13 września br. Prezydent RP A. Duda potwierdził budowę „Rzeczypospolitej Obojga Narodów” – Żydów i Polaków

Znak PDF_St 0_77x0_77 – 13 września br. Prezydent RP A. Duda
potwierdził budowę
„Rzeczypospolitej Obojga Narodów” – Żydów i Polaków.

Czy O. Tadeusz Rydzyk wraz ze swymi mediami również to potwierdza?

Prezydenta RP Andrzej Duda potwierdza budowę Rzczypospoliej Oboja Narodów - Zydow i Polakow 780 w
Źródło: Oficjalna strona Prezydenta RP http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/5389/16/1/20150913_list_prezydenta.pdf ,
a także skrót skrótów pod
http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/inne/art,16,zyczenia-dla-spolecznosci-zydowskiej-w-polsce.html
Czy O. Tadeusz Rydzyk zgadza się z tym twierdzeniem „Wspólne dziedzictwo religii Mojżeszowej i chrześcijańskiej” zawartym w tym liście?
A jeżeli tak, to w których miejscach jest ono wspólne i w jakim sensie, bo chyba nie chodzi o wspólne w rozumieniu Adama i Ewy jak by to mogło wynikać z treści tego listu?
Czy do tego wspólnego dziedzictwa i mocno splatających się dziejów będzie również należał m.in. poniższy wiersz teścia Andrzeja Dudy?
Kliknij w powyższy obrazek lub w ten link https://jozefbizon.files.wordpress.com/2015/02/062_kamyk_i_ciec584_julian_kornhauser_rurkami_na_odlew.pdf  
Wreszcie od Prezydenta RP A. Dudy dowiadujemy się z treści tego listu jaka to jest ta  polityka względem Izraela, która nie ma prawa się zmienić – chociaż rządy się zmieniają jak w każdym demokratycznym państwie [Prezydent RP Lech Kaczyński], a o której to mowa jest  TU:
„Na Wawel za kładzenie podwalin pod budowę państwa żydowskiego na ziemiach polskich”
https://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/06/na-wawel-za-kladzenie-podwalin-pod-budowe-panstwa-zydowskiego-na-ziemiach-polskich/
a także TU:
„Budują na polskiej ziemi „Rzeczypospolitą Obojga Narodów””
https://jozefbizon.wordpress.com/2011/10/22/buduja-na-polskiej-ziemi-%E2%80%9Erzeczypospolita-obojga-narodow%E2%80%9D/

Czy O. Tadeusz Rydzyk – wraz ze swoimi mediami – w tym uczestniczy, a jeśli tak to czy od samego początku?

Boguchwała, A.D. 22 września 2015 r. – Józef Bizoń

 

Informacje o Józef Bizoń

jb.boguchwala@gmail.com
Ten wpis został opublikowany w kategorii George Soros - PiS i inni kamraci, Józef Bizoń, Radio Maryja i polityka. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.