KARTA NAWIGACYJNA KN1 – WPISY

 – KARTA NAWIGACYJNA KN1 – WPISY
Kliknij wyżej w napis lub symbol PDF lub niżej w obrazek – nastąpi WYWOŁANIE KARTY NAWIGACYJNEJ KN1 – [
wersja: 3 ; 14.09.2011 – z kartą nawigacyjną KN1_LOK]
v
UWAGA! – Z ‚Kartą nawigacyjną KN1’ sprzężona jest ‚Karta nawigacyjna KN1_LOK‚, którą wywołuje się i pobiera za pomocą ‚karty nawigacyjnej KN1’.
Karta KN1_LOK służy do zrzutu na swój dysk lokalny wszystkich treści [łącznie ze zdjęciami] zamieszczonych na witrynie https://jozefbizon.wordpress.com.

Po tej operacji można przy pomocy tej karty [KN1_LOK] przeglądać cały materiał bez użycia internetu. Czas zrzutu całości materiału nie powinien przekroczyć 20 minut nawet przy kiepskim łączu. Obie karty nawigacyjne są bezpieczne – nie zawierają żadnego szkodliwego oprogramowania, nie zawierają żadnych makr.  Ich działanie oparte jest tylko i wyłącznie na wykorzystaniu odwołań zewnętrznych [hiperliknków] powszechnie standardowo stosowanych.
Zachęcam do szybkiego zrzutu treści tej witryny na własny dysk przy użyciu karty KN1_LOK.
Karta KN1 [a także KN1_LOK] jest w formacie PDF. Po jej wywołaniu  zapisz ją na swój dysk.
Następnie otwórz ją z własnego dysku i korzystaj z niej niezależnie od wywołanej witryny. Dla wygody można ją
[lub skrót do niej] zapisać na pulpicie swego komputera.
Znakomicie ułatwia ona poruszanie się po materiale zamieszczonym na stronie https://jozefbizon.wordpress.com/wpisy-blog celem szybkiego zrozumienia otaczającej nas Polaków rzeczywistości w oparciu o zamieszczone tam treści.
Korzystając z ‚KARTY NAWIGACYJNEJ KN1’ można również wprost z niej pobierać artykuły w postaci PDF [bardzo wygodnej do czytania i dalszego rozpowszechniania].
v
Jeżeli dany artykuł [wpis] umieszczony został na karcie nawigacyjnej, to jego tytuł poprzedzony jest oznaczeniem
KN1.y.xx– gdzie:
– ‘y’ – jest literowym [duża litera] oznaczenie bloku, w który zostało umieszczone wejście do artykułu. Brak oznaczenia bloku oznacza, że artykuł nie został przydzielony do jakiegokolwiek bloku;
xx – oznaczenie pozycji w bloku dla tego artykułu [umieszczony jest w polu kółka na schemacie blokowym].
Np. KN1.B.10 – oznacza, że wejście do artykułu znajduje się w bloku ‘B’ pod pozycją 10.
Oznacza to, że celem przyswojenia sobie treści podawanych w tym artykule należy wcześniej zapoznać się z kolejno treściami artykułów umieszczonymi w bloku ‘A’ i następnie kolejno z artykułami w bloku ‘B’ poprzedzającymi ten artykuł.
v
UWAGA!
Czysto biały kolor pola kółka – z umieszczoną w nim pozycją artykułu – oznacza, że nie jest wymagane zapoznanie się z treściami innych wcześniejszych artykułów dla właściwego rozumienia treści przekazywanych tym artykułem.
Proponuje się rozpocząć czytanie od S1
, S2, a następnie od  artykułów umieszczonych w blokuA’.
v
KLIKNIĘCIE w oznaczenie przy tytule artykułu np. w ‘KN1.B.10powoduje zgłoszenie się ‘KARTA NAWIGACYJNA KN1 – WPISY’ w formacie PDF.
v
‘KARTA NAWIGACYJNA NR 1 – WPISY’ posiada aktywne odwołania [linki] i przy jej pomocy możemy prześledzić i zapoznać się chronologicznie z materiałem zamieszczonym na tej witrynie.
v
Wywołaj „KARTĘ NAWIGACYJNĄ NR1 – WPISY’ klikając u góry w tytuł tego wpisu
[KARTA NAWIGACYJNA KN1 – WPISY] lub w symbol PDF przy tytule wpisu lub wyżej w obrazek ze schematem.
____________________________________________________________________________________

Premier Izraela Beniamin Natanyahu, Jerozolima 23 luty 2011 r.
– na powitanie premiera RP Donalda Tuska wraz z jego rządem –
Razem z nami są ministrowie obu rządów i będziemy dziś i jutro pracowali, by zaprojektować wspólną przyszłość


v
Witryna ma charakter edukacyjno-informacyjny i służy odkrywaniu skrzętnie ukrywanej prawdy o otaczającej nas Polków rzeczywistości.
v
Prezentowane treści na tej witrynie nakierowane są na rozumienie zbudowanych [i nadal budowanych] mechanizmów zniawalania Narodu Polskiego we wszelkich żywotnych dla Narodu Polskiego obszarach. Burzone są wytworzone mity ogłupiające Polaków pod realizacjię obcych celów na terytorium Polski. Ukazywane jest wykorzystywanie religii katolickiej i duchownych Kościoła Rzymsko-Katolickiego dla realizacji celów godzących w żywotne interesy Narodu Polskiego, a i samego Kościoła. Ukazywana jest w tym rola poszczególnych partii politycznych, ludzi i mediów – łącznie z tymi mieniącymi się tylko polskimi.
v
Dla wielu osób prezentowane treści będą całkowitym zaskoczeniem i w pierwszym odruchu mogą wywoływać wręcz oburzenie wynikające z siedzącej w ich głowach medialnej papki w konfrontacji z faktami  udokumentowanymi na tej witrynie. Dokono [i dokonuje się nadal] niebywałego oszustwa w dziejach Polski.
v
Dla uśpienia czujności Narodu Polskiego nową jego niewolę nazwano wolnością, a część osób [i ugrupowań politycznych – teraz PiS] odpowiedzialnych za ten stan rzeczy kreuje się na wielkich polskich patriotów i zbawców Narodu Polskiego.
v
Konsekwentnie realizuje się plan budowy  ‚Rzeczypospolitej Obojga Narodów’  [zwaną IV RP] – tzn. Żydów i Polaków lub Polaków i Żydów – jak kto woli, ze skutkiem wiadomym dla Narodu Polskiego.
v
Rzetelna wiedza o rzeczywistym stanie rzeczy jest punktem wyjścia do dalszych działań na rzecz Narodu Polskiego.
Dlaczego akurat omawiany jest PiS [Prawo i Sprawiedliwość] – bo:
1. Największe tutaj jest zakłamanie;
v
2. Na bazie tego totalnego zakłamania PiS kreowany jest na zbawcę Narodu Polskiego, a stan faktyczny jest wręcz przeciwny;
v
3. Celem wykazania, że w stanie faktycznym PiS niczym nie różni się od PO [Platformy Obywatelskiej] – obie formacje realizują plany Izraela w stosunku do terytorium polskiego;
v
4. Jest najbardziej niebezpieczny [z uwagi na to zakłamanie] dla interesów Narodu Polskiego – nim blokowane są [przechwytywane] wszelkie działania środowisk szczeropolskich;
v
5. Pozostałe główne formacje polityczne [PO, SLD, PSL] są w miarę dobrze rozpoznane i służą tym samym celom co służy PiS.
Solidne rozpoznanie PiS i metod jego działania daje jednocześnie pełne rozpoznanie w tym zakresie pozostałych głównych formacji politycznych działających w Polsce,
a także pozwala na właściwą ocenę innych grup i środowisk pojawiających się [lub już istniejących] na polskiej scenie politycznej, a także pozwala na właściwą ocenę postaw księży – w szczególności hierarchii kościelnej [Episkopatu Polski]
.
v
Boguchwała, A.D. 17 sierpnia 2011 r. – mgr inż. Józef Bizoń
_____________

Informacje o Józef Bizoń

jb.boguchwala@gmail.com
Ten wpis został opublikowany w kategorii Józef Bizoń. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.