Tragicznymi rocznicami 13 grudnia stoi dla Narodu Polskiego

 – Tragicznymi rocznicami 13 grudnia stoi dla Narodu Polskiego

Polski grudzień, to kolejne rocznice: przelanej niewinnej polskiej krwi, morza łez, rozpaczy i smutku, zabijania nadziei Narodu Polskiego na lepsze jutro życia w prawdzie i wolności, zabijania marzeń Polaków na wolną, suwerenną, niepodległą Ojczyznę Polaków.
To miesiąc szyderczego posługiwania się: wydarzeniami „Grudnia 70”, wprowadzonym stanem wojennym, ofiarami kopalni „Wujek” – a to wszystko dla ukrycia w nowym wydaniu niewoli Narodu Polskiego. Niewoli w szczególnie perfidnym wydaniu. Teraz w grudniowe dni i noce władza nie strzela do niewinnych ludzi, ale w zamian za to ludzie umierają z zimna, z niedożywienia i z braku środków na lekarstwa, odbierają sami sobie życie w pogrążeniu w beznadziei. Teraz władza nie daje biletów w jedną stronę, ale za to od 1989 r. wszystkie bez wyjątku ekipy rządowe, wszystkie bez wyjątku główne siły polityczne wytworzyły mechanizm wypychania Polaków ze swej Ojczyzny w świat za chlebem.
Polski grudzień, to czas kolejnych obchodów żydowskiego święta Chanuka w Pałacu Prezydenckim RP – święta sprowadzonego do tego pałacu przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w dniu 18 grudnia 2006 r. – to czas kolejnych obchodów żydowskiego święta Chanuka w Sejmie RP.
13 grudnia 2011 r. to:
.
30 rocznica wprowadzenia 13.12.1981 r. przez gen. Wojciecha Jaruzelskiego stanu wojennego przeciwko Narodowi Polskiemu.
.
–  9 rocznica zakończenia i podpisania przez Leszka Millera [SLD] 13.2002 r. na szczycie UE w Kopenhadze ostatecznych warunków przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.
16 kwietnia 2003 w Atenach wraz z Włodzimierzem Cimoszewiczem i Danutą Hübner podpisał Traktat Akcesyjny wprowadzający Polskę do UE.
Stanowiło to ostateczną realizację UCHWAŁY SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 lutego 2000 r. w sprawie przygotowań do członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, w której m.in. czytamy:
Wobec krótkiego czasu, jaki pozostał do upływu wskazanego przez Rząd terminu gotowości Polski do członkostwa w Unii Europejskiej (31 grudnia 2002 r.), Sejm zwraca uwagę na potrzebę aktywniejszego działania Rządu w zakresie dążenia do osiągnięcia spójności polskiego systemu prawa z prawem europejskim oraz koordynacji działań, a także czytelnego skorelowania kompetencji i funkcji Komitetu Integracji Europejskiej, Rządowego Centrum Legislacji oraz departamentów zajmujących się harmonizacją prawa w poszczególnych ministerstwach.”
Wyniki głosowania po pierwszym czytaniu pod:
http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/glosowania?OpenAgent&3&71&4
a po drugim czytaniu [po rozpoznaniu układu sił] tu:
http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/glosowania?OpenAgent&3&71&12
Więcej w
Sprzedali Polskę i Polaków Unii Europejskiej – AW$LD – lekcja 5
https://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/07/sprzedali-polske-i-polakow-unii-europejskiej-awld-%E2%80%93-lekcja-5/
7 rocznica wykładu Aleksandra Kwaśniewskiego 13 grudnia 2004 [z cyklu wykładów o naprawie Rzeczypospolitej] w Fundacji Batorego G. Sorosa.
Po A. Kwaśniewskim swe wykłady z tego cyklu m.in. mieli: Jarosław Kaczyński [14 lutego 2005 r.], Donald Tusk [6 września 2005 r.], Lech Kaczyński [19 września 2005 r.].
.
Zaś 4 maja 2005 r. o sensie 9 maja 1945 i polską politykę
 – dyskutowali w tej fundacji Żyda Sorosa: Jarosław Kaczyński, Adam Daniel Rotfeld i Bronisław Komorowski [prowadzenieAleksander Smolar].
Więcej w:
PiS w Fundacji Batorego George’a Sorosa – uaktualnienie
https://jozefbizon.wordpress.com/2011/06/17/pis-w-fundacji-batorego-georgea-sorosa-uaktualnienie/
4 rocznica złożenia podpisu przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego [13.12.2007] pod Traktatem Lizbońskim [którym się chełpił].
Dzieje się to w 26 rocznicę wprowadzenia przez gen. Wojciecha Jaruzelskiego stanu wojennego [13.12.1981 r.] przeciwko Narodowi Polskiemu.
Prezydent Lech Kaczyński stojący na czele polskiej delegacji składa na ołtarzu bezbożnej Unii Europejskiej swe zapewnienie ostatecznej likwidacji państwowości  Polski – jako państwa wolnego, suwerennego i niepodległego – składając swój podpis pod Traktatem Lizbońskim konstytuującym w Europie, na gruzach państw narodowych, nowe państwo zwane Unią Europejską.

.

.

.
Prezydent Lech Kaczyński dokona zakończenia dzieła 10 października 2009 r. ratyfikując uroczyście Traktat Lizboński. 10 kwietnia 2010 r. ginie on wraz z małżonką i 94 innymi osobami w katastrofie pod Smoleńskiem.
.

.
Ratyfikowanie 10.10.2009 r. Traktatu Lizbońskiego poprzedzone zostaje wydaniem na to zgody przez Sejm RP w dniu 1 kwietnia 2008 r. [a i Senatu RP 2 kwietnia 2008 r.].

.
Opis tegoż wydarzenia mamy w artykule „Judasz w cieniu Smoleńska”.
https://jozefbizon.wordpress.com/2011/07/31/judasz-w-cieniu-smolenska/
Mamy tam przytoczoną mowę chwalebną Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a i odwołanie do wyników głosowań z pominięciem głosu w tej sprawie Narodu Polskiego.

.
Za wyrażeniem zgody na ratyfikację Traktatu Lizbońskiego głosują m.in. Zbigniew Ziobro i Beata Kępa  – twarze medialne powstałej jesienią 2011 r. formacji „Solidarna Polska”. Ciekawe tylko z kim w istocie rzeczy samej solidarna?  Za wyrażeniem zgody jest też oczywiście Jarosław Kaczyński [Prezes PiS].
.
Radio Maryja i media z nim związane [Nasz Dziennik, TV TRWAM] rozprowadza PiS do zwycięstwa w 2005 r. Potem – aż po dzień dzisiejszy  – media te osłaniają PiS jednocześnie go gloryfikując. Nagłaśniają jedynie posunięcia PiS miłe sercu i uchu Polaków przez co skutecznie zasłonięto wyżej pokazane czyny PiS [lub na nie  skutecznie znieczulono Polaków] współgrające z czynami SLD, PO, PSL.
Więcej na
https://jozefbizon.wordpress.com/kor-batory-inni/
– tam też zdjęcia obchodów święta Chanuka przez PiS, PO, PSL
.
13 grudnia 2011 r. z inicjatywy prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego ma się odbyć w Warszawie „Marsz Niepodległości”.
.
PiS z Jarosławem Kaczyńskim [a i wytworzona odpowiednio wcześnie jego odnoga „Solidarna Polska” ze Zbigniewem Ziobro i Kurskim na czele] będą teraz bronić niepodległości i suwerenności. Ciekawe czyjej w świetle tego co wyżej pokazano?
.
Ale, aby bronić teraz tej suwerenności i niepodległości [której nie ma, bo Polska rozumiana jako Ojczyzna Polaków nigdy dotąd po 1939 r. jej nie odzyskała] i włączyć w to starym zwyczajem nieświadomych stanu rzeczy Polaków, to wpierw należało przygotować odpowiedni do tego grunt.
Konieczna była bardzo silna i skuteczna prowokacja – prowokacja berlińska.
.
To też i ten grunt przygotowano w postaci wystąpienia Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego w Berlinie 28 listopada 2011 r.
W takim razie wystąpienie Sikorskiego musiało nastąpić w Niemczech i do tego w Belinie – w miejscu bardzo źle kojarzącym się Polakom.
Musiało ono zawierać treści po których powstanie niekończąca się i nieprzerwana [aż do 13.12.2011 r.] burza medialna – co też się stało.
Zaś Jarosław Kaczyński w ten sposób mógł teraz stanąć w roli męża opatrznościowego broniącego suwerenności i niepodległości – podobno Polski.

.
Natomiast Premier Donald Tusk broniąc swego ministra na konferencji prasowej 1 grudnia 2011 r. powiedział:
.
„Kierunek i zasadnicze tezy w wystąpieniu Radosława Sikorskiego były zaakceptowane przeze mnie i są wynikiem wielomiesięcznej pracy całego rządu i polskiej prezydencji – podkreślił Tusk.”

http://wiadomosci.onet.pl/raporty/burza-po-slowach-sikorskiego/tusk-wystapienie-sikorskiego-bylo-przeze-mnie-zaak,1,4939359,wiadomosc.html
.
Ta wielomiesięczna praca całego rządu i prezydencja w UE wiedzie nas wprost do pobytu D. Tuska
[wraz z dużą częścią swego rządu – w tym z Radosławem Sikorskim] w Izraelu w dniach 23-24 luty 2011 r.  Na tę okoliczność Władysław Bartoszewski ujawnił, że „Polska w lipcu obejmuje przewodnictwo w UE i Izraelczycy łączą z tym spore nadzieje.”
.
Te nadzieje potwierdził D. TUSK –  „Deklarował, że tak jak w przeszłości, tak teraz, w skomplikowanej rzeczywistości, Polska i Izrael mogą na siebie nawzajem liczyć. Zapewniał, że nasz kraj będzie na arenie europejskiej i światowej prezentował w odniesieniu do Izraela takie właśnie solidarne stanowisko.”
http://fakty.interia.pl/fakty-dnia/news/tusk-w-izraelu-wspolna-przeszlosc-i-wspolna-przyszlosc,1601394
.
Wiemy też, że rok 2011 r. to rok mocnych turbulencji w ramach UE. Wygląda na to, że UE może się zawalić, a w takich razach Izrael i Polskę obowiązuje solidarne stanowisko – jak deklarował to Tusk. No i przy tej okazji nie może się zawalić zaprojektowana wspólna przyszłość Polski i Izraela.

Nie może też ulec zmianie polityka wobec Izraela stanowiąca fundament tej wspólnej przyszłości wyjawiona w 2006 r. przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Izraelu.
.
„I mogę państwa zapewnić, że chociaż rządy w Polsce się zmieniają, jak w każdym demokratycznym państwie, to polityka wobec Izraela się nie zmieni”
– Prezydent RP Lech Kaczyński, Izrael – 11.09.2006 r.
.
Z łatwością można teraz w tym miejscu zauważyć, że jedynym gwarantem – jako odwód – powyższego testamentu politycznego Lecha Kaczyńskiego jest Jarosław Kaczyński ze swym PiS [a i wszystko na to wskazuje, że PiS-bis /”Solidarna Polska” Ziobry i Kurskiego/ jako dodatkowe jeszcze ubezpieczenie].
.
Stąd i ten zapowiadany „Marsz Niepodległości” Jarosława Kaczyńskiego na 13 grudnia 2011 r. –  wzmacniany nawoływaniem Polaków do wzięcia w nim udziału z sugerowanym powoływaniem się na 20 rocznicę Radia Maryja i krążącym po Internecie „Przesłaniem Ojca Świętego Benedykta XVI do Radia Maryja” z  okazji tej rocznicy.
.
Wielkimi krokami idzie mocno niepewny czas i wszystko musi być pod dobrze wcześniej zaplanowaną kontrolą, bo inaczej może się zdarzyć, że Polacy urwą się z łańcucha niewoli – i spełni się czarny sen Jarosława Kaczyńskiego, a to, że wykluczeni Polacy wraz z częściowo wykluczonymi Polakami spotkają się wreszcie przy urnie wyborczej bez jego udziału, bez jego towarzyszy:  z KOR, z  Fundacji Batorego, i kanciastego stołu.

.
Zamiast „Marszu Niepodległości” 13 grudnia 2011 r. lepiej w tym dniu niech Jarosław Kaczyński z detalami opowie nam Polakom o polityce wobec Izraela, która nie ma prawa się zmienić pomimo zmiany rządów w Polsce.
.
Niech nam Polakom powie Jarosław Kaczyński – a jak się ta polityka zmieni w wyniku prawdziwie demokratycznych wyborów to co?  Kto i pod czyim przywództwem napadnie na Polskę?

.
Niech nam Jarosław Kaczyński udzieli odpowiedzi na bardzo proste pytania:
– Czy D. Tusk wraz ze swym rządem realizuje tę nie mającą się prawa zmienić politykę względem Izraela? Czy też nie realizuje?
– a jeśli D. Tusk realizuje tę politykę, to czy realizuje ją w stopniu: niezadawalającym, zadawalającym, dobrym, bardzo dobrym, z nawiązką?
.
A może też i Pan Zbigniew Ziobro w dniu 13 grudnia 2011 r. [może być i nieco później] opowie nam Polakom o tej polityce względem Izraela i udzieli odpowiedzi na postawione wyżej pytania.

.
Wreszcie, jak zawiodą w tym względzie Jarosław Kaczyński i Zbigniew Ziobro, to może o tej polityce względem Izraela [która nie ma się prawa zmienić] coś nam Polakom chociaż trochę powie na falach Radia Maryja prof. Jerzy Robert Nowak – no i może chociaż spróbuje odpowiedzieć na postawione wyżej pytania.
Jest to konieczne, gdyż mówienie i powoływanie się na sukcesy Orbana na Węgrzech może się okazać całkowicie chybione w świetle tej niemającej prawa się zmienić polityki Polski wobec Izraela.
.
Zaś 13 grudnia 2011 r. Polacy niechaj nie biorą udziału w tym nam Polakom urządzanym urągowisku. Niech Polacy pozostaną w swych domach i pomodlą się w tym czasie za ich zniewoloną Ojczyznę – Polskę, za wszelkie osoby Jej szkody czyniące ku nawróceniu tych osób.
Boguchwała, A.D. 08 grudnia 2011 r. – mgr inż. Józef Bizoń

Informacje o Józef Bizoń

jb.boguchwala@gmail.com
Galeria | Ten wpis został opublikowany w kategorii Józef Bizoń, Polityka zagraniczna - a Polska, Zasługi Lecha Kaczyńskiego. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.