KONSTYTUCJE, DEKLARACJE, DEKRETY – Soboru Watykańskiego II, niektóre encykliki

KONSTYTUCJE, DEKLARACJE, DEKRETY – Soboru Watykańskiego II, niektóre encykliki

.

a także wykaz zautomatyzowanych w PDF
niektórych z tych dokumentów.
.

W sieci internetowej widoczna jest nieporadność katolików wobec prowadzonych ataków na Kościół Katolicki, a to z powodu występującego u nich braku wiedzy o Kościele Katolickim, w tym z powodu nieznajomości treści dokumentów wydanych przez Sobór Watykański II – chociaż są one opublikowane również w internecie (a i przeinaczenia ich ostatnio się zdarzają). Dokumenty te są obszerne i publikowane są w sieci w różnej formie, czasami mało czytelnej (lub fragmentarycznie), rzadko w wygodnym do czytania i archiwizowania formacie PDF, nie mówiąc już o ich zautomatyzowaniu celem szybkiego poruszania się po treściach tych dokumentów i odszukiwania w nich stosownych fragmentów ich treści dla szybkiego zbijania kłamliwych twierdzeń i informacji w prowadzonych dyskusjach na forach internetowych.
Z tych to powyżej podanych powodów wykonane zostały zautomatyzowane w formacie PDF niektóre wybrane dokumenty (i encykliki) Kościoła Katolickiego, a których wykaz tak opracowanych dokumentów znajduje się poniżej.
Wykaz wydanych przez Sobór Watykański II w języku łacińskim konstytucji, deklaracji i dekretów jest pod adresem
http://www.vatican.va/latin/latin_council.html
a tam:
 Constitutiones:
Dei Verbum(Die 18 m. Novembris, A.D. 1965)
Lumen Gentium(Die 21 m. Novembris, A.D. 1964)
Sacrosanctum Concilium (Die 4 m. Decembris, A.D. 1963)
Gaudium et Spes(Die 12 m. Decembris, A.D. 1965)
Declarationes:
Gravissimum Educationis(Die 28 m. Octobris, A.D. 1965)
Nostra Aetate(Die 28 m. Octobris, A.D. 1965)
Dignitatis Humanae(Die 12 m. Iulii, A.D. 1965)
Decreta:
Ad Gentes(Die 7 m. Decembris, A.D. 1965)
Presbyterorum Ordinis(Die 7 m. decembris, A.D. 1965)
Apostolicam Actuositatem(Die 18 m. Novembris, A.D. 1965)
Optatam Totius(Die 28 m. Octobris, A.D. 1965)
Perfectae Caritatis(Die 28 m. Octobris, A.D. 1965)
Christus Dominus(Die 28 m. Octobris, A.D. 1965)
Unitatis Redintegratio(Die 21 m. Novembris, A.D. 1964)
Orientalium Ecclesiarum(Die 21 m. Novembris, A.D. 1964)
Inter Mirifica(Die 4, m. Decembris, A.D. 1963)
—————————————————– —–

Wykaz zautomatyzowanych w PDF dokumentów.

Wykaz ten w miarę możliwości będzie uzupełniany.

1.  Bezpośrednio z pracami Soboru Watykańskiego II związana jest encyklika Pawła VI ECCLESIAM SUAM z 06 sierpnia 1964 r., której źródłowy tekst po łacinie jest pod adresem
http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_19640806_ecclesiam_lt.html#fnref29
Przed zapoznaniem się z treścią dokumentów Soboru zapoznanie się z treścią tej encykliki jest wielce wskazane.
.

ECCLESIAM SUAMpo łaciniezautomatyzowany PDF

https://jozefbizon.files.wordpress.com/2015/03/svii_001_ecclesiam_suam_latina_lacina_zrodlo_auto_pdf1.pdf
…..
ECCLESIAM SUAMpo POLSKU zautomatyzowany PDF

https://jozefbizon.files.wordpress.com/2015/03/svii_001_ecclesiam_suam_polski_auto_pdf1.pdf

SVII_003_SACROSANCTUM_CONCILIUM_GLOSOWANIA_ZN 600

——————————– —————————-

Dokumenty Soboru Watykańskiego II.

2.  Z dokumentów Soboru jako pierwszą do zapoznania się należy wybrać Konstytucję Gaudium et Spes (KONSTYTUCJA DUSZPASTERSKA O KOŚCIELE W ŚWIECIE SPÓŁCZESNYM). Encyklika ECCLESIAM SUM oraz Konstytucja GAUDIUM ET SPES ukażą nam właściwego ducha i prawdziwy zamierzony cel do zrealizowania wyznaczony przez Ojców Soboru. Cel „Wypłyń na głębię”, który nie mógł się spodobać wrogom Kościoła, którzy na przeróżne sposoby zabiegają o to, aby cel ten nie został osiągnięty. Spowodowali oni wiele nadużyć w Kościele zwalając winę na Sobór Watykański II, na Papieża Pawła VI, a w szczególności na Papieża Jana Pawła II. Chcą oni wszelkimi sposobami wykreować negatywny stereotyp dla Soboru Watykańskiego II.
.

GAUDIUM ET SPESpo łacinie zautomatyzowany PDF

https://jozefbizon.files.wordpress.com/2015/03/svii_002_gaudium_et_spes_latina_lacina_zrodlo_auto_pdf1.pdf
…..
GAUDIUM ET SPESpo POLSKUzautomatyzowany PDF
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2015/03/svii_002_gaudium_et_spes_polski_oraz_osoba_i_czyn_auto_pdf1.pdf


————————————————————–

 3.  KONSTYTUCJA O LITURGII ŚWIĘTEJ – SACROSANCTUM CONCILIM.

Zastała ona przyjęta w ostatecznym głosowaniu niemal jednomyślnie przez Ojców Soboru. Na 2151 głosujących 2147 było za jej przyjęciem, 4 głosy oddano przeciw. Czy ‘Za’ to sami masoni, jak to chcą poniektórzy?
.

SACROSANCTUM CONCILIMpo łaciniezautomatyzowany PDF

https://jozefbizon.files.wordpress.com/2015/03/svii_003_sacrosanctum_concilium_latina_lacina_zrodlo_auto_pdf1.pdf

– SACROSANCTUM CONCILIMpo POLSKU – zautomatyzowany PDF
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2015/03/svii_003_sacrosanctum_concilium_polski_auto_pdf1.pdf

================================== ====================
W sieci internetowej, ale i nie tylko tam, rozpętana jest wręcz burza przeciwko Kościołowi Katolickiemu, w której na celowniku są w szczególności Papieże począwszy od Jana XXIII. Burza ta – w obszarze polskojęzycznym – szczególnie nabiera na sile z każdym dniem od jesieni 2012 r. Jest to długofalowa, z podziałem ról dobrze przemyślana i w szczególnie perfidny sposób prowadzona skoordynowana akcja wymierzona w Kościół Katolicki, a w szczególności w Kościół w Polsce, w Naród Polski, którego lepiszcze stanowi katolicyzm, i w Polskę.
.
W akcji tej – w sposób zsynchronizowany, mniej lub bardziej jawny, a nawet na wprost bez jakichkolwiek ogródek – uczestniczą niektóre poczytne witryny internetowe przedstawiające się – poprzez podawanie na nich informacji tzw. drugiego obiegu – jako wielce propolskie, patriotyczne. A przy okazji w swoisty sposób zatroskane są one kondycją i losem Kościoła Katolickiego po Soborze Watykańskim II. Publikują one informacje fałszywe tak co do Papieży, jak i co do ducha Soboru Watykańskiego II – wyrażonego w dokumentach wydanych przez ten Sobór.
W ślad za tymi witrynami nie brakuje i takich ludzi, którzy pocztą elektroniczną roznoszą w świat te ataki zarażając nimi innych ludzi.
.
Oby niniejsza publikacja przyczyniła się chociaż w skromnym stopniu do opamiętania się tych, którzy uczestniczą w tych atakach, a tam gdzie to możliwe do zniwelowania szkód  wyrządzonych fałszywymi oskarżeniami.

————
Boguchwała, A.D. 07 marca 2015 r. – Józef Bizoń

Informacje o Józef Bizoń

jb.boguchwala@gmail.com
Ten wpis został opublikowany w kategorii Józef Bizoń, Kościół Rzymsko-Katolicki, Sobór Watykański II. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.