16 grudnia 2017 r. – 26 rocznica zdrady Polski i Narodu Polskiego w wykonaniu Krzysztofa Skubiszewskiego i rządu polskiego (?) z Janem Olszewskim na czele

 16 grudnia 2017 r. – 26 rocznica zdrady Polski i Narodu Polskiego w wykonaniu Krzysztofa Skubiszewskiego i rządu polskiego (?) z Janem Olszewskim na czele.

Zdradę skutecznie przykryto wszczętą przez Korwina Mikke burzą lustracyjną z jej wykonawcą Antonim Macierewiczem.
W tej samej orkiestrze zdrady grali: SLD, UD, KLD, PL, SLCh i PC z braćmi Kaczyńskimi na czele, a w 2006 r. podzielili się oni na: lewicę, liberałów i tzw. prawicę – eliminując po drodze ze swych szeregów wszystkie niewygodne im osoby. Stało się to również za przyczyną O. Tadeusza Rydzyka i jego mediów.
Poniżej wybrane fragmenty z artykułu „Nocna zmiana – czy nocna zdrada?” opartego na stenogramach sejmowych
https://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/07/nocna-zmiana-%e2%80%93-czy-nocna-zdrada/
21 maja 1992 r. – 15 posiedzenie Sejmu.
[stenogram:
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/118b9e577f3fceeac125746d0030d0fa/0bb278f5aadb8f9fc125750700452179?OpenDocument ]
Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi sporządzonego w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r. (druk nr 220).
Debata Sejmu nad Układem Europejskim okazała się bardzo burzliwą i nastąpiło wyraźne podzielenie Sejmu na zwolenników oraz przeciwników tego Układu. Przypomnijmy: 05.12.1991 r. Sejm powołał Jana Olszewskiego na funkcję premiera i od tego czasu stoi on na czele Rządu RP. .
W swym wystąpieniu Minister Spraw Zagranicznych Krzysztof Skubiszewski
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/55664F1F
(To ten sam człowiek, którego tajne pilne notatki Polska – Izrael po 25 latach ujrzały światło dzienne – https://jozefbizon.wordpress.com/2017/02/10/tajne-pilne-notatki-skubiszewskiego-polska-izrael/)
m.in. powiedział:
.
„Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Przedstawiam Wysokiej Izbie Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między Rzeczypospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi podpisany w Brukseli 16 grudnia 1991r. Rząd wnosi o wyrażenie zgody przez Sejm na ratyfikację układu przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.”, a kończąc m.in. stwierdza:
.
„Korzyści płynące ze stowarzyszenia i ewentualnego przyszłego członkostwa są dla Polski szansą historyczną.” „Wchodząc do tej europejskiej rodziny, czego pierwszym etapem jest stowarzyszenie, zapewniamy Polsce, mimo kosztów, które poniesiemy, stabilną i pomyślną przyszłość oraz korzyści wieloletnie i wielokrotnie przekraczające koszty. Osiągnięty kompromis jest dobry dla Polski, dla Wspólnoty i dla całej Europy.
.
Po czym mówi: „Rozumiem, że teraz rozpocznie się bardzo ważna debata. Nie będę jednak w niej uczestniczył, ponieważ wyjeżdżam za granicę i dzisiaj nie da się tego pogodzići opuszcza salę sejmową
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/08435955
.
Sejm podjął debatę pod nieobecność Premiera i Ministra Spraw Zagranicznych. Ograniczono czas wystąpień: w imieniu klubów na 15 minut, a pozostałych wystąpień poselskich na 5 minut.
.
Wystąpienie Krzysztofa Skubiszewskiego, jak i sam Układ Europejski spotkał się z ostrą krytyką znacznej części kół poselskich oraz znacznej części posłów.
.
Fragmenty z niektórych wystąpień poselskich.
.
Poseł Leszek Moczulski (KPN) –
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/4C2FB856
.
Zgłaszam wniosek formalny, ze względu na wagę sprawy, chyba kluczowej. Proponuję, żeby debatę nad tym bardzo ważnym problemem odłożyć do momentu, kiedy i minister spraw zagranicznych, i premier będą mieli czas, żeby uczestniczyć w posiedzeniu Sejmu. (Oklaski)” –
.
Poseł Leszek Moczulski (KPN) –
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/26487896
.
„Rząd przedstawił nam projekt, spodziewając się, że będziemy w znacznej mierze akceptować go w ciemno. A jest to zbyt ważna rzecz, żeby ją w ciemno akceptować.” „Rząd w sposób nie przygotowany przedstawił ten dokument do ratyfikacji; tak nie przygotowany, że nawet niektórzy ministrowie rządu nie zdają sobie sprawy z konsekwencji tego dokumentu.” [patrz też: http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/6A34D797
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/2E213698 ; http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/625C1995 ]
.
Poseł Henryk Goryszewski (ZChN) –
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/35F9F49A
.
„Kraj tej wielkości, co moja ojczyzna, musi znaleźć miejsce wśród wielkich, w tym świecie wilków, w którym wilcze prawa obowiązują. Szukając jednak tego miejsca, a to poszukiwanie wymaga zawsze rezygnacji, nie wolno zdradzać wartości stanowiących o tożsamości narodowej. Naród, który byłby gotów zdradzić te wartości, które decydują o tym, czym jest i czym był, zasługuje na taką samą pogardę, jak człowiek, który jest gotów zaprzeczyć sobie, wysługiwać się możniejszym, silniejszym, bogatszym dla osiągnięcia przyziemnych korzyści. Ale naród i jego przywódcy nie mogą się również kierować żadnymi urojeniami ­ ani urojeniami o własnej wszechmocy, ani urojeniami o rzekomych korzyściach płynących z takiego czy innego układu, ­ ponieważ za urojenia polityków płaci naród, rzadko zaś oni sami.” „I w tym miejscu muszę powiedzieć, że byłem zbulwersowany tym, co mówił pan minister Skubiszewski. Wydaje mi się, że nadszedł czas, żeby nie owijać w bawełnę i nie rysować różowych wizji tego traktatu.” „ Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ten traktat jest rzeczywiście asymetryczny, tylko, o dziwo, i to jest opinia jednego z angielskich ekspertów, asymetryczny na korzyść strony silniejszej.” „Potrzeba twardości i wytyczenia strategicznego celu polskiej polityki zagranicznej, a właściwie polskiej polityki.
Tym celem strategicznym nie może być żaden mit zjednoczonej Europy.
.
Poseł Stanisław Kalemba (PSL)
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/720D9599
.
Nie dopuścimy do tego, by polskie elity znalazły się w Europie Zachodniej, a reszta społeczeństwa w Azji i Afryce.” „Wysoki Sejmie! Klub Parlamentarny PSL za nie do przyjęcia uważa praktykę podpisywania traktatów i umów międzynarodowych pod stołem. Układ Europejski podpisany 16 grudnia ub. r. wszedł w życie, w pewnych fragmentach, od 1 marca br., a jego treść dotarła do posłów, pod dużymi naciskami, dopiero w maju, więc pół roku po jego podpisaniu.
.
Poseł Wojciech Arkuszewski (NSZZ „S”)
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/01BF119D
.
Traktat ma 300 stron, a ku mojemu ubolewaniu, otrzymaliśmy go parę tygodni temu, nie zaś w grudniu, kiedy już był dostępny w języku polskim. Będzie szansa wyjaśnienia tych wątpliwości w trakcie debaty w komisjach, która, podejrzewam, będzie długa, burzliwa i szczegółowa.” – [zamiast tegoż Korwin Mikke uruchomił burzę lustracyjną na posiedzeniu Sejmu w dniu 28 maja 1992 r. ]
„Chciałem tylko powiedzieć, że można by sobie zadać pytanie: czy całe Włochy są w EWG? Czy Sycylia jest także? Chciałbym bardzo, żebyśmy nie mieli takiej swojej Sycylii. (Oklaski)”
.
Poseł Jan Zylber (PPPP)
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/006138D6
.
„Po pierwsze, wynik naszej debaty wcale nie jest przesądzony.”
.
„Bądźmy poważni, bo to jest sprawa wyjątkowo poważna. I dlatego, po drugie, dajmy naszej komisji czas przynajmniej do września. Z czasu tego skorzystajmy, by, po trzecie, zobowiązać administrację państwową do wszechstronnego poinformowania społeczeństwa o pozytywnych, ale i o negatywnych skutkach naszego stowarzyszenia ze Wspólnotami. A jeśli zobaczymy, że konieczne jest referendum, to zgódźmy się i na to rozwiązanie.
.
Poseł Kazimierz Chełstowski (Partia X)
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/4AC87D12
.
Zanim dojdziemy do Wspólnoty Europejskiej, kraj nasz zostanie zalany towarami zachodnioeuropejskimi, a rolnictwo poniesie klęskę, gdy zaleją Polskę dotowane produkty rolne.” „Wszystkie te uprawnienia mają również Polacy oraz polskie spółki i przedsiębiorstwa, tylko jest mała różnica. Polska gospodarka jest zrujnowana, państwowe przedsiębiorstwa w mieście i na wsi są na krawędzi bankructwa oraz niszczone są przez niewłaściwą prywatyzację i system podatkowy. Zetknięcie się z kapitałem zachodnim spowoduje rozprzedanie ich za bezcen i praca całych pokoleń Polaków pójdzie na marne.
.
Poseł Zenon Witt (PSL)
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/6A2B751A
.
„Zagwarantowana w umowie o stowarzyszeniu możliwość wykupu i dzierżawy gruntów rolnych i lasów powinna zostać zweryfikowana i dostosowana do ustawodawstwa obecnie funkcjonującego w Polsce.”
.
Poseł Jacek Soska (PSL)
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/6A2B751A
.
Istnieje rażąca nierównorzędność strony polskiej w stosunku do krajów Wspólnoty Europejskiej”. „W naszej historii po raz drugi zdarza się bowiem, że o losie polskiego chłopa rolnika decyduje się bez jego faktycznego udziału. Wypowiadam to w pełni świadom wagi moich słów. Nie wiem, czy tekst układu o stowarzyszeniu był konsultowany z przedstawicielami wszystkich gałęzi gospodarki narodowej, ale z głównymi przedstawicielami polskiej wsi nie był.” „Układ płodzony był w zaciszu ministerialnych gabinetów pod protekcją Ministerstwa Spraw Zagranicznych i ministra Skubiszewskiego. O tym, że sprawa była poufna, świadczy fakt dwukrotnego spotkania premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego z Komisją Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Sejmu X kadencji, kiedy odmówiono posłom przedstawienia konkretnych zakresów pracy nad tym dokumentem.”
.
Dopiero 2 tygodnie temu dostarczono posłom odpowiednie materiały. Moim zdaniem celowo przeciągano sprawę ratyfikowania i dyskusji na ten temat, ażeby 1 marca weszły w życie postanowienia układu o obniżeniu stawek celnych, i jak zwykle stawia się Sejm i prezydenta przed faktem dokonanym.”
.
Poseł Aleksander Małachowski (UP)
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/3492B956
.
Konfrontacja może skończyć się naszą kolejną klęską. Trzeba to dzisiaj oficjalnie i uczciwie powiedzieć społeczeństwu.” „Skutki układu mogą być zabójcze przede wszystkim dla rolnictwa, szczególnie tego, które gospodaruje na złych gruntach uprawnych. W Europie Zachodniej, właśnie w konsekwencji istnienia EWG, zalesiono ponad 2 mln. ha złych gruntów, a wiele milionów ludzi musiało porzucić pracę w rolnictwie. Czeka nas dokładnie to samo. Co to znaczy? Na sporych obszarach przestanie się uprawiać grunty niskiej klasy. Wielu ludzi będzie musiało zmienić zawody i znaleźć inną pracę. Wieś stanie się tylko terenem zamieszkania tych ludzi. Zagrożone są także bardzo poważnie różne gałęzie przemysłu, na przykład górnictwo, o czym tu już mówiono.”
.
„… w rzeczywistości traktat został zawarty zanim Izba poselska mogła się wypowiedzieć, zanim został jej przedstawiony pełny rachunek strat i zysków, którego zresztą do tej pory nie znamy.” „W rzeczywistości układ ten przyniesie wpierw pot i łzy, a dopiero potem może poprawić nasz los, w zależności od tego, jak potrafimy sprostać temu historycznemu wyzwaniu.”
.
Poseł Zygmunt Mogiła-Lisowski (ZChN)
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/0D4DA0CF
.
„Niepokój budzi jedynie kwestia braku czasu na przygotowanie się przemysłu, rolnictwa, łącznie z przetwórstwem. Jedynie czas potrzebny na zorganizowanie się pod względem podejmowania decyzji przyniesie naszemu krajowi i narodowi spodziewane korzyści. Jesteśmy obecnie bardzo słabi nie ze względu na słaby przemysł i rolnictwo, ale ze względu na nieumiejętność podejmowania decyzji na ˝tak˝ lub ˝nie˝, i to szybkich, profesjonalnych decyzji. Bo kiedy mieliśmy się tego nauczyć?”
„Wysoki Sejmie! Wszyscy rozumiemy sytuację, która nas czeka, ale chciałbym zaapelować – nie idźmy do EWG z zamkniętymi oczyma. (Oklaski)”
.
Poseł Andrzej Tadeusz Mazurkiewicz (KPN)
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/5139FFD0
.
„Im więcej się czyta tych przepisów, tym więcej rodzi się pytań, na które nie ma odpowiedzi.” „Na podstawie tych pytań rodzą się we mnie pewnego rodzaju wątpliwości, czy nadszedł już ten czas, czy musimy dążyć za wszelką cenę do wejścia do tzw. Europy, czy ten czas już w tej chwili nadszedł.” „Otóż pewni ludzie biegają z tym traktatem i krzyczą: 1 eureka, eureka! Proszę państwa, oby to polskie wejście do Europy nie skończyło się na radosnych okrzykach, w sytuacji gdy goli i weseli będziemy biegać po europejskim rynku.
.
Poseł Wojciech Kwiatkowski (SP)
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/15265ED1 (niezrzeszeni)
.
Nie może to być wchodzenie do Europy za każdą cenę, na zasadach sprzecznych z interesami polskiej gospodarki, a nawet, nie zawaham się użyć tego słowa, z polską racją stanu.” „Nie wolno nam w tej fundamentalnej sprawie podjąć decyzji bez szczegółowego zbadania następstw ratyfikacji. Po bardzo nawet pobieżnej analizie układu i załączników do niego nasuwa się wiele wątpliwości.” „Uważam, że Sejm, a za jego pośrednictwem i społeczeństwo mają prawo znać pełną prawdę o kosztach stowarzyszenia. Musimy koszty te ocenić i zastanowić się nad nimi. Droga do Europy nie może być drogą za wszelką cenę. Za cenę ruiny polskiego przemysłu, polskiego rolnictwa, za cenę potencjalnego pięcio-milionowego bezrobocia.
.
Poseł Marek Markiewicz (NSZZ „S”)
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/709CF7D8
.
Ten układ, z którego tekstem zapoznaliśmy się dopiero 10 dni temu, w istocie rzeczy jest zakończeniem okresu złudzeń co do intencji Zachodu
.
„Nie jest bowiem wielką tajemnicą, że i Rada Ministrów nie znała tekstu układu w momencie jego podpisania.” „Już najwyższy czas, by powiedzieć całej masie ludzi, jakie konsekwencje to przyniesie za 5 lat, że to nie jest tak, że można ratować jeden czy drugi zakład.”
.
Poseł Bogumiła Boba (ZChN)
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/68C439D6
.
W Radzie Stowarzyszenia, proszę państwa, mamy 1/3 głosów. Nie wyobrażam sobie, że we własnym domu będę wołać jeszcze dwie osoby, żeby nim zarządzały, a ja mogę tylko podnieść palec i powiedzieć, że się zgadzam. Proszę państwa, można mieć takie poglądy. Proszę państwa, trzeba popatrzeć z dwóch różnych stron, nie zaś tylko z jednej strony. Oczywiście, przedstawiam to dosyć ostro. Jednak chcę, żebyśmy się zastanowili nad różnymi możliwościami, żebyśmy nie patrzyli zauroczeni Europą Zachodnią i nie myśleli, że musimy do niej lecieć na skrzydłach. Proszę państwa, jeżeli się palec oddaje mocniejszemu, to on chwyta za rękę, za łokieć, za szyję, a później może duszę wycisnąć, jeśli mu się tak spodoba, jeśli jest tak mocny.”
.
Nie spieszmy się do sytuacji, w której nie będziemy decydować o sobie.
.
„A teraz może coś z prywatnego doświadczenia. Moim rodzicom mówiono, że nie ukończę nawet podstawowej szkoły, a ukończyłam studia, więc nie bójmy się… (Głos z sali: Za komuny.) Tak jest, za komuny oczywiście, ale, proszę pana, przed wojną też bym je ukończyła, mogę pana zapewnić.
.
(Poseł Marek Jurek: Znowu się uważacie za właścicieli uniwersytetów.)
.
Tak, cały naród ciężko pracował na to, żebyśmy mogli skończyć studia, na pewno. Wszyscy przyłożyli się do tego. I, proszę państwa, kiedy mówi się, że nie ma żadnego innego wyjścia z sytuacji, ja wtedy uważam, że należy się jeszcze nad tym zastanowić, a wówczas bardzo często znajduje się wyjście. (Oklaski)”
.
W imieniu Klubu Porozumienie Centrum (PC):
Marcin Przybyłowicz
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata1.nsf/main/79E6539B
[w składzie klubu m.in.: Lech Kaczyński (przewodniczący) i Jarosław Kaczyński – http://www.sejm.gov.pl/archiwum/kluby/kadencja1/pos_pc.htm ]
.
Kolejny krok na drodze do integracji naszego kraju ze zjednoczoną Europą należy teraz do nas. Będzie nim z pewnością ratyfikacja układu. Przez ten akt Polska odzyska realną szansę zajęcia historycznego miejsca pośród narodów Europy, miejsca, które nie jest nam przez nikogo darowane, ale które możemy łatwo utracić w wyniku własnego zaniechania.” „Układ postanawia, że Rada Stowarzyszenia będzie miała pełne kompetencje w każdej sprawie, jaką strony układu zechcą przedstawić. Rada Stowarzyszenia będzie funkcjonowała według regulaminu przez nią ustalonego. Regulamin ten będzie zatem miał zasadnicze znaczenie, zwłaszcza w odniesieniu do trybu rozpatrywania konkretnych spraw. Podobną rolę może odegrać ten regulamin w odniesieniu do konsultacji politycznych.” – dając tym samym dowód na w pełni świadome działanie co skutków dla polskiej państwowości.
W tym miejscu staje się koniecznym wyjaśnienie co do osoby Marcina Przybyłowicza.
W 1990 znalazł się wśród założycieli Porozumienia Centrum, był wiceprezesem tej partii. W 1991 został wybrany posłem na Sejm z listy POC. W trakcie kadencji poparł powołanie rządu Hanny Suchockiej i wspólnie z m.in. Jerzym Eysymonttem odszedł z PC, przystępując do Polskiego Programu Liberalnego (PPL) – za http://pl.wikipedia.org/wiki/Marcin_Przyby%C5%82owicz
.
Z łatwością można zauważyć, że w tej samej orkiestrze grali:
SLD, UD, KLD, PL, SLCh i PC z braćmi Kaczyńskimi na czele,
a w 2006 r. podzielili się oni na; lewicę, liberałów i tzw. prawicę – eliminując po drodze ze swych szeregów wszystkie niewygodne im osoby.

.
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2014/03/rys_2_2002_ue_opracowania_rozwiazania_instytucjonalne_wladza_685px.jpg
Po dzień dzisiejszy Układ Europejski z 16 grudnia 1991 r. jest przed Narodem Polskim skrywany. W sejmowej bazie aktów prawnych widnieje tylko jego zwiastun. Nie ma tam opublikowanego tekstu tego układu. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19940110038
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19940110038/O/D19940038.pdf
.

Układ Europejski sejmowa_baza_aktow_prawnych
.
Układ ten można jednak pobrać spod
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2016/12/uklad-europejski-z-16-grudnia-1991-r-ukie-04_2010.pdf )
Na bazie tego Układu Europejskiego zbudowano
MATRIX 1 – Mechanizmy władzy kolonialnej nad Polską – PDF
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2011/09/matrix_1_mechanizmy_wladzy_kolonialnej_nad_polska.pdf
Jednak od tamtego czasu sprawy posunęły się już bardzo daleko.
Polskę obowiązuje umowa stowarzyszeniowa UE z Izraelem.
https://jozefbizon.wordpress.com/2017/02/10/polske-obowiazuje-umowa-stowarzyszeniowa-ue-z-izraelem/
Na najbliższe dziesięciolecia wykładnia strategii Izraela w stosunku do Polski zawarta jest w „Polska po „rozmowach” W. Jaruzelskiego z prezesem Światowego Kongresu Żydów”.
https://jozefbizon.wordpress.com/2017/02/10/tajne-pilne-notatki-skubiszewskiego-polska-izrael/
 Boguchwała, A.D. 16 grudnia 2017 r. – Józef Bizoń
Ps.
Powiadom o tym Polaków! Samo się nie nagłośni. W statystykach odwiedzin mojej witryny widać czy to uczyniłeś.

Informacje o Józef Bizoń

jb.boguchwala@gmail.com
Ten wpis został opublikowany w kategorii George Soros - PiS i inni kamraci, Józef Bizoń. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.