Żydowskie roszczenia do majątku bezspadkowego – tekst ustawy USA – zwanej też ustawą 447 – z przekładem na język polski

Jest rzeczą wielce zdumiewającą, że w obliczu zgrozy wyłaniającej się z treści tej ustawy, ustawy obcego państwa ingerującej w wewnętrzne sprawy Polski i polskiego ustawodawstwa, polskie władze państwowe od 2017 r. (już za rządów PiS) milczały, a obecnie sprawę bagatelizują zdaję się licząc na uśpienie Narodu Polskiego i po cichu spełnienie roszczeń dotyczących żydowskiego majątku bezspadkowego.

Co więcej polskie władze (wywodzące się z PiS) będąc bierne w sprawie tej ustawy, jednocześnie tworzyły utrudnienia ludziom z Polonii Amerykańskiej usiłującym nie dopuścić do uchwalenia tej ustawy i zatwierdzenia jej przez Prezydenta Donalda Trumpa. Nic nie wskazuje też na to, aby i obecnie polskie władze państwowe miały zamiar wesprzeć ludzi Polonii Amerykańskiej w inicjatywie zmiany treści tej ustawy.

W ustawie mamy m.in. taką treść:

„(2) jeżeli zwrot jakiegokolwiek mienia opisanego w ustępie 1 nie jest już możliwy, zapewnienie porównywalnych majątku lub wypłaty godziwego odszkodowania prawowitemu właścicielowi zgodnie z zasadami sprawiedliwości oraz poprzez sprawne, oparte na roszczeniach, procesy administracyjne, które są sprawiedliwe, przejrzyste i uczciwe;

(3) w przypadku mienia bezspadkowego, zapewnienie rekompensaty lub odszkodowania, aby pomóc potrzebującym ocalałym z Holocaustu, oraz w celu wspierania edukacji Holokaustu, i innych celów;

Nie dość, że żydowskie roszczenia bezspadkowe opiewają na kwotę ok. 300 miliardów dolarów amerykańskich, to jeszcze z tej kwoty zapłaconej przez Polaków ma być sfinansowana edukacja w zakresie HOLOKAUSTU, a jak może wyglądać ta edukacja, to widzimy m.in. po co i rusz „polskich obozach koncentracyjnych” i po wypowiedziach prominentnych działaczach partii żydowskich w sprawie ustawy o IPN.

Jest też rzeczą znamienną, że tekst tej ustawy nie został przetłumaczony oficjalnie przez czynniki rządowe na język polski, a przecież ta ustawa dotyczy m.in. żywotnego interesu Polski i Narodu Polskiego. Nie jest mi też nic wiadomym o tym, aby domagał się tego jakikolwiek poseł na Sejm RP.

Nie podano i nie podaje się do oficjalnego źródła tej ustawy w języku angielskim.
Dotyczy to zarówno polskich czynników rządowych, a także posłów i wszystkich innych, którzy mówią i piszą na temat tej ustawy.

A przecież brak podania adresu do źródłowego do tekstu ustawy oraz brak przekładu jej treści na język polski umożliwia manipulację Polakami, umożliwia wypowiadanie bałamutnych twierdzeń, że ustawa ta nie dotyczy mienia bezspodkowego, umożliwia wytwarzanie zamętu i chaosu wokół tej ustawy.

Dlatego też pod

https://jozefbizon.files.wordpress.com/2019/11/089-zydowskie-roszczenia-do-majatku-bezspadkowego-tekst-ustawy-usa-just-zwanej-tez-ustawa-447-z-przekladem-na-jezyk-polski.pdf

publikuję treść tej ustawy z być może trochę ułomnym tłumaczeniem jej na język polski z jednoczesnym podaniem odwołania do źródła tej ustawy.

Boguchwała, A.D. 18 listopada 2019 r. – Józef Bizoń

Informacje o Józef Bizoń

jb.boguchwala@gmail.com
Ten wpis został opublikowany w kategorii Gospodarka i polityka, Józef Bizoń. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.