, a także podatki szczególne zostaną zniesione najlepiej w następnym roku budżetowym. 2. Dotyczy to również zasiłków dla bezrobotnych, które zostaną zniesione w ciągu 3 miesięcy. Zachowany być może zasiłek wypłacony przez 3 miesiące osobom, które po 5 latach pracy utraciły ją.
v
– Urządzenia wszelkich kopalń będą mogły być sprzedane wraz z prawem do eksploatacji.
v
– Opieka społeczna –
1. Opieka taka i działalność charytatywna winny być prowadzone przez prywatne organizacje, Kościoły, instytucje charytatywne (np. ,,Caritas”) a zwłaszcza osoby prywatne, które państwo wspomaga (zostawiając im pieniądze w kieszeniach).
v
– Związki zawodowe – 1. Polska wystąpi z Międzynarodowej Organizacji Pracy (oraz kilku agend o­nZ, np. UNESCO). 2. Zniesie się specjalne ustawodawstwo związkowe. 3. Związki zawodowe z mocy prawa staną się stowarzyszeniami zwyczajnymi. 4. Wszelkie dodatkowe przywileje dla związków i ich działaczy przestają istnieć.
– Polityczny układ okrągłego stołu zrealizował już bardzo wiele z tego programu gospodarczego UPR. Zanosi się też na to, że i reszta programu UPR może zostać zrealizowana bez konieczności kontrrewolucji.
Nie za bardzo więc  wiadomo o jaką kontrrewolucję chodzi Panu red. Stanisławowi Michalkiewiczowi i przeciwko komu tak naprawdę skierowaną, bo sądząc po programie gospodarczym UPR można mniemać, że zdaniem UPR zagrożone jest dokończenia dzieła rozpoczętego po 1989 r. przez Balcerowicza.
v
Można by to wszystko puścić mimo uszu, gdyby nie fakt, że Pan red. Michalkiewicz wygłaszając od dłuższego już czasu swe felietony na antenie Radia Maryja jednocześnie od 2-ch lat buduje struktury terenowe UPR i to głównie z ludzi młodych w małych miasteczkach i większych wsiach, tj. tam gdzie jest duża słuchalność Radia Maryja.
v
Promocja swojej partii – Unii Polityki Realnej
występującej w ostatnich wyborach do Sejmu RP jako Platforma Janusza Korwin-Mikkeprzy okazji 14 rocznicy powstania Radia Maryja jest nader sprytnym posunięciem, aczkolwiek niesmacznym, tym bardziej, że zdecydowana większość ludzi nie zna programu UPR – w tym programu gospodarczego.
v
W ostatnich wyborach do Sejmu RP w 2005 r. UPR (Platforma Janusza Korwin-Mikke) zdobyła 1,57% głosów głównie wśród elektoratu prawicowego i jakoś dziwnie nikt nie atakował tego ugrupowania za to, że rozbija ono głosy po prawej stronie sceny politycznej.
Równocześnie w publikowanych badaniach opinii publicznej (również i w chwili obecnej) cały czas promuje się UPR wymieniając tę partię – ostatnio z 2% poparciem.
v
Wypada zgodzić się z Panem red. Michalkiewiczem, że Polsce potrzeba udanej kontrrewolucji, ale na pewno nie w wydaniu programu gospodarczego UPR, który jawi się jako ostateczne ukoronowanie polityki Balcerowicza – zero państwa polskiego, wszystko rozprzedane.
v
Wypada zgodzić się też z tym, że dlatego dyskusja powinna być poważna, bez frazesów i bez uprzedzeń. Teraz jest dobry na to moment.  Oczywistym jest też to, że teraz jest decydujący moment kto kogo przechytrzy i stanie na czele tej kontrrewolucji.
v
Boguchwała, A.D. 09 grudnia 2005 r.
v
Opublikowano na stronie: www.snpp.pl w dniu 10.12.2005 r.
= = = = = =
Boguchwała, A.D. 20 maja 2010 r.  –  mgr inż. Józef Bizoń
__________
Idź też do:
v
Polski trójkąt bermudzki: PO-PiS-SLD CZĘŚĆ I – NARODZINY

https://jozefbizon.wordpress.com/2011/06/20/polski-trojkat-bermudzki-po-pis-sld-czesc-i-%E2%80%93-narodziny/
v
Polski trójkąt bermudzki: PO-PiS-SLD CZĘŚĆ II – POJMANIE POLSKI

https://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/11/polski-trojkat-bermudzki-po-pis-sld-czesc-ii-%E2%80%93-pojmanie-polski/
v
Wybory przez pryzmat „Nocnej zmiany – czy nocnej zdrady?”

https://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/10/wybory-przez-pryzmat-%e2%80%9enocnej-zmiany-%e2%80%93-czy-nocnej-zdrady%e2%80%9d/
v
Sprzedali Polskę i Polaków Unii Europejskiej – AW$LD – lekcja 5
https://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/07/sprzedali-polske-i-polakow-unii-europejskiej-awld-%e2%80%93-lekcja-5/
v
Kandydaci na Prezydenta RP a Układ Europejski – lekcja 3
https://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/07/kandydaci-na-prezydenta-rp-a-uklad-europejski-%e2%80%93-lekcja-3/
v
Polska – najlepszy przyjaciel Izraela w UE
https://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/14/polska-%e2%80%93-najlepszy-przyjaciel-izraela-w-ue/
_____________________
Przeniesiono i uaktualniono z:
http://www.propolonia.pl/blog-read.php?bid=142&pid=2644
_________
15.08.2011

Informacje o Józef Bizoń

jb.boguchwala@gmail.com
Ten wpis został opublikowany w kategorii Józef Bizoń, Radio Maryja i polityka. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.