Stowarzyszenie „Rodzina Polska” do Przewodniczącego KRRiT

Pan Jan Dworak
Przewodniczący KRRiT
Skwer Księdza Kard. Stefana Wyszyńskiego
Prymasa Polski 9
01-015 Warszawa
Stowarzyszenie „Rodzina Polska” uważa nałożenie przez KRRiTv kary 50.000 zł
na Fundację Lux Veritatis za sprzeczne ze sprawiedliwością i głęboko niesłuszne.
Po pierwsze – jest to powrotem do praktyki „karania za poglądy”, z którą w latach siedemdziesiątych walczyła ówczesna opozycja solidarnościowa.
Kolejno – ukaranie TV TRWAM za to, że uważa za zło propagowanie „tęczy”, znaku środowisk homoseksualnych jest prześladowaniem za poglądy chrześcijańskie.
Katolicy, ale również osoby wyznające judaizm nie mogą akceptować czynów homoseksualnych ani ich propagowania, gdyż w obu tych religiach są one grzechem.
W judaizmie czyny te były zagrożone najwyższym wymiarem kary (karą śmierci – Kpł 20,13, jednocześnie fragment Pięcioksięgu Mojżesza) i nazwane były „obrzydliwością”.
W chrześcijańskim „Nowym Testamencie” czyny homoseksualne nazwane są
m.in. „zboczeniem” i „bezwstydem”.
Karę pieniężną o której mowa można nazwać nałożeniem kagańca na głoszenie prawdy. Jesteśmy w najwyższym stopniu zaniepokojeni karą za poglądy chrześcijańskie!
KRRiTv stanęła w obronie „tęczy”, symbolu przywłaszczonego przez środowiska lgbt. Tęcza jest używana przez te środowiska do propagowania homoseksualizmu. Tymczasem sama Krajowa Rada w swojej decyzji cytuje: „Propagowaniem postaw i poglądów sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym jest niewątpliwie ukazywanie w dodatnim świetle pochwalanie bądź usprawiedliwianie takich poglądów i postaw.”
Nałożenie przez KRRiTv kary na Fundację jest de facto wsparciem „propagowania postaw
i poglądów sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym” !
W definiowaniu tego czym jest dobro i zło Krajowa Rada stanęła po stronie środowisk homoseksualnych, dyskryminując środowiska opierające życie na fundamentach chrześcijaństwa i judaizmu!
W sytuacji, gdy organy Państwa nie stają w obronie sprawiedliwości, której pragnienie jest nieodłączną częścią natury człowieka, ludzie zaczynają wprowadzać sprawiedliwość
„na własną rękę”. Władze zatem nie mogą chronić symboli i znaków homoseksualistów kosztem dyskryminowania i prześladowania reszty ludności, bo budzi to słuszny sprzeciw
i gniew społeczny. Podpalenie tęczy było wyrazem takiego sprzeciwu.
Gdy organy władzy postępują wbrew sprawiedliwości, powstają protesty, a nawet samosądy i anarchia. Dlatego organy władzy nie mogą być stronnicze wobec sprawiedliwości, winny reagować na pierwsze protesty, aby nie prowokować eskalacji konfliktów społecznych.
Wnosimy i domagamy się, aby KRRiTv anulowała karę pieniężną nałożoną na Telewizję TRWAM.
W imieniu Zarządu:
Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Polska” Piotr Jaroszyński,
Sekretarz Stowarzyszenia „Rodzina Polska” Barbara Matalińska
Załączniki:
Fragmenty Pisma Świętego dotyczące homoseksualizmu.
Fragmenty dokumentu Kongregacji Nauki Wiary „O legalizacji związków homoseksualnych”.
Fragmenty Katechizmu Kościoła Katolickiego.
Do wiadomości:
 Media
 Episkopat
Warszawa, dnia 4 października 2014 r.

Informacje o Józef Bizoń

jb.boguchwala@gmail.com
Ten wpis został opublikowany w kategorii Józef Bizoń. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.