Sprawy roszczeń w rozumieniu Just Act 447 – oparte o Deklarację Terezińską – zostały już dawno uregulowane, a odszkodowania wypłacone

 – Sprawy roszczeń w rozumieniu Just Act 447 – oparte o Deklarację Terezińską – zostały już dawno uregulowane, a odszkodowania wypłacone.

W latach 1948 r. do 1971 r. władze PRL zawarły 12 umów międzynarodowych (zwanych indemnizacyjnymi) dotyczących wypłaty odszkodowań za znacjonalizowany majątek przejęty na Skarb Państwa PRL.

Objęły one obywateli i osoby prawne następujących państw (wg dzisiejszego stanu):
USA, Francji, Danii, Szwajcarii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Norwegii, Belgii, Luksemburga, Grecji, Holandii, Austrii, Kanady.
Polska w całości wywiązała się już dawno temu z tych zawartych umów.

Można więc zadać ponownie pytanie – które swego czasu skierował szef MSZ Radosław Sikorski do Hillary Clinton w związku podniesieniem przez nią roszczeń majątkowych w stosunku do Polski – w czyim imieniu występuje rząd USA, bo przecież nie w imieniu swoich obywateli w związku z wiążącą go umową z 16 lipca 1960 r. zawartą pomiędzy USA a PRL (poniżej pkt 7)?

Polska już dawno temu wypełniła zalecenia Deklaracji Terezińskiej i to dużo wcześniej zanim powstał pomysł  sporządzenia takiej nikogo niewiążącej deklaracji.

Dla skutecznego działania trzeba nam Polakom iść prawnym już otwartym szlakiem przez Stowarzyszenie Mieszkańców Hoża 27 a
http://hoza27a.pl/category/strona-spoleczna/uklady-indemnizacyjne .

Należy żądać od władzy państwowej RP oficjalnego opublikowania do powszechnego wglądu zbioru tych wszystkich 12 umów indemnizacyjnych, bo póki co są one skrzętnie ukrywane – również przez tzw. Konfederację.  O tym trzeba mówić, trąbić, przypominać – i tym sposobem przymusić pisowską  władzę do ich opublikowania.

Należy natychmiast powrócić do projektu ustawy reprywatyzacyjnej sporządzonej przez Patryka Jakiego. Praktycznie gotowy już projekt uwzględniający wymienione tu umowy międzynarodowe został przez PiS wycofany razem z Patrykiem Jaki, którego wypchnięto do Brukseli.

Należy zaprzestać bicia piany i uprawiania dramaturgii z tym projektem ustawy anty-447 wykreowanym pod  polityczne potrzeby Krzysztofa Bosaka. Projekt tej ustawy jest prawnym bublem (zaczerpniętym od Kukiza z poprzedniej kadencji), Ostatecznie zostanie on wyrzucony do kosza.
Jest on projektem szkodliwym, bo stwarza ułudę jakoby miałby być panaceum na zablokowanie żądań żydowskich i jednocześnie liczy się na profity polityczne z tym związane (wyraźnego zwiększenia społecznego poparcia tzw. Konfederacji przy biciu piany odrzucenia tego projektu ).

Jednocześnie projekt ten niejako przykrywa wymienione 12 umów indemnizacyjnych i może posłużyć do otwarcia drogi do ich rewizji i do dalszych krętactw środowisk żydowskich.

Wykaz zawartych umów wraz z ich treścią (w formacie PDF):

1. Układ z 19 marca 1948 r. dotyczący udzielenia przez Polskę odszkodowania dla interesów francuskich dotkniętych przez ustawę polską z 3 stycznia 1946r. o nacjonalizacji, 

https://jozefbizon.files.wordpress.com/2020/04/uklad-z-19-marca-1948-r-dotyczacy-udzielenia-przez-polske-odszkodowania-dla-interesow-francuskich-dotknietych-przez-ustawe-polska-z-3-stycznia-1946-r-o-nacjonalizacji.pdf

2. Protokół nr 1 w sprawie interesów i mienia duńskiego w Polsce z 12 maja 1949 r. i Protokół nr 2 w sprawie interesów i mienia duńskiego w Polsce 26 lutego 1953 r.,

https://jozefbizon.files.wordpress.com/2020/04/protokol-nr-1-w-sprawie-interesow-i-mienia-dunskiego-w-polsce-z-12-maja-1949-r-i-protokol-nr-2-w-sprawie-interesow-i-mienia-dunskiego-w-polsce-26-lutego-1953-r.pdf

3. Układ między Rzeczpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską dotyczący odszkodowania dla interesów szwajcarskich w Polsce z dnia 25 czerwca 1949 r.,

https://jozefbizon.files.wordpress.com/2020/04/uklad-miedzy-rzeczpospolita-polska-a-konfederacja-szwajcarska-dotyczacy-odszkodowania-dla-interesow-szwajcarskich-w-polsce-z-dnia-25-czerwca-1949-r.pdf

4. Układ między rządem polskim a rządem szwedzkim w sprawie odszkodowania dla interesów szwedzkich w Polsce zawarty w Sztokholmie 16 listopada 1949r.,

https://jozefbizon.files.wordpress.com/2020/04/uklad-miedzy-rzadem-polskim-a-rzadem-szwedzkim-w-sprawie-odszkodowania-dla-interesow-szwedzkich-w-polsce-zawarty-w-sztokholmie-16-listopada-1949-r.pdf

5. Układ z 11 listopada 1954 r. pomiędzy rządem PRL a rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej dotyczący załatwienia spraw finansowych,

https://jozefbizon.files.wordpress.com/2020/04/uklad-z-11-listopada-1954-r-pomiedzy-rzadem-prl-a-rzadem-zjednoczonego-krolestwa-wielkiej-brytanii-i-irlandii-polnocnej-dotyczacy-zalatwiania-spraw-finansowych.pdf

6. Układ między Królewskim Rządem Norweskim a rządem PRL dotyczący likwidacji wzajemnych roszczeń finansowych z 29 grudnia 1955 r.,

https://jozefbizon.files.wordpress.com/2020/04/uklad-miedzy-krolewskim-rzadem-norweskim-a-rzadem-prl-dotyczacy-likwidacji-wzajemnych-roszczen-finansowych-z-29-grudnia-1955-r.pdf

7. Umowa między rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i rządem PRL dotycząca roszczeń obywateli Stanów Zjednoczonych z 16 lipca 1960 r.,

 https://jozefbizon.files.wordpress.com/2020/04/umowa-miedzy-rzadem-stanow-zjednoczonych-ameryki-polnocnej-i-rzadem-prl-dotyczaca-roszczen-obywateli-stanow-zjednoczonych-z-16-lipca-1960-r.pdf

8. Układ z 14 listopada 1963 r. między rządem PRL z jednej strony a rządem Belgii i rządem Wielkiego Księstwa Luksemburga z drugiej strony dotyczący odszkodowania za niektóre interesy belgijskie i luksemburskie w Polsce,

https://jozefbizon.files.wordpress.com/2020/04/uklad-z-14-listopada-1963-r-miedzy-rzadem-prl-z-jednej-strony-a-rzadem-belgii-i-rzadem-wielkiego-ksiestwa-luksemburga-z-drugiej-strony-dotyczacy-odszkodowania-za-niektore-interesy.pdf

9. Układ z dnia 22 listopada 1963 r. między rządem PRL a królewskim rządem Grecji dotyczący odszkodowania za interesy greckie w Polsce,

https://jozefbizon.files.wordpress.com/2020/04/uklad-z-dnia-22-listopada-1963-r-miedzy-rzadem-prl-a-krolewskim-rzadem-grecji-dotyczacy-odszkodowania-za-interesy-greckie-w-polsce.pdf

10. Układ między rządem PRL a rządem Królestwa Holandii dotyczący odszkodowania za niektóre interesy holenderskie w Polsce z 20 grudnia 1963 r.,

https://jozefbizon.files.wordpress.com/2020/04/uklad-miedzy-rzadem-prl-a-rzadem-krolestwa-holandii-dotyczacy-odszkodowania-za-niektore-interesy-holenderskie-w-polsce-z-20-grudnia-1963-r.pdf

11. Układ z dnia 6 października 1970 r. między PRL a Republiką Austrii o uregulowaniu określonych zagadnień finansowych,

https://jozefbizon.files.wordpress.com/2020/04/uklad-z-dnia-6-pazdziernika-1970-r-miedzy-prl-a-republika-austrii-o-uregulowaniu-okreslonych-zagadnien-finansowych.pdf

12. Układ między rządem PRL a rządem Kanady dotyczący uregulowania spraw finansowych z 15 października 1971 r.,

https://jozefbizon.files.wordpress.com/2020/04/uklad-miedzy-rzadem-prl-a-rzadem-kanady-dotyczacy-uregulowania-spraw-finansowych-z-15-pazdziernika-1971-r.pdf

Boguchwała, A.D. 17 kwietnia 2020 r. – Józef Bizoń
WERSJA artykułu w PDF pod
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2020/04/100_sprawy-roszczen-w-rozumieniu-just-act-447-e28093-oparte-o-deklaracjc499-terezinska-zostaly-juz-dawno-uregulowane-a-odszkodowania-wyplacone.pdf

Czytaj również:

https://jozefbizon.wordpress.com/2019/11/25/czy-uklad-z-1960-r-miedzy-rzadem-prl-i-rzadem-usa-ma-byc-ukrywany-bo-utraca-on-zydowskie-oczekiwania-po-ustawie-just-act-s-447/

https://jozefbizon.wordpress.com/2019/11/18/zydowskie-roszczenia-do-majatku-bezspadkowego-tekst-ustawy-usa-zwanej-tez-ustawa-447-z-przekladem-na-jezyk-polski/

Ps.
Powiadom o tym Polaków! Samo się nie nagłośni.

Informacje o Józef Bizoń

jb.boguchwala@gmail.com
Ten wpis został opublikowany w kategorii Gospodarka i polityka, Józef Bizoń, Polityka zagraniczna - a Polska. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.