O tym jak to PiS z polskiej państwowej ziemi zrobił prezent Żydom

O tym jak to PiS z polskiej państwowej ziemi zrobił prezent Żydom – O tym jak to PiS z polskiej państwowej ziemi
zrobił prezent Żydom

W artykule „Wniesioną w ostatniej chwili przez PiS poprawką Żydzi wykupią polską ziemię!!!
https://jozefbizon.wordpress.com/2016/04/01/wniesiona-w-ostatniej-chwili-przez-pis-poprawka-zydzi-wykupia-polska-ziemie/
pada pytanie:
„Jak teraz temu zamierza przeciwdziałać O. Tadeusz Rydzyk wraz ze swymi mediami od szeregu już lat rozprowadzający PiS?”
Póki co nic na ten temat nie wiadomo.
Jak się okazało artykuł ten trafił również do ks. Natanka z zapytaniem co on na to. Wielebny ksiądz Natanek odpowiedział tak:
.
075_KS_Natanek_cz1 wc2 zn
[ Całość poczty pod
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2016/04/075_ks_natanek_to_moze_byc_prima_aprilis-w-600.jpg ]
W artykule (z 01.04.2016 r.) jako źródło informacji wskazałem na informację podaną na Onet (za PAP) z 31 marca 2016 r., godz. 20:30. Właśnie w tym dniu (31.03.2016 r.) Sejm uchwalił ustawę z podrzuconym przez PiS prezentem dla Żydów (ale i nie tylko dla nich). O żadnym prima aprilis mowy być nie mogło. Inna rzecz, że ten cały sejm, w tym i PiS, to jedno wielkie każdego dnia prima aprilis dla Polaków.  
Przy tak poważnej sprawie taka reakcja ks. Natanka – z góry zamierzona lub z bezmyślności – nosi wszelkie cechy zbagatelizowania żywotnej dla Narodu Polskiego sprawy, krycia PiS-u, sugerowania zaprzestania dalszego rozpowszechniania niewygodnych informacji zawartych w artykule – a tym samym nie utrudniania senatowi (zdominowanemu przez PiS) zaklepania prezentu i wręczenia go przez A. Dudę (podpisanie ustawy).
Po chwilowym nagłaśnianiu sprawy prezentu przez masmedia (przy wskazywaniu na Kościół katolicki) szybko sprawę wyciszono, aby nie wzbudzić u Polaków zbytniego zainteresowania tematem i nie uruchomić masowych dociekań o co w istocie w tym wszystkim chodzi. Masmedia szybciutko przeszły do nagłaśniania rozpoczęcia od 1 kwietnia realizacji dobrodziejstwa PiS w postaci 500+, zaś Episkopat Polski uruchomił nagłaśnianie akcji wprowadzenia takiej zmiany w Konstytucji RP, aby zapewnić obronę życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci bez jakichkolwiek wyjątków. W ten oto sposób z pola widzenia społecznego zniknęła sprawa prezentu, a PiS będzie mógł dalej świętoszka odgrywać ku uciesze elektoratu skołowanego przez akuszerów zwycięstwa PiS-u.
31 marca 2016 r. Sejm uchwalił tekst ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Tekst ustawy
http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/293_u/$file/293_u.pdf
został przekazany do Senatu.
Poniżej fragment ustawy z prezentem.
075_Ustawa_D_293_fragment z prezentem_ZL zn w 600
.
 
Zauważmy, że wcześniej zaraz po objęciu władzy przez PiS działalność Trybunału Konstytucyjnego została skutecznie sparaliżowana działaniami PiS-u, prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Beaty Szydło.
Wrzucona w ostatniej chwili przez Klub Parlamentarny PiS poprawka do rządowego projektu ustawy, będąca w istocie prezentem dla Żydów poprzez Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich ( http://www.jewish.org.pl/index.php/pl/wspaca-mainmenu-75/157-zwipzek-gmin-wyznaniowych-mydowskich-w-rp.html ) – oczywiście kosztem nie PiS-u a kosztem Narodu Polskiego – może być w tych warunkach (paraliżu TK) usunięta z ustawy jedynie przez Senat RP i zaakceptowaniu tegoż przez Sejm RP. Skuteczne w tym kierunku naciski mogą wykonać jedynie akuszerzy zwycięstwa PiS-u. Ale czy im się będzie chciało to uczynić? Póki co tego nie widać.
Zawetowanie całej ustawy nie wchodzi w rachubę, gdyż od 1 maja 2016 r. wchodzi w życie z brukselskiego nakazu (gdzie i PiS ma w tym swój udział – pchał Polskę na oślep do UE) wolny obrót ziemią. Zaś A. Duda nie skieruje przecież pisowskiej poprawki (jako niezgodnej z Konstytucją RP) do nieuznawanego przez niego i sparaliżowanego Trybunału Konstytucyjnego. Zresztą nie po to został z nadania Prezydentem RP zaklepanym w wyborach pod wpływem masowej agitacji akuszerów PiS-u.
Projekt tej ustawy z 04.03.2016 r. autorstwa rządu PiS-u – jako druk nr 293 – został wniesiony do Sejmu RP 07 marca 2016 r.
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/9D241C1002D44B10C1257F6F004743F5/%24File/293.pdf
Warto przeczytać uzasadnienie do tego projektu. Przywołuje się w nim m.in. orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego (czyli TK po uważaniu, gdy wygodnie) i uzasadnia, że całość projektu ustawy jest zgodna z brukselskimi przepisami (nadrzędnymi wyroczniami) i z przepisami Konstytucji RP. Wylicza się tam cały szereg konsultacji społecznych.
Powstaje wrażenie troski o polską ziemię. Gdyby w tym rządowym projekcie ustawy znalazł się zapis wrzucony przez PiS tuż przed uchwaleniem ustawy, że ograniczenia zakupu ziemi nie dotyczą związków wyznaniowych, Kościoła Katolickiego i innych kościołów, to prysnąłby mit troski, a i nie można by było mówić o zgodności z przepisami Konstytucji RP (jedne podmioty prawne [Errata: powinno być ‚osoby prane’ zamiast ‚podmioty prawne’ – również w wydaniu PDF] mogą nabyć polską ziemię, a inne nie mogą).
Do tego zbyt dużo czasu by było na bardziej solidne przyglądnięcie się projektowi ustawy. Zastosowano więc wybieg taktyczny.
Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się 11.03.2016 r. na 13 posiedzeniu Sejmu (lubują się w 13 w sprawach newralgicznych). Następnie projekt ustawy skierowano do  Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Komisja zbytnio się nie wysilała i 17.03.2016 r. wydała druk 363
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/141B7D907D6E3693C1257F7D004DD115/%24File/363.pdf
w którym zaleciła przyjęcie w całości rządowego projektu ustawy zawartego w druku nr 293 (przepisując rządowy projekt ustawy do swojego druku nr 363), a nadto spisała w nim wnioski mniejszości.
30.03.2016 r. odbyło się w Sejmie II czytanie projektu ustawy z przedłożeniem zaleceń komisji zawartych w druku nr 363.
Na tym posiedzeniu Sejmu zgłoszono następne poprawki do projektu ustawy, w tym zgłoszono szwindel poprawkę autorstwa Klubu Parlamentarnego PiS, którą po ponownym skierowaniu projektu ustawy do komisji komisja zaleciła przyjąć ją Sejmowi w druku nr 363-A [ http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/C26A7E8535565A50C1257F87002293C5/%24File/363-A.pdf ]
.
075_D_363_A_07 wc zn
Poniżej umiejscowienie zgłoszonej przez PiS szwindel poprawki w projekcie ustawy.
.
075_Szwindel ustawa 600 w
31 marca 2016 r. Sejm przyjął szwindel poprawkę i uchwalił ustawę.
Przebieg procesu legislacyjnego – http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=293
Poniżej zrzut ekranu.

075_D_293_legislacja wc zn w

Głosowanie nr 57 na 15. posiedzeniu Sejmu
dnia 31-03-2016 r. o godz. 20:26:02
Pkt 2. porz. dzien. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.
Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 363, wraz z przyjętymi poprawkami        Wyniki indywidualne w formacie PDF
Głosowało – 446  posłów   Za – 233    Przeciw – 195    Wstrzymało się – 18    Nie głosowało – 14
.
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=8&NrPosiedzenia=15&NrGlosowania=57
———————————
075_Wyniki głosowania wc w
Ta szwindel ustawa ma obowiązywać przez okres 5 lat.
Tyle czasu wystarczy – za panowania uświęconego A. Dudy i PiS – na sterowane rozszabrowanie polskiej ziemi.
W opisanej powyżej sytuacji pozostaje nam Polakom – każdemu we własnym zakresie – demaskowanie uprawianego draństwa poprzez upowszechnianie tego artykułu gdzie się tylko to da.   
Matko, o twarzy jak Polska ziemia czarnej
Matko, o twarzy jak Polska ziemia znaczonej bliznami
Do serca swego jak syna nas przygarnij
Królowo nasza, tarczo obronna, módl się za nami
Próżno niejeden wróg wkładał zbroje
By dzieci twoje zniewolić, ojczyznę zabrać im
Ty choć bez zbroi i bez oręża
Zawsze zwyciężysz by wskazać, że pokój daje syn
Dziś wróg z ukrycia l bez pancerza w serca uderza
Nie pozwól by zniszczył Boga w nas
Matko błagamy w czas niespokojny
Chroń nas od wojny, wierzymy – zwyciężysz jeszcze raz


https://www.youtube.com/watch?v=oH-_PZZG7jg
Boguchwała, A.D. 07 kwietnia 2016 r. – Józef Bizoń

Informacje o Józef Bizoń

jb.boguchwala@gmail.com
Ten wpis został opublikowany w kategorii George Soros - PiS i inni kamraci, Józef Bizoń, Radio Maryja i polityka. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.