Wirus COVIT-19. Zgony 0,0127%. Tajemnicze przestrzeganie tajemnicy statystycznej

Wirus COVIT-19. Zgony 0,0127%.
Tajemnicze przestrzeganie tajemnicy statystycznej.

Sparaliżowano nie tylko gospodarkę, ale również wszystkie instytucje państwowe oraz wszystkie dziedziny życia społecznego. Ludzi pozamykano w aresztach domowych, a wszystko rzekomo w trosce o zdrowie zaaresztowanych z powodu korona-wirusa (COVIT-19). Wszystkich codziennie epatują statystyką zgonów mającą przekonać ludzi, jaki to ten wirus jest groźny dla ich życia i że władza robi co tylko może, aby chronić ludzi przed niechybną ich śmiercią.

Zatem przyglądnijmy się temu jak ta statystyka jest sporządzana i kto ją sporządza pod z góry zaplanowaną troskę o ludzi, której skutkiem jest już zrujnowanie w Polsce wszystkiego co tylko jest możliwym do zrujnowania, a to przecież jeszcze nie jest koniec rujnowania.

W oparciu o udzielone wyjaśnienia GUS na karcie zgonu lekarz stwierdzający zgon ma obowiązek wpisać (poprzez słowny opis, ale bez podawania kodu choroby według klasyfikacji chorób zawartych w ICD-10, którego wpisać mu nie wolno) trzy przyczyny zgonu, tj:

  1. wyjściową (pierwotną) – chorobę lub okoliczności wypadku, urazu, zatrucia, która zapoczątkowała łańcuch zdarzeń prowadzący do zgonu,
  2. wtórną, dającą początek bezpośredniej przyczynie zgonu,
  3. bezpośrednią, która stała się ostateczną przyczyną zgonu.

W związku z COVIT-19 WHO wprowadziła do ICD-10 dwa kody.

Kod U07.1 – z priorytetem w sekwencji zdarzeń,
Kod U07.2 – zalecany do wykorzystania w dokumentacji medycznej pacjenta w przypadku podejrzenia zachorowania na COVID-19 (przypadek prawdopodobny) do czasu uzyskania wyniku badania molekularnego.

Polska zobowiązana jest do corocznego przekazywania (również do WHO) danych tylko o wyjściowych (pierwotnych) przyczynach zgonów.  Nie ma obowiązku przekazywania wtórnej i bezpośredniej przyczyny zgonu.
Żadna z organizacji międzynarodowych nie zobowiązuje krajów do przekazywania trzech przyczyn zgonu w ramach zarówno cyklicznych, jak i okazjonalnych transmisji danych o zgonach według przyczyn” – pisze GUS.

Skoro nie ma takiego obowiązku podawania pełnych danych do WHO i do organizacji międzynarodowych (tych 3 przyczyn zgonu wymienionych powyżej), to logicznym jest, że się ich nie podaje. Podaje się jedynie wyjściową (pierwotną) przyczynę zgonu podaną  pw. w pkt. 1.

W publikowanych obecnie przez WHO statystykach dla COVIT-19 – co do zachorowalności i zgonów w poszczególnych krajach – z dużą doza pewności można przyjąć, że poszczególne kraje podają wejściową (pierwotną) liczbę zgonów na COVIT-19 (bo tą przyczynę muszą wszyscy podać), a nie bezpośrednią przyczynę zgonu, której podawać się nie musi. Gdyby jedni podawali wejściową przyczynę zgonu, a drudzy bezpośrednią przyczynę zgonu, to powstawałoby zafałszowanie statystyki i nie nadawałaby się ona do celów porównawczych pomiędzy krajami.
Zresztą dużo groźniej wygląda statystyka, gdy się w niej podaje wyjściową przyczynę zgonu, a tym bardziej, że już samo podejrzenie o COVIT-19 można przejściowo (doraźnie) zaliczyć w statystyce do zgonów na COVIT-19.

Skoro lekarzowi nie wolno w karcie zgonu wpisać stosownych kodów z ICD-10 dla żadnej przyczyny zgonu, to ktoś przecież musi  wpisać wyjściową (pierwotną) przyczynę zgonu do podawanych nam statystyk zgonów z powodu coronawirusa COVIT-19 – tak ochoczo do wierzenia nam podawanych.

Okazuje się, że kopie z oryginałów aktów zgonu przesyłane są ze wszystkich urzędów USC w Polsce do USC w Olsztynie. Tam wykonujący funkcje kodera 15 lekarzy zaprzysiężonych co do obowiązku bezwzględnego przestrzegania tajemnicy statystycznej wpisuje do formularza elektronicznego kod wyjściowy (pierwotny) przyczyny zgonu określany przez WHO w ICD-10.
Taki stan rzeczy tłumaczy sie bałamutnie brakiem elektronicznej karty zgonu, którą by wprost wypełniał lekarz stwierdzający zgon.

Przecież, gdyby obowiązkiem lekarza wystawiającego kartę zgonu było oprócz opisu przyczyn zgonu wpisywanie kodów tych przyczyn, to praca tych 15 koderów lekarzy sprowadzałaby się jedynie do kontroli poprawności wprowadzonego kodu i jego zgodności ze słownym opisem wszystkich trzech przyczyn zgonu. Byłoby wówczas  sprawniej i całościowo dokonane określenie przyczyn zgonu. To by zaś pozwoliło na prawidłową, a nie na bałamutną analizę rzeczywistych przyczyn zgonów.

Skoro jest tak, a nie inaczej, to i lekarz sporządzający kartę zgonu nie wie jaki wyjściowy (pierwotny) kod przypisał zmarłemu lekarz–koder.
Zatem kto kontroluje zgodność nadanego przez lekarza-kodera kodu przyczyny zgonu z opisem przyczyn zgonu sporządzonym przez lekarza stwierdzającego zgon w karcie zgonu?

Z publikacji zawierającej wyjaśnienia GUS dowiadujemy się, że do kontroli rzetelności wykonywanych czynności przez lekarzy-koderów uprawnione są m.in. instytuty medyczne, ale nie wiadomo kto jeszcze jest do tego uprawniony.
Skoro lekarzy-koderów zaprzysiężono co do obowiązku bezwzględnego przestrzegania tajemnicy statystycznej, to logicznym też jest, że uprawnionych do ich kontrolowania też zaprzysiężono.
Zatem wszystko to się kręci we własnym sosie, w środowisku wtajemniczonych. Nic z tej tajemnicy statystycznej nie ma się prawa wydostać na zewnątrz.

Pytania o statystyki zgonów z powodu koronawirusa w Polsce. GUS wyjaśnia
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/koronawirus-w-polsce-gus-odpowiada-ws-pytan-o-statystyki/yh6ym60
[zrzuty ekranów zabezpieczono w załączniku
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2020/05/103_zalacznik-wirus-covit-19-zgony-00127-tajemnicze-przestrzeganie-tajemnicy-statystycznej.pdf ]

A przecież w sytuacji ogłaszania pandemii i wprowadzania drakońskich ograniczeń godzących w ludzi i gospodarkę nie sposób mówić o jakiejś tam tajemnicy statystycznej i o niemożności skontrolowania działań tego wtajemniczonego grona osób przez chociażby posłów, senatorów, czy też osób z kręgów medycznych dotychczas do tego nigdy nie dopuszczanych.

Pewne światło na te tajemnice statystyczne (być może skrywane pod pretekstem RODO, idealnie nadającym się do tego rodzaju parawanów) rzuca nam poniżej wykonana  analiza wykonana w oparciu o dane statystyczne GUS podane w roczniku statystycznym za 2019 r.
https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5515/3/13/1/rocznik_demograficzny_2019_tablice.zip

oraz w oparciu o publikowane przez Ministerstwo Zdrowia dane zachorowań i zgonów na COVIT-19 według stanu na dzień 03.05.2020 r.
https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2  [zrzuty ekranów zabezpieczono w załączniku
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2020/05/103_zalacznik-wirus-covit-19-zgony-00127-tajemnicze-przestrzeganie-tajemnicy-statystycznej.pdf ]

Przypomnijmy. W omawianej informacji GUS podano, że liczba zgonów ogółem (bez podawania ich przyczyn) publikowana jest co miesiąc przez GUS w Biuletynie Statystycznym. Zaś dane o przyczynach zgonu dostępne są raz w roku na stronie internetowej GUS (w bazie Demografia). Te za bieżący rok pojawią się na przełomie 2021/2022 roku, po zamknięciu zbiorów rocznych. W roczniku statystycznym za 2019 r. mamy zatem podane dane dotycząc zgonów za 2018 r.

Po lewej stronie tabeli (poniżej) zestawiono dane dotyczące liczby ludności dla całej Polski oraz w poszczególnych 16 województwach na dzień 31.12.2018 r. wraz z podaniem ogólnej liczby zgonów w całym 2018 r.
Po prawej stronie tabeli zestawiono dane dotyczące liczby zgonów w 2020 r. (od 01.03 do 03.05) z powodu COVIT-19 podawane przez Ministerstwo Zdrowia.

Ogółem według GUS w 2018 r. zmarło w Polsce 414 200 osób, czyli dziennie 1 134 osoby.
Według MZ z powodu COVIT-19 w całej Polsce zmarło 678 osób w okresie od 01.03 – 03.05.2020 r., czyli w zaokrągleniu dziennie 10 osób (w województwach o dziennym wskaźniku mniejszym niż 1 wpisano w tabeli liczbę zgonów równą zero), a rocznie 3 906 zgonów. Jest to 0,88% w stosunku do ogólnej przeciętnej liczby zmarłych każdego dnia w Polsce.

Szacuje się, że 2020 r. wirusem COVIT-19 zostanie zarażone 80% polskiej populacji, czyli 30 728 918 osób. Z tego następne 80% przechodzi chorobę bezobjawowo.
Według powyższych wyliczeń w całym 2020 r. z powodu COVIT-19 umrze 3 906 osób, tj. 0,0127% w stosunku do wszystkich zarażonych w Polsce wirusem.

Minister Zdrowia Łukasz Szumowski oraz premier Mateusz Morawiecki usiłują wmówić, że stosunkowo mała liczba stwierdzonych zakażeń korona-wirusem COVIT-19 jest rezultatem wprowadzenia drakońskich ograniczeń. Należy jednak zauważyć, że gdyby z dnia na dzień wprowadzić 1 milion wykonanych testów zamiast kilku tysięcy (rząd apeluje o ich zwiększanie), to liczba wykrytych zakażeń gwałtownie by wzrosła, a liczba zgonów zaliczanych do COVIT-19 (wątpliwą metodą opisaną już powyżej) pozostałaby na tym samym poziomie co obecnie. Sterując liczbą wykonanych testów pomiędzy kilkoma tysiącami a jednym milionem można tym samym wychodzić z fałszywymi twierdzeniami w zależności od potrzeba, że liczba zakażeń wzrasta albo i maleje. W ślad za tym można luzować lub zaostrzać wprowadzane rygory tzw. zdrowotnego bezpieczeństwa. Taki mechanizm żonglerki mamy otwarty we wszystkich krajach objętych korona-wirusową paniką.

Jeszcze raz zauważmy, że to 0,0127% zgonów wskutek COVIT-19 nie oznacza, że COVIT-19 był ostateczna przyczyną zgonu. Bo jak już powyżej omówiono do statystyki zgonów lekarze koderzy wpisują wyjściowy (pierwotny) kod choroby dla COVIT-19 (wystarczy już samo podejrzenia o to zakażenie) i to w sytuacji, gdy pacjent zmarł z  zupełnie innej przyczyny – np. w wyniku urazów odniesionych w wypadku samochodowym (czy innym nieszczęśliwym wypadku), a niezależnie od tego stwierdzono u niego COVIT-19 czy też tylko jego podejrzenie.
Zatem śmiertelność z powodu COVIT-19 jest faktycznie jeszcze niższa niż 0,0127%.

Doskonałym tego przykładem jest śmierć kobiety zmarłej z powodu sepsy w Szpitalu Zakaźnym w Łańcucie. Kobieta urodziła dziecko w szpitalu w Nisku, gdzie nabawiła się sepsy. Szpital w Nisku pozbył się problemu skierowując kobietę do szpitala zakaźnego w Łańcucie z rozpoznaniem COVIT-19. Tam natychmiast rozpoznano, że sepsa, a nie COVIT-19. Wykonano operację. Kobieta jednak zmarła. Media natychmiast odtrąbiły, że w Łańcucie kobieta zmarła z powodu korona-wirusa. Usłyszeli to lekarze z Łańcuta i natychmiast w radio zaprzeczyli temu mówiąc co i jak faktycznie było. Po tym mass-media podawały – zamarła z powodu sepsy, ale zakażona była korona-wirusem.
Po tej wpadce, a było to na samym początku tzw. pandemii w Polsce, zakazano wypowiadać się lekarzom w mediach. Uprawnione jest zatem przypuszczenie, że kobietę tą zaliczono w statystyce do ofiar COVIT-19.

Pozostaje jeszcze jedna kwestia, a to wiarygodność sprzętu, na którym wykonuje się testy na COVIT-19, a i co w rzeczywistości te testy wykazują. Czy ktoś to w Polsce  badał, sprawdzał?
Czy może jest tak, że sprzęt do testów został zakupiony, uruchomiony, i według jego instrukcji wykonuje się testy wierząc w to, że wykrywa on COVIT-19?

03.05.2020 r. Rzeczpospolita donosi:
Tanzania: Testy na koronawirusa wycofane. Dały wynik dodatni u kozy.
https://www.rp.pl/Koronawirus-SARS-CoV-2/200509862-Tanzania-Testy-na-koronawirusa-wycofane-Daly-wynik-dodatni-u-kozy.html  [zrzuty ekranów zabezpieczono w załączniku
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2020/05/103_zalacznik-wirus-covit-19-zgony-00127-tajemnicze-przestrzeganie-tajemnicy-statystycznej.pdf ]
A tam:
„Prezydent Tanzanii John Magufuli poinformował, że wycofano stosowane testy na obecność koronawirusa, ponieważ dały wynik dodatni przy badaniu próbek m.in. kozy i papai. W Tanzanii odnotowano 480 przypadków zakażenia koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarło 16 osób.
Prezydent John Magufuli w niedzielę zakwestionował statystyki dotyczące jego kraju. Zlecił przeprowadzenie kontroli w laboratorium, gdzie trafiały testy.
Magufuli powiedział, że osoby, które uzyskały dodatni wynik testu na obecność wirusa, mogą nie być chore i poddał w wątpliwość wiarygodność sprzętu laboratoryjnego i techników. Przekazał, że mogło dojść do celowego sabotażu.
W ramach kontroli potajemnie testowano różne zwierzęta, owoce oraz olej silnikowy. Próbki pobrane z papai, od przepiórki i kozy dały wynik dodatni.
Prezydent po otrzymaniu raportu zlecił podjęcie odpowiednich działań. Stwierdził, że mogło dojść do przekupienia pracowników laboratorium.”

WHO na początku rozkręcania paniki strachu żądała od wszystkich państw wprowadzania surowych restrykcji społecznych, a zatem i nieuchronnie związanych z tym katastrofalnych skutków gospodarczych, przez nią zalecanych.

Szwecja nie podporządkował się temu. Nie wprowadziła restrykcji wobec swego społeczeństwa. Nie zdezorganizowała sobie życia społecznego i nie zamroziła swojej gospodarki, która cały czas normalnie funkcjonuje. Na Białorusi całość życia społecznego i gospodarczego toczy się tak, jakby nic szczególnego na świecie się nie wydarzyło, jakby jakiejkolwiek zarazy na świecie nie było.

To też Szwecję zaczęto strofować i wytykać palcem jako nieodpowiedzialną w swych działaniach.
Krytyka Szwecji i naciski na nią ustały dopiero, gdy Donald Trump – po wcześniejszym rozbiciu ważnej dla świata instytucji ochrony zdrowia CDC – zaczął ostro krytykować WHO i następnie wstrzymał dotację dla WHO.
Wówczas to WHO zastosowane działania w Szwecji w walce z COVIT-19 postawiło za wzór innym państwom do naśladowania.

https://wiadomosci.onet.pl/swiat/koronawirus-na-swiecie-donald-trump-wstrzymuje-dotacje-dla-who/epe73z4  [zrzuty ekranów zabezpieczono w załączniku
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2020/05/103_zalacznik-wirus-covit-19-zgony-00127-tajemnicze-przestrzeganie-tajemnicy-statystycznej.pdf ]

https://wiadomosci.onet.pl/politico/zanim-zabral-fundusze-who-trump-oslabil-cdc-inna-wazna-dla-swiata-instytucje-ochrony/m2pyrnp [zrzuty ekranów zabezpieczono w załączniku
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2020/05/103_zalacznik-wirus-covit-19-zgony-00127-tajemnicze-przestrzeganie-tajemnicy-statystycznej.pdf  ]

https://www.o2.pl/informacje/koronawirus-who-stawia-szwecje-za-wzor-innym-panstwom-6505430317828225a  [zrzuty ekranów zabezpieczono w załączniku
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2020/05/103_zalacznik-wirus-covit-19-zgony-00127-tajemnicze-przestrzeganie-tajemnicy-statystycznej.pdf ]

W tych wszystkich przedstawionych powyżej okolicznościach Minister Zdrowia Łukasz Szumowski wraz całym rządem PiS brnie dalej w zaparte i to nie bacząc na katastrofalne tego skutki społeczne oraz gospodarcze dla Polski.
Czynią to przy iluzorycznym 0,0127% śmiertelności z powodu korona-wirusa COVIT-19.

Łukasz Szumowski jest członkiem władz Zakonu Kawalerów Maltańskich (zwanym też Zakonem Szpitalników).
Zakon ten działa w 120 krajach świata i bardzo bliskim jest papieżowi Franciszkowi, który swój pontyfikat rozpoczął 13 marca 2013 r. świeckim pozdrowienie „dobry wieczór”. Nic też dziwnego w tym, że polskie władze Kościoła katolickiego zachęcają wiernych do podporządkowania się przez nich drakońskim restrykcją godzących w niezbywalne prawa wolności Polaków i godzących w podstawy ich bytu materialnego, a wszystko z rzekomej troski o zdrowie i życie Polaków.

Zapamiętaj!

Nie musimy nosić maseczki – i to zgodnie z obowiązującym prawem!

Wyciąg z rozporządzenia jest pod linkiem
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2020/05/dziennik-ustaw-z-2020-r-poz-697-paragraf-18-wielokorotny.pdf

Po wydrukowaniu wyciągu nosić go przy sobie (2 na wszelki wypadek, gdyby ktoś nam jeden zniszczył lub zabrał). Na pytanie dlaczego nie nosi się maseczki wystarczy powiedzieć, że „z uwagi na stan zdrowia”. Nic więcej nie mówić. Okazać wydrukowany wyciąg.
Należy zwrócić uwagę na to, że w przepisie nie określono jaki to ma być stan zdrowia (dobry czy zły stan zdrowia). O brak maseczki może pytać tylko policjant, bo jest do tego uprawniony. Reszta nie ma nic do gadania – a jeśli już , to okazać im ten wyciąg do przeczytania.

Artykuły powiązane.

Filister Zakonu Maltańskiego Łukasz Szumowski.
https://jozefbizon.wordpress.com/2020/04/19/filister-zakonu-maltanskiego-lukasz-szumowski-objal-ministerstwo-zdrowia-rp/

Uwolnić wirusa, uwięzić naród, zapobiec naszej biedzie. Osoby starsze do gett – ciśnie się samo na usta  
https://jozefbizon.wordpress.com/2020/04/22/uwolnic-wirusa-uwiezic-narod-zapobiec-naszej-biedzie-osoby-starsze-do-gett-cisnie-sie-samo-na-usta/

Otwórzcie Kościoły! Radio Maryja po stronie masonerii!  
https://jozefbizon.wordpress.com/2020/04/28/otworzcie-koscioly-radio-maryja-po-stronie-masonerii/

Boguchwała, A.D. 06 maja 2020 r. – Józef Bizoń

Wersja w PDF pod
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2020/05/103_wirus-covit-19-zgony-00127-tajemnicze-przestrzeganie-tajemnicy-statystycznej.pdf

Opublikowano Gospodarka i polityka, Józef Bizoń, Wojna z Polakami

Otwórzcie Kościoły! Radio Maryja po stronie masonerii!

– Otwórzcie Kościoły!
Radio Maryja po stronie masonerii!

To jest walka rządzących z Kościołem i polskim narodem!
To jest walka Szatana z Bogiem o nasze dusze!
Wyboru musisz dokonać teraz!
Później będzie już za późno!

Filister Zakonu Maltańskiego Łukasz Szumowski.
https://jozefbizon.wordpress.com/2020/04/19/filister-zakonu-maltanskiego-lukasz-szumowski-objal-ministerstwo-zdrowia-rp/

Uwolnić wirusa, uwięzić naród, zapobiec naszej biedzie. Osoby starsze do gett – ciśnie się samo na usta.
https://jozefbizon.wordpress.com/2020/04/22/uwolnic-wirusa-uwiezic-narod-zapobiec-naszej-biedzie-osoby-starsze-do-gett-cisnie-sie-samo-na-usta/

Boguchwała, A.D. 28 kwietnia 2020 r. – Józef Bizoń

Nie lękaj się! Przekaż to dalej!

Wersja PDF pod:
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2020/04/103-otworzcie-koscioly-radio-maryja-po-stronie-masonerii.pdf

Opublikowano George Soros - PiS i inni kamraci, Józef Bizoń, Radio Maryja i polityka

Uwolnić wirusa, uwięzić naród, zapobiec naszej biedzie. Osoby starsze do gett – ciśnie się samo na usta

 – Uwolnić wirusa, uwięzić naród, zapobiec naszej biedzie. Osoby starsze do gett – ciśnie się samo na usta

 Jarosław Gowin –„Jesteśmy na wojnie. Wojna zaś wymaga jasnego systemu dowodzenia”. „Do końca epidemii trzeba izolować i otoczyć opieką osoby z grup szczególnego ryzyka.

Jak na ugruntowaną już tradycję przystało 13 kwietnia 2020 r. (oni lubują się w trzynastkach) Jarosław Gowin po ustąpieniu z rządu 9.04.2020 r. ogłosił wprowadzenie II etapu walki z koronawirusem, a faktycznie walki z Polakami, co widzimy po lekturze ujawnionych wynurzeń Gowina.
Jednakże wpierw należało wprowadzić drakońskie restrykcje, sparaliżować  całe państwo i gospodarkę, aby powołując się na dobro gospodarki i Polaków móc  teraz przejść do drugiego etapu i dokończyć dzieła.

Przypomnijmy.
Jarosław Gowin był ministrem sprawiedliwości w drugim rządzie Donalda Tuska, a ministrem pracy i polityki społecznej był Władysław Kosiniak-Kamysz. Andrzej Sośnierz był za PO Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia, a jego syn Jaromir jest teraz posłem Konfederacji.
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2020/04/gowin-minister-sprawiedliwoc59bci-po-u-tuska-wc.jpg

Kariera polityczna Gowina również jest obrotowa w zależności od aktualnych potrzeb wspólnie grających PiS i PO.

Przed złożeniem dymisji Jarosław Gowin spotkał się z Jarosławem Kaczyńskim.
Przejście do tego drugiego etapu trzeba było jakoś wiarygodnie uzasadnić polską koniecznością dziejową, a w szczególności groźbą rozpadu pisowatego rządu, a tym samym dojściem do władzy opozycyjnej PO. Stąd i ten teatr odgrywany publicznie przez Gowina (że niby sprzeciwił się on J. Kaczyńskiemu) wspomagany przez mass media i na tym tle publiczne umizgi fachmanów z PO do Gowina.

Na początku Gowin sprzeciwiał się wyborom jedynie w formie korespondencyjnej.
Po uchwaleniu przez sejm tej formy wyborów Gowin mówi, że jego i jego partyjnych kompanów, co do ostatecznego stanowiska w sprawie wyborów korespondencyjnych zależne jest od stanowiska senatu w tej sprawie. Możliwym też jest, że jeszcze przed zajęciem stanowiska przez senat opowie się za wyborami w maju 2020 r. po upewnieniu się, że jego i Sośnierza plan będzie realizowany.

„Swoje” warunki, o których mowa jest poniżej, Gowin postawił i jest oczywistym, że te warunki zostaną przyjęte przez PiS. PiS będzie twierdził, że w przeciwnym razie niechybnie do władzy doszłoby PO lub nastąpiłby w Polsce chaos i to w dobie walki z pandemią oraz podjętego trudu odmrażania polskiej gospodarki.

Wszyscy więc odetchną z głęboką ulgą nie bacząc na to lub będąc tego nieświadomym, że starsze pokolenie (jak leci – z wyjątkami z łatwością przewidywalnymi) zostanie zapędzone do gett (zwanych dla niepoznaki izolatoriami) i w nich zostanie uwięzione na bliżej nieokreślony okres czasu, a na końcu zostanie na siłę zaszczepione szczepionką, która rozwiąże problem ich samych i walącego się systemu emerytalnego ZUS.

„Jesteśmy na wojnie. Wojna zaś wymaga jasnego systemu dowodzenia. Dlatego dopełnieniem planu Sośnierza musi być stworzenie wyposażonego w szerokie kompetencje ośrodka decyzyjnego.”
– powiada Jarosław Gowin w zamieszczonym 13.04.2020 r. przez Rzeczpospolitą artykule „Gowin: Uwolnić naród, uwięzić wirusa, zapobiec biedzie
https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/gowin-uwolni%c4%87-nar%c3%b3d-uwi%c4%99zi%c4%87-wirusa-zapobiec-biedzie/ar-BB12zBrI?ocid=spartanntp

Na wypadek usunięcia z Internetu tej rewelacji Gowina zabezpieczenie w postaci pliku w PDF jest pod
Zalacznik do 102_Uwolnic wirusa uwiezic narod zapobiec naszej biedzie Osoby starsze do gett – cisnie sie samo na usta

Na jego czele powinien stać pełnomocnik do walki z epidemią. Może to być minister zdrowia, pod warunkiem że zostanie podniesiony do rangi wicepremiera. Dzięki temu będzie bowiem mógł wydawać polecenia innym ministrom oraz podległym im agendom, a nie tylko negocjować z nimi swoje propozycje. Alternatywnym rozwiązaniem jest powołanie pełnomocnika, który będzie nadzorował, inicjował i egzekwował działania wszystkich ministerstw, w tym Ministerstwa Zdrowia.”

Do końca epidemii trzeba izolować i otoczyć opieką osoby z grup szczególnego ryzyka. Reszta z nas jak najszybciej musi wrócić do pracy i wziąć na siebie ciężar dźwigania Polski z ciężkiego kryzysu.”

Na bazie sanatoriów, ośrodków wypoczynkowych i hoteli powinna powstać równomiernie rozłożona w kraju sieć izolatoriów. Należy je podzielić na trzy typy: 1) placówki dla osób podejrzanych o zakażenie przed jego zidentyfikowaniem,”

Zaś w końcowym fragmencie nagrania zamieszczonego pod
https://twitter.com/i/status/1249694437950791687
Gowin doprecyzowuje kto zostanie zaliczony do tych grup szczególnego ryzyka. Są to:
„osoby starsze,
osoby z chorobami współistniejącymi,
muszą być izolowane i poddane opiece do końca epidemii.

Trzeba poddać możliwie precyzyjnej kontroli kontakty Polaków. Przykłady zagraniczne pokazują, że najskuteczniejsze pod tym względem są aplikacje pozwalające monitorować bliskość telefonów komórkowych.” – powiada J. Gowin w„Uwolnić naród, uwięzić wirusa, zapobiec biedzie .

Po wywózce osób starszych do getta (koniecznie razem z ich telefonami komórkowymi) i znając lokalizację getta, będzie można sprawdzać non stop czy ktoś z tego getta nie uciekł.
Zaś biedzie Polaków nie zapobiegną, bo już wystarczająco dużo ich zrujnowali, a to przecież dopiero początek ich rujnowania, a końca tegoż nie widać.
Ostatnio poinformowano (i media to nagłośniły), że epidemia będzie trwać nawet 2 lat, a na pewno półtora roku, bo tyle czasu będzie potrzebne aby wytworzyć stosowną szczepionkę i wszystkich ludzi nią zaszczepić.

Czy aby nie mamy tu do czynienia z faszyzmem w nowym korona-wirusowym wydaniu zwanym opieką nad osobami starszymi?

Boguchwała, A.D. 22 kwietnia 2020 r. – Józef Bizoń

Pw. publikacja do pobrania w PDF pod
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2020/04/102_uwolnic-wirusa-uwiezic-narod-zapobiec-naszej-biedzie-osoby-starsze-do-gett-cisnie-sie-samo-na-usta.pdf

Opublikowano Gospodarka i polityka, Józef Bizoń

Filister Zakonu Maltańskiego Łukasz Szumowski objął Ministerstwo Zdrowia RP

Ta galeria zawiera 5 zdjęć.

– Filister Zakonu Maltańskiego Łukasz Szumowski objął Ministerstwo Zdrowia RP. A co teraz powie O. T. Rydzyk, który polskich katolików w to wywianował? „Z radością informujemy, że nasz Filister Łukasz Szumowski objął dziś Ministerstwo Zdrowia! Filistrowi gratulujemy i życzymy pomysłowości … Czytaj dalej

Galeria

Sprawy roszczeń w rozumieniu Just Act 447 – oparte o Deklarację Terezińską – zostały już dawno uregulowane, a odszkodowania wypłacone

 – Sprawy roszczeń w rozumieniu Just Act 447 – oparte o Deklarację Terezińską – zostały już dawno uregulowane, a odszkodowania wypłacone. W latach 1948 r. do 1971 r. władze PRL zawarły 12 umów międzynarodowych (zwanych indemnizacyjnymi) dotyczących wypłaty odszkodowań za … Czytaj dalej

Galeria

Wielkanoc 2020 r.

Wielkanoc 2020 r. – Czas światowej walki szatana z Kościołem Chrystusowym.

W tym trudnym złowrogim dla chrześcijan czasie Życzę wszystkim Czytelnikom, Ich Rodzinom, Przyjaciołom i Bliskim zdrowia i wszelakiej pomyślności, i błogosławieństwa od Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa.
Niech Zmartwychwstały Jezus Chrystus napełni Wasze serca miłością i nadzieją.
Niech wyrzuci z Was lęki i paraliżujący Was strach wzniecany przez rządzących,
a wówczas Polska też nam z
martwychwstanie.
Boguchwała, A.D. 12 kwietnia 2020 r. – Józef Bizoń
Opublikowano Kościół Rzymsko-Katolicki

Czy układ z 1960 r. między Rządem PRL i Rządem USA ma być ukrywany, bo utrąca on żydowskie oczekiwania po ustawie JUST Act s. 447?

Ta galeria zawiera 5 zdjęć.

– Czy układ z 1960 r. między Rządem PRL i Rządem USA ma być ukrywany, bo utrąca on żydowskie oczekiwania po ustawie JUST Act s. 447?  16 lipca 1960 r. w Waszyngtonie zawarto UKŁAD MIĘDZY RZĄDEM POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ I RZĄDEM … Czytaj dalej

Galeria

Żydowskie roszczenia do majątku bezspadkowego – tekst ustawy USA – zwanej też ustawą 447 – z przekładem na język polski

– Żydowskie roszczenia do majątku bezspadkowego – tekst ustawy USA – JUST zwanej też ustawą 447 – z przekładem na język polski Jest rzeczą wielce zdumiewającą, że w obliczu zgrozy wyłaniającej się z treści tej ustawy, ustawy obcego państwa ingerującej … Czytaj dalej

Galeria

Embargo na wiedzę – polska doktryna gospodarcza.

Embargo na wiedzę – polska doktryna gospodarcza.

Książka w PDF do ściągnięcia

Józef Kamycki
Filary państwowości naszej
Realny plan podniesienia kapitału strukturalnego i finansowego gospodarki polskiej.

Click to access filary-pac584stwowoc59bci-naszej-r7b5.pdf

https://www.dropbox.com/s/xdqxgbi9820nbml/Filary%20pa%C5%84stwowo%C5%9Bci%20naszej%20R8B5.pdf?dl=0
Opublikowano Gospodarka i polityka, Józef Bizoń

Wielkanoc 2018 r. – Życzenia

Wielkanoc 2018 r. – Życzenia

 
Życzę wszystkim Czytelnikom, Ich Rodzinom, Przyjaciołom i Bliskim zdrowia i wszelakiej pomyślności, i błogosławieństwa.
Niech Zmartwychwstały Jezus Chrystus napełni Wasze serca miłością i nadzieją.
Spokojnych i radosnych Świąt w gronie rodzinnym
życzy Józef Bizoń.

Boguchwała, A.D. 1 kwietnia 2018 r.
Opublikowano Józef Bizoń

Raźny: Klęska opcji amerykańskiej

Raźny: Klęska opcji amerykańskiej Pozorowana obrona suwerenności Kryzys w relacjach polsko-żydowskich i polsko-izraelskich, a także polsko-ukraińskich  jest jedynie elementem o wiele poważniejszego kryzysu, w jakim znalazła się Polska. Ma on wymiar klęski o charakterze geopolitycznym i cywilizacyjnym. Jest to – … Czytaj dalej

Galeria

Żydzi na tułactwie – Teodor Jeske-Choiński, wydanie 1884 r.

–  Żydzi na tułactwie – Teodor Jeske-Choiński, wydanie 1884 r.
Książka do pobrania w PDF.

Boguchwała A.D. 13 marca 20018 r. – zamieścił Józef Bizoń
—————————————–
Ps.
W imię ustalenia prawdy żądamy przeprowadzenia ekshumacji w Jedwabnem – Podpisujemy petycję.

Opublikowano Książki w PDF

W imię ustalenia prawdy żądamy przeprowadzenia ekshumacji w Jedwabnem – Podpisujemy petycję

W imię ustalenia prawdy żądamy przeprowadzenia ekshumacji w Jedwabnem. Podpisujemy petycję. W ostatnim okresie czasu, po nowelizacji przez Sejm RP ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, jesteśmy świadkami bezprecedensowej nagonki na Polskę ze strony środowisk żydowskich i uzurpacji władz Izraela do … Czytaj dalej

Galeria

16 grudnia 2017 r. – 26 rocznica zdrady Polski i Narodu Polskiego w wykonaniu Krzysztofa Skubiszewskiego i rządu polskiego (?) z Janem Olszewskim na czele

Ta galeria zawiera 1 zdjęcie.

  – 16 grudnia 2017 r. – 26 rocznica zdrady Polski i Narodu Polskiego w wykonaniu Krzysztofa Skubiszewskiego i rządu polskiego (?) z Janem Olszewskim na czele. Zdradę skutecznie przykryto wszczętą przez Korwina Mikke burzą lustracyjną z jej wykonawcą Antonim Macierewiczem. … Czytaj dalej

Galeria

13 grudnia 2017 r. – 10 rocznica podpisania Traktatu z Lizbony. Liczą na zapomnienie.

 – 13 grudnia 2017 r. – 10 rocznica podpisania Traktatu z Lizbony.
Liczą na zapomnienie.

Lizbońskie tragiczne 13 grudnia 2007 r. – O tym Polakom nie wolno zapomnieć!!! https://jozefbizon.wordpress.com/2012/12/11/lizbonskie-tragiczne-13-grudnia-2007-r-o-tym-polakom-nie-wolno-zapomniec/

Boguchwała, A.D. 13 grudnia 2017 r. – Józef Bizoń
Opublikowano George Soros - PiS i inni kamraci, Józef Bizoń

Atak Piotra Beina na opracowanie i autora „Polskę obowiązuje umowa stowarzyszeniowa UE z Izraelem.”

Atak Piotra Beina w poczcie grupowej po rozesłaniu 9.12.2017 publikacji Józefa Bizonia z lutego 2017 r. „Polskę obowiązuje umowa stowarzyszeniowa UE z Izraelem.” https://jozefbizon.wordpress.com/2017/02/10/polskeobowiazuje-umowa-stowarzyszeniowa-ue-z-izraelem/

Atak Beina na po przypomnieniu układu stowarzyszeniowego Polski z Izraelem – PDF
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2017/12/086-atak-beina-na-po-przypomnieniu-ukc582adu-stowarzyszeniowego-polski-z-izraelem.pdf
Potem dla zatarcia ataku P. Bein opublikował na swoim blogu grypa666 inne moje artykuły/opracowania.

Boguchwała, A.D. 09 grudnia 2017 r. – Józef Bizoń
Opublikowano George Soros - PiS i inni kamraci, Józef Bizoń

„Ad limina Israelum” 2013 – Historyczny pielgrzymkowy POCZET biskupów do Izraela

Ta galeria zawiera 9 zdjęć.

 – „Ad limina Israelum” 2013 – Historyczny pielgrzymkowy POCZET biskupów do Izraela 11 lutego 2013 r. Papież Benedyk XVI ogłosił swą decyzję o ustąpieniu z urzędu papieża. Wyznaczono termin konklawe na 12 marca 2013 r. Wszystkie media głównego nurtu tym się … Czytaj dalej

Galeria

Polskę obowiązuje umowa stowarzyszeniowa UE z Izraelem.

Ta galeria zawiera 7 zdjęć.

 – Polskę obowiązuje umowa stowarzyszeniowa UE z Izraelem. W ramach „dobrej zmiany” nastał czas na POLIN i przesiadki na Międzymorze. Zapowiedź umowy stowarzyszeniowej z Izraelem mamy już w „Pilnej notatce” z dnia 06 marca 1990 r. sporządzonej przez ministra spraw zagranicznych Krzysztofa … Czytaj dalej

Galeria

Tajne „Pilne NOTATKI” Skubiszewskiego, Polska – Izrael.

Ta galeria zawiera 12 zdjęć.

 – Tajne „Pilne NOTATKI” Skubiszewskiego, Polska – Izrael. Polska po „rozmowach” W. Jaruzelskiego z prezesem Światowego Kongresu Żydów. Treści odtajnionych „Pilnych notatek” K. Skubiszewskiego z dnia 21 grudnia 1989 r., a w szczególności z 06 marca 1990 r., których skany pierwszych ich … Czytaj dalej

Galeria

Chanuka 2016. To już nie polska ziemia – to ziemia Polin według A. Dudy.

Prezent na Boże Narodzenie.

To już nie polska ziemia – to od 1000 lat ziemia Polin według A. Dudy. Czy promotor A. Dudy O. Tadeusz Rydzyk też tak uważa?

a_duda_zyczenia_chanuka_2016-w
Czytaj też

16-18 grudnia 2016 r. – 10 rocznica operacji Chanuka w Pałacu Prezydenta RP

Wielokulturowość jest piękna. Żydzi nas Polaków ubogacą. Już ubogacają.

Boguchwała, A.D. 25 grudnia 2016 r. – Józef Bizoń
Opublikowano Józef Bizoń, Radio Maryja i polityka, Zasługi Lecha Kaczyńskiego

16-18 grudnia 2016 r. – 10 rocznica operacji Chanuka w Pałacu Prezydenta RP

16-18 grudnia 2016 r. – 10 rocznica operacji „Chanuka w Pałacu Prezydenta RP” Pod osłoną zadym z okazji 35 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. minęła niepostrzeżenie 9 rocznica uroczystego podpisania 13 grudnia 2007 r. Traktatu z Lizbony … Czytaj dalej

Galeria

IX Kongres dla Chrystusa Króla, Szczecin, 29.10.2016

Ta galeria zawiera 1 zdjęcie.

Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie… PLAKAT wersja PDF: http://www.radiochrystusakrola.pl/xxx_files/Kongres_szczecin_29-10-2016.pdf PLAKAT wersja ZDJĘCIE jpg: http://www.radiochrystusakrola.pl/xxx_files/Plakat_szczecin_29-10-2016.jpg Kanał YOUTUBE: http://www.youtube.com/c/radiochrystusakrolapl/live Zapraszamy, Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie Krzysztof z Łodzi, http://www.radiochrystusakrola.pl P.S. Proszę podać DALEJ

Galeria

Hipokryzja PiS-u sięga zenitu.

Ta galeria zawiera 3 zdjęcia.

 – Hipokryzja PiS-u sięga zenitu. PiS znienacka nocą odrzucił projekt ustawy w pełni chroniącej życie podpisany przez pół miliona Polaków. Zrzut ekranu całości artykułu z podanego powyżej źródła pod https://jozefbizon.files.wordpress.com/2016/10/pawc582owicz-to-episkopat-upowac5bcnic582-pis-pch24-wc-opis-600-w.jpg https://www.youtube.com/watch?v=7iDM9ffMBvg Tego POPISU PiS-u na komisji nie będą nagłaśniać i pokazywać … Czytaj dalej

Galeria

Wielokulturowość jest piękna. Żydzi nas Polaków ubogacą. Już ubogacają.

Ta galeria zawiera 5 zdjęć.

–  Wielokulturowość jest piękna. Żydzi nas Polaków ubogacą. Już ubogacają. Tak wynika z misji O. Tadeusza Rydzyka. W artykule „13 września br. Prezydent RP A. Duda potwierdził budowę „Rzeczypospolitej Obojga Narodów” – Żydów i Polaków” https://jozefbizon.wordpress.com/2015/09/22/13-wrzesnia-br-prezydent-rp-a-duda-potwierdzil-budowe-rzeczypospolitej-obojga-narodow-zydow-i-polakow/ pada pytanie: „Czy O. Tadeusz Rydzyk wraz … Czytaj dalej

Galeria

Ks. Jacek Międlar – Księdzem Jerzym Popiełuszko obecnego czasu?

 – Ks. Jacek Międlar – Księdzem Jerzym Popiełuszko obecnego czasu? Narodowiec w sutannie (2): Nie ma Polski bez Boga, czyli kilka słów na rocznicę chrztu „Chrzest Polski, a wraz z nim cywilizacja łacińska, w którą Polska została wpisana, nadała naszej … Czytaj dalej

Galeria

Syryjczyk mówi kto stoi za ISIS – konferencja w Sejmie RP dn. 19.03.2016 r.

Syryjczyk mówi kto stoi za ISIS  – Syryjczyk mówi kto stoi za ISIS
– konferencja w Sejmie RP dn. 19.03.2016 r.

Czytaj w formacie PDF
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2016/04/076_syryjczyk-mc3b3wi-kto-stoi-za-isis-e28093-konferencja-w-sejmie-rp-dn-19-03-2016-r.pdf
Boguchwała, A.D. 13 kwietnia 2016 r. – Józef Bizoń
Opublikowano George Soros - PiS i inni kamraci, Józef Bizoń

O tym jak to PiS z polskiej państwowej ziemi zrobił prezent Żydom

Ta galeria zawiera 6 zdjęć.

 – O tym jak to PiS z polskiej państwowej ziemi zrobił prezent Żydom W artykule „Wniesioną w ostatniej chwili przez PiS poprawką Żydzi wykupią polską ziemię!!!” https://jozefbizon.wordpress.com/2016/04/01/wniesiona-w-ostatniej-chwili-przez-pis-poprawka-zydzi-wykupia-polska-ziemie/ pada pytanie: „Jak teraz temu zamierza przeciwdziałać O. Tadeusz Rydzyk wraz ze swymi mediami … Czytaj dalej

Galeria

Wniesioną w ostatniej chwili przez PiS poprawką Żydzi wykupią polską ziemię!!!

 – Wniesioną w ostatniej chwili przez PiS poprawką Żydzi wykupią polską ziemię!!! Zadbano o interes żydowski pod osłoną totalnej zadymy z TK i dopełniaczami. Ziemia polska w żydowskie ręce poprzez Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej. „Sejm uchwalił ustawę wstrzymującą … Czytaj dalej

Galeria

TALMUD O GOJACH A KWESTIA ŻYDOWSKA W POLSCE – Ks. dr Stanisław Trzeciak – 1939 rok

 – TALMUD O GOJACH A KWESTIA ŻYDOWSKA W POLSCE – Ks. dr Stanisław Trzeciak – 1939 r.

Wbrew pozorom książka ta nic nie straciła na swej aktualności.
Wszystkie procesy jakie odbywają się w Polsce po 1990 r. przebiegają kropka w kropkę według opisów zawartych w tej książce.
.
Baner Talmud_o_gojach_a_kwestia_zydowska_w_Polsce - Ks dr St Trzeciak 1939 rok 620 w
.
Talmud_o_gojach_a_kwestia_zydowska_w_Polsce - Ks dr St Trzeciak 1939 rok str_01 620 w
.
Talmud_o_gojach_a_kwestia_zydowska_w_Polsce - Ks dr St Trzeciak 1939 rok str_03 620 w
.
 Po 1990 r. wydano przedruk tej książki, ale bez powyższej dedykacji wraz  przesłaniem i zaopatrując ten przedruk w „Od wydawcy” pisząc tam postanowiliśmy nie ingerować w jej treść”. Co jak widać jest oczywistą nieprawdą.
.
W „Od wydawcy” podano również, że książka ta ma charakter historyczny, podczas gdy wszystko co w tej książce zostało podane krok po kroku po 1990 roku na Polsce zostało wykonane i jest nadal wykonywane.
.
Teraz idzie atak na polską ziemię, o którym jest też mowa w tej książce.
.
Fragmenty z „Od wydawcy”:
Niniejsza publikacja została wydana po raz pierwszy w 1939 r. dosłownie na kilka miesięcy przed wybuchem II wojny światowej — wojny, która przyniosła Polakom i Żydom tragedię i liczone w milionach ofiary istnie ń ludzkich. Publikacja ma charakter historyczny.”
.
„Dlatego też wydając tę książkę postanowiliśmy nie ingerować w jej treść i zachować formę oraz język oryginału (np. słowo „żydzi” pozostawiamy pisane małąliterą, uznając, że chodzi tu o grupę wyznaniową, a nie narodową), jedynie w zakresie np. interpunkcji dostosowaliśmy książkę ks. Trzeciaka do dzisiejszej pisowni.”
Po ściągnięciu treści tej książki spod podanego poniżej adresu – pomijając to „Od wydawcy” i w to miejsce wstawiając ocenzurowaną dedykację wraz z przesłaniem – mamy odtworzone w pełni wydanie tej książki z 1939 roku, które nic nie straciło na swej aktualności.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/14977543/Stanislaw_Trzeciak_-_Talmud_o_gojach_a_kwestia_zydowska_w_Polsce.pdf  (link nieaktualny, nowy poniżej)

https://pl.scribd.com/document/156853818/Ks-dr-Stanis%C5%82aw-Trzeciak-Talmud-o-gojach-a-kwestia-%C5%BCydowska-w-Polsce-pdf

Boguchwała, A.D. 19 października 2015 r. – Józef Bizoń
Opublikowano Józef Bizoń

13 września br. Prezydent RP A. Duda potwierdził budowę „Rzeczypospolitej Obojga Narodów” – Żydów i Polaków

Znak PDF_St 0_77x0_77 – 13 września br. Prezydent RP A. Duda
potwierdził budowę
„Rzeczypospolitej Obojga Narodów” – Żydów i Polaków.

Czy O. Tadeusz Rydzyk wraz ze swymi mediami również to potwierdza?

Prezydenta RP Andrzej Duda potwierdza budowę Rzczypospoliej Oboja Narodów - Zydow i Polakow 780 w
Źródło: Oficjalna strona Prezydenta RP http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/5389/16/1/20150913_list_prezydenta.pdf ,
a także skrót skrótów pod
http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/inne/art,16,zyczenia-dla-spolecznosci-zydowskiej-w-polsce.html
Czy O. Tadeusz Rydzyk zgadza się z tym twierdzeniem „Wspólne dziedzictwo religii Mojżeszowej i chrześcijańskiej” zawartym w tym liście?
A jeżeli tak, to w których miejscach jest ono wspólne i w jakim sensie, bo chyba nie chodzi o wspólne w rozumieniu Adama i Ewy jak by to mogło wynikać z treści tego listu?
Czy do tego wspólnego dziedzictwa i mocno splatających się dziejów będzie również należał m.in. poniższy wiersz teścia Andrzeja Dudy?
Kliknij w powyższy obrazek lub w ten link https://jozefbizon.files.wordpress.com/2015/02/062_kamyk_i_ciec584_julian_kornhauser_rurkami_na_odlew.pdf  
Wreszcie od Prezydenta RP A. Dudy dowiadujemy się z treści tego listu jaka to jest ta  polityka względem Izraela, która nie ma prawa się zmienić – chociaż rządy się zmieniają jak w każdym demokratycznym państwie [Prezydent RP Lech Kaczyński], a o której to mowa jest  TU:
„Na Wawel za kładzenie podwalin pod budowę państwa żydowskiego na ziemiach polskich”
https://jozefbizon.wordpress.com/2011/08/06/na-wawel-za-kladzenie-podwalin-pod-budowe-panstwa-zydowskiego-na-ziemiach-polskich/
a także TU:
„Budują na polskiej ziemi „Rzeczypospolitą Obojga Narodów””
https://jozefbizon.wordpress.com/2011/10/22/buduja-na-polskiej-ziemi-%E2%80%9Erzeczypospolita-obojga-narodow%E2%80%9D/

Czy O. Tadeusz Rydzyk – wraz ze swoimi mediami – w tym uczestniczy, a jeśli tak to czy od samego początku?

Boguchwała, A.D. 22 września 2015 r. – Józef Bizoń

 

Opublikowano George Soros - PiS i inni kamraci, Józef Bizoń, Radio Maryja i polityka

OGÓLNOPOLSKI MARSZ BŁAGALNY O INTRONIZACJĘ JEZUSA KRÓLA POLSKI – 12.09.2015

Ta galeria zawiera 1 zdjęcie.

Zaproszenie – 12 września 2015 r – marsz dla intronizacji Chrystusa Króla ulicami Warszawy. Już w najbliższą sobotę – 12 września 2015 r. Marsz dla Chrystusa Króla ulicami Warszawy. . Początek o godz.14.00 pod Sejmem RP ul. Wiejska. . (Na … Czytaj dalej

Galeria

Chcą nam podpalić dom któremu na imię Polska? STOP! Zbigniewie Kękuś, Marku Podlecki i Piotrze Bein – STOP!

Ta galeria zawiera 32 zdjęcia.

 – Chcą nam podpalić dom któremu na imię Polska? STOP! Zbigniewie Kękuś, Marku Podlecki i Piotrze Bein – STOP! Pośród wulgaryzmów Zbigniew Stonoga ogłosił w poniższym filmiku, że on będzie prokuratorem generalnym i że to on będzie wsadzał do więzienia. … Czytaj dalej

Galeria

UWAGA – prowokacja! Dla Stonogi ma być ułaskawienie, a jak nie to powstanie, wojna domowa – Marek Podlecki w Monitor-Polski – w tym pomoże?

 – UWAGA – prowokacja! Dla Stonogi ma być ułaskawienie, a jak nie to powstanie, wojna domowa – Marek Podlecki w Monitor-Polski – w tym pomoże? (Bardzo czytelna wersja w PDF tu https://jozefbizon.files.wordpress.com/2015/08/069_uwaga-prowokacja_dla-stonogi-ma-byc487-uc582askawienie_a-jak-nie-to-powstanie_wojna-domowa-e28093-marek-podlecki-w-monitor-polski-w-tym-pomoc5bce.pdf1 ) Po trwających od dłuższego już czasu na … Czytaj dalej

Galeria

Po euforii wyboru Andrzeja Dudy i oh, ach w mediach toruńskich O. T. Rydzyka i niektórych biskupów

Ta galeria zawiera 2 zdjęcia.

– Po euforii wyboru Andrzeja Dudy i oh, ach w mediach toruńskich O. T. Rydzyka i niektórych biskupów w atmosferze oślepienia i zaczadzenia kto by na to zwracał uwagę? [01.06.2015 r.] „Proizraelskie lobby zaczęło działalność w sejmie” „Zgodnie z wcześniejszymi … Czytaj dalej

Galeria

Globalizm, a polski interes narodowy – Andrzej Wronka

Globalizm, a polski interes narodowy – Andrzej Wronka
.

Opublikowano George Soros - PiS i inni kamraci, Józef Bizoń

Duda: To ja mam być prezydentem RP

Ta galeria zawiera 1 zdjęcie.

 – Duda: To ja mam być prezydentem RP „Duda: To ja mam być prezydentem RP i to ja będę odpowiadał za to, jak będę działał. To, że jesteśmy w UE to nasz sukces, ale tam trzeba się cały czas ubiegać … Czytaj dalej

Galeria

Roman Dmowski – autor Józef Petrycki, Warszawa 1920 – w PDF

Znak PDF_St 0_77x0_77  – Roman Dmowski – autor Józef Petrycki

Skan w PDF oryginalnego wydania
Warszawa 1920
Nakładem Księgarni Perzyński, Niklewicz I Sp.
Nowy-Świat 21

Do pobrania (nadaje się do wydrukowania) pod 
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2015/04/roman_domowski-jozef_petrycki-warszawa-1920-r1.pdf
Jeżeli ktokolwiek mieni się polskim ruchem narodowym z powoływaniem się na Romana Dmowskiego to weryfikacja takiego ruchu następuje w świetle treści tej książki.
————-
Publikację tej książki sporządził – Józef Bizoń.
Boguchwała, A.D. 21 kwietnia 2015 r.
Opublikowano Józef Bizoń, Roman Dmowski

Prof. Anna Raźny: Kto przewodniczy polskiej partii wojny?

Prof. Anna Raźny: Kto przewodniczy polskiej partii wojny? Gdy USA-NATO-UE z Polską na czele wspierają majdan, zamach stanu, wojnę domową – propaganda wojenna nazywa to obroną demokracji, operacją antyterrorystyczną, misją dla utrzymania integralności Ukrainy. W polskiej partii wojny trwa walka … Czytaj dalej

Galeria

Bractwo Św. Piusa X w ujęciu jako schizma. Tradycja – TAK. Schizma – NIE.

Ta galeria zawiera 3 zdjęcia.

 – Bractwo Św. Piusa X w ujęciu jako schizma. Tradycja – TAK. Schizma – NIE. Pełne zautomatyzowane opracowanie – w PDF – zawierające zrzuty ekranów przywołanych tu źródeł i ułatwiające poruszanie się po obszernym materiale jest do pobrania pod https://jozefbizon.files.wordpress.com/2015/03/064_bractwo_sw-piusa_x_w_ujeciu_jako_schizma.pdfCzytaj dalej

Galeria

KONSTYTUCJE, DEKLARACJE, DEKRETY – Soboru Watykańskiego II, niektóre encykliki

Ta galeria zawiera 1 zdjęcie.

KONSTYTUCJE, DEKLARACJE, DEKRETY – Soboru Watykańskiego II, niektóre encykliki . a także wykaz zautomatyzowanych w PDF niektórych z tych dokumentów. . W sieci internetowej widoczna jest nieporadność katolików wobec prowadzonych ataków na Kościół Katolicki, a to z powodu występującego u … Czytaj dalej

Galeria

Kandydat PiS Andrzej Duda o polityce zagranicznej w zgodzie z Donaldem Tuskiem i Bronisławem Komorowskim

Kandydat PiS Andrzej Duda o polityce zagranicznej w zgodzie z Donaldem Tuskiem i Bronisławem Komorowskim  –  Kandydat PiS Andrzej Duda o polityce zagranicznej
w zgodzie z Donaldem Tuskiem i Bronisławem Komorowskim

W rozmowie Igora Janke z Andrzejem Dudą – Andrzej Duda jest za dalekim zaangażowaniem się Polski w konflikt na Ukrainie. Boczy się na premiera Węgier Viktora Orbana. Nie rozumie lub udaje, że nie rozumie, że polityka zagraniczna musi być spójna z polityką wewnętrzna państwa. Andrzej Duda będzie więc działał zgodne z interesem USA i Izraela.

Knesset w Kratowie 27_01_2014 A_Duda_05_52 300 Jastrzab_A_Duda_Rosja 300
.
Będzie też dbał o żydowskie święto Chanuka jak i Lech Kaczyński.
Nie wierzysz? To kliknij w powyższe zdjęcia, obejrzyj filmy i wysłuchaj!

Kamyk_i_cień_Julian_Kornhauser_rurkami_na_odlew

KLIKNIJ w wiersz – Pobierz dowód źródłowy.

Więcej:
Andrzej Duda kandydatem PiS na prezydenta RP. 
Wybieramy, bo …?.
https://jozefbizon.wordpress.com/2015/02/17/andrzej-duda-kandydatem-pis-na-prezydenta-rp-wybieramy-bo/

O dialogu z Żydamiprelekcja ks. prof. Waldemara  Chrostowskiego wygłoszona ok. 2002 r. na Jasnej Górze do kapelanów wojskowych.

http://www.youtube.com/watch?v=Nm19MIzszdM
.

——————
Boguchwała, A.D. 27 luty 2015 r. – Józef Bizoń
Opublikowano George Soros - PiS i inni kamraci, Józef Bizoń, Polityka zagraniczna - a Polska

Ostatni polski uczestnik Vaticanum II – O. Jerzy Tomziński. Przedruk

Ta galeria zawiera 1 zdjęcie.

 – Ostatni polski uczestnik Vaticanum II – przedruk za Tygodnikiem Niedziela „… – Ostatnia sesja Soboru przypadała w okresie intensywnych przygotowań do mających się odbyć za rok obchodów Milenium Chrztu Polski. Mieliśmy więc wspaniałą okazję, aby zaprosić na polskie uroczystości … Czytaj dalej

Galeria

Andrzej Duda kandydatem PiS na prezydenta RP. Wybieramy, bo …?

 –  Andrzej Duda kandydatem PiS na prezydenta RP. Wybieramy, bo …? Krawiec nie zadbał o materiał – i teraz znowu kraje jak mu materiału staje? „I mogę państwa zapewnić, że chociaż rządy w Polsce się zmieniają, jak w każdym demokratycznym … Czytaj dalej

Galeria

19 grudnia 2014 r. Spotkanie w Krakowie z ks. Tomaszem Jochemczykiem

Ta galeria zawiera 1 zdjęcie.

Stowarzyszenie Fides et Ratio w Krakowie i Obóz Narodowo-Radykalny serdecznie zapraszają na spotkanie 19 grudnia AD 2014 r. (piątek) o godz. 17.00 z ks. Tomaszem Jochemczykiem – polskim kapłanem pracującym w Ligurii ( Włochy) autorem książek o współczesnej sytuacji Kościoła … Czytaj dalej

Galeria

21 listopada 2014 r. Wykład Wszechnicy Narodowej

Ta galeria zawiera 1 zdjęcie.

Stowarzyszenie Fides et Ratio w Krakowie serdecznie zaprasza na Wykład Wszechnicy Narodowej 21 listopada AD 2014 ( piątek) o godz. 15.00 . Miejsce: Sala przy kawiarni Artefakt ul. Dajwór 3 w Krakowie. . Temat wykładu: „Kolonializm i neokolonializm. Suwerenność Narodu … Czytaj dalej

Galeria

Stowarzyszenie „Rodzina Polska” do Przewodniczącego KRRiT

Pan Jan Dworak Przewodniczący KRRiT Skwer Księdza Kard. Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski 9 01-015 Warszawa Stowarzyszenie „Rodzina Polska” uważa nałożenie przez KRRiTv kary 50.000 zł na Fundację Lux Veritatis za sprzeczne ze sprawiedliwością i głęboko niesłuszne. Po pierwsze – jest … Czytaj dalej

Galeria

Wykłady Wszechnicy Narodowej – Narodowa Akademia Informacyjna

Ta galeria zawiera 1 zdjęcie.

Stowarzyszenie Fides et Ratio w Krakowie serdecznie zaprasza na Wykłady Wszechnicy Narodowej 10 października 2014 r (piątek) o godz. 16.00. Miejsce: Klub Artefakt ul. Dajwór 3 w Krakowie (przecznica z ul. Starowiślnej) Wykłady poprowadzi. doc. Józef Kossecki (Polska Szkoła Cybernetyczna) … Czytaj dalej

Galeria

III Kongres Dla Społecznego Panowania Chrystusa Króla – Łódź, 20 września (sobota) 2014 r.

Ta galeria zawiera 1 zdjęcie.

ZAPROSZENIE na III Kongres Dla Społecznego Panowania Chrystusa Króla – Łódź, 20 września (sobota) 2014 r. Miejsce: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi, ul. Piotrkowska 243 (sala Teatru „Lutnia”) Stowarzyszenie Fides et Ratio serdecznie zaprasza. Wstęp wolny. . Program na dołączonym … Czytaj dalej

Galeria

Wyczyny na blogu Monitor-Polski NR_1

 Operacja o kryptonimie RAFZEN Wyczyny na blogu Monitor-Polski NR_1 13 maja 2014 r. na blogu Monitor-Polski prowadzonym przez p. Marka Podleckiego ukazuje się wpis [KLIKNIJ w obraz tego wpisu, aby zobaczyć zrzut całego ekranu zawierającego m.in. ten wpis] 07 czerwca … Czytaj dalej

Galeria

Popieramy lekarzy, którzy podpisali „DEKLARACJĘ WIARY”!

Ta galeria zawiera 2 zdjęcia.

 – Popieramy lekarzy, którzy podpisali „DEKLARACJĘ WIARY”! On Monday, June 2, 2014 4:28 AM, Magdalena Korzekwa | CitizenGO < petycje@citizengo.org > wrote: http://citizengo.org/pl/7970-popieramy-lekarzy-ktorzy-podpisali-deklaracje-wiary P.T. Jozef Gruz Szanowni Państwo, Mamy do czynienia z absurdalną nagonką na lekarzy, którzy podpisali Deklarację Wiary. … Czytaj dalej

Galeria

Duchowość eucharystyczna świętego Jana Pawła II

Adoracja Pana Jezusa przyjętego w komunii świętej http://www.adoracja.bielsko.opoka.org.pl/index.html ——————— Duchowość eucharystyczna świętego Jana Pawła II w świadectwie ks. biskupa Albina Małysiaka Fragment . „Inny przejaw pobożności. Jest beatyfikacja błogosławionej Karoliny Kózkównej w Tarnowie. No, dzień był trochę taki, taki ciężki, … Czytaj dalej

Galeria

II Kongres dla społecznego panowania Chrystusa Króla – Fides et Ratio zaprasza

Ta galeria zawiera 1 zdjęcie.

Stowarzyszenie Fides et Ratio w Krakowie serdecznie zaprasza na II Kongres dla społecznego panowania Chrystusa Króla. UWAGA! –  (Dodano 30.05.2014) Serdecznie zapraszamy na DRUGĄ część kongresu „Dla społecznego panowania Chrystusa Króla”, który odbędzie się w najbliższą sobotę 31 maja br. … Czytaj dalej

Galeria

Stowarzyszenie Fides et Ratio w Krakowie – wykład 17_03_2014

Ta galeria zawiera 1 zdjęcie.

Stowarzyszenie Fides et Ratio w Krakowie serdecznie zaprasza na wykład   17 MARCA 2014 (PONIEDZIAŁEK) – o godz. 18.00 Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Kraków, ul. Piłsudskiego 27 ( Sala Łucznicza I piętro)   dr Stanisława Krajskiego    pt. CZY MASONERIA … Czytaj dalej

Galeria

„Jagiellonowie” w sprawach istotnych i strategicznych

– „Jagiellonowie” w sprawach istotnych i strategicznych . W sprawach istotnych i strategicznych „Jagiellonowie” są zawsze razem i mogą na siebie i na nich liczyć. Na tle ukraińskiego Majdanu. —————- ————————————————- . 1. Leszek Balcerowicz. . „Najskuteczniejsze wobec Ukrainy będą … Czytaj dalej

Galeria

Liga Polskich Rodzin zaprasza do Krakowa na konferencję w dniu 22 luty 2014 r.

Ta galeria zawiera 1 zdjęcie.

Serdecznie zapraszam na uroczystą sesję z okazji 65 rocznicy śmierci wielkiego krakowianina, wybitnego badacza cywilizacji, działacza ruchu narodowego – Feliksa Konecznego. . Szczegóły w załączonym poniżej plakacie ! Uprzejmie proszę o przekazanie tej informacji innym zainteresowanym osobom. Stanisław Papież . … Czytaj dalej

Galeria

Anna Raźny: PiS czyli fałszywa chrześcijańska aksjologia

– Anna Raźny: PiS czyli fałszywa chrześcijańska aksjologia Lech Kaczyński i jego partia nie tylko stracili okazję, aby uczynić z Polski bastion chrześcijaństwa w Europie XXI wieku, ale przyczynili się walnie do jej przekształcenia cywilizacyjnego – w kierunku perspektywy ateistycznej. … Czytaj dalej

Galeria

Zachowajcie waszą tożsamość!

Ta galeria zawiera 2 zdjęcia.

 – Zachowajcie waszą tożsamość! „Nie straćcie chłopskiego rozumu, zachowajcie waszą tożsamość!” … „Żeby Bóg dał mi dożyć takiej Polski, gdzie żniwa będą lekkie, a ludzie będą bogatsi i lepsi. Gdzie siewcy będą siać czyste ziarno, a mama będzie dawać w … Czytaj dalej

Galeria

Roman Kafel – Spotwarzona przeszłość – czyli o żydowskich zbrodniarzach wojennych

Roman Kafel – Spotwarzona przeszłość „Wśród ludności żydowskiej wystąpiło dość duże rozgoryczenie, że znajdujący się prawie w  każdym ruchu politycznym (za wyjątkiem katolickich – bardziej religijnych, niż politycznych) przedstawiciele mniejszości żydowskiej nie osiągnęli pozycji na miarę ich oczekiwań. Oczywiście wielu osiągnęło stanowiska … Czytaj dalej

Galeria

Św. TOMASZ Z AKWINU – SUMA TEOLOGICZNA – przekład na język polski w PDF

Ta galeria zawiera 37 zdjęć.

 Św. TOMASZ Z AKWINU – SUMA TEOLOGICZNA w przekładzie na język polski NAKŁADEM KATOLICKIEGO OŚRODKA WYDAWNICZEGO „VERITAS” 4-8, PRAED MEWS, LONDON, W.2. KLIKNIJ w tytuł lub znak PDF – pobranie artykułu w zautomatyzowanym PDF. Nieporównywalnie lepsza czytelność artykułu, wszystkie linki, … Czytaj dalej

Galeria

PRYWATYZACYJNE DRAŃSTWO – jedno z bardzo wielu

PRYWATYZACYJNE DRAŃSTWO – jedno z bardzo wielu Wszyscy ślepi. Wszyscy głusi. Wszystkich chroni jakaś rękojmia. . Przepis na szybkie uwłaszczenie majątkiem narodowym Polaków Przedsiębiorstwo państwowe Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej „ZAPEL” w Boguchwale – 16 hektarów gruntu w wieczystym użytkowaniu, z prawem … Czytaj dalej

Galeria

Bandytyzm na całego! Zobacz swoich wybrańców!

Bandytyzm na całego! Zobacz swoich wybrańców! Przymusowe szczepienia w Polsce – Posiedzenie senackiej komisji zdrowia 04.07.2012. Z  http://www.youtube.com/watch?v=tKd-Rx4JQ48&feature=youtu.be . Jest  rzeczą wielce znamienną, że do wystąpienia przed Sejmową Komisją  Zdrowia zaproszono Żydówkę  Elizę Walczak (socjologa, lobbystkę –  http://medicine-cannabis.eu/), . a nie … Czytaj dalej

Galeria

OSOBA i CZYN – Karol Wojtyła – 1985 – Wydanie II

OSOBA i CZYN, Karol Wojtyła, 1985 – Wydanie II

Zamieszczam skan z oryginalnego DRUGIEGO wydania w 1985 r.
książki ‘OSOBA i CZYN’ autorstwa Jana Pawła II

Osoba_Czyn_II_1985_baner_140

PO TO, ABY KSIĄŻKA TA wraz z jej PIERWSZYM wydaniem z 1969 r.

Osoba_Czyn_I_1969_baner_140STAŁA SIĘ ŚWIADECTWEM PRAWDY.

Wydanie II zawiera poprawki i uzupełnienia wprowadzone przez Jana Pawła II do PIERWSZEGO wydania książki z 1969 r. ‘OSOBA i CZYN” napisanej wówczas przez Niego jako Kardynał Karol Wojtyła.
.
Wydanie to stanowi jednoznaczne zaprzeczenie utrzymywanych po dzień dzisiejszy twierdzeń Anny Teresy Tymienieckiej (USA) jakoby jej anglojęzyczna książka ‘The Acting Person’ wydana w roku 1979 ma być ostateczną wersją książki ‘Osoba i czyn” Karola Wojtyły wydanej w roku 1969, a do tego, że ta przeinaczona – w stosunku do polskiego oryginału ‘Osoba i czyn’ – treść jej książki ‘The Acting Person’ miała powstać we współpracy z Janem Pawłem II (Karolem Wojtyłą).
.
W 1994 r. Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wydało TRZECIE wydanie ‘Osoba i czyn’ Karola Wojtyły wraz z ‘inne studia antropologiczne’ (przełożone w następnych latach na inne języki), a pomimo to powyższe twierdzenia nadal są utrzymywane.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

22 luty 2013 r. wraz z Panem Romanem Kafel (Dallas USA) z tego samego głównego powodu (DANIA ŚWIADECTWA PRAWDY) zamieściliśmy na
.
https://jozefbizon.wordpress.com/2013/02/22/osoba-i-czyn-karol-wojtyla-1969/
.

skan z oryginalnego pierwszego wydania w 1969 r.  książki ‘Osoba i czyn’
napisanej przez Kardynała Korola Wojtyłę – i pisaliśmy:
.
„Otóż pojawiały się i funkcjonują – zwłaszcza w środowiskach mocno antypapieskich – fałszywe tłumaczenia tej książki, które zawierają treści, których nigdy w oryginalnym wydaniu nie było, a które to w obcojęzycznych mutacjach stały się rzekomymi dowodami na rzekomą apostazję Papieża Jana Pawła II.
.
Nie wiemy kto dokonywał tłumaczenia tej książki z języka polskiego na obce języki i udostępniał je autorom owych oszczerstw.
.
Nie wiemy, czy przekłamania są celowym oszustwem czy nieudolnością tłumaczy.
.

Dlatego też zamieszczamy oryginalne pierwsze wydanie z 1969 roku jako świadectwo PRAWDY  i to jest naszym głównym celem.
Nie wiemy komu ewentualnie należą się prawa autorskie, ale uważamy, że obrona Prawdy i dobrego Imienia Świętej Pamięci Jana Pawła II usprawiedliwiają naszą ewentualną samowolę.”
——————– ——————————————————–
Boguchwała, A.D. 25 czerwca 2013 r. – Józef Bizoń
Opublikowano Jan Paweł II, Józef Bizoń

Stowarzyszenie Fides et Ratio zaprasza

Ta galeria zawiera 1 zdjęcie.

Fides et Ratio w Krakowie wraz z innymi organizacjami zaprasza na ogólnopolskie sympozjum „Społeczne panowanie Chrystusa Króla” . 9:00 – Msza Święta w klasycznym rycie rzymskim ul. Garncarska 24, Kościół Sióstr Sercanek 10:30 – Sympozjum, ul. J. Piłsudskiego 27 (Sala … Czytaj dalej

Galeria

Stowarzyszenie Fides et Ratio w Krakowie

Ta galeria zawiera 2 zdjęcia.

Stowarzyszenie Fides et Ratio w Krakowie serdecznie zaprasza na spotkanie. z dr Stanisławem Krajskim 24 maja 2013 r. (piątek), godz. 17:00 Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Kraków, ul. Piłsudskiego 27 (sala Łucznicza, I piętro) „Papież Franciszek – dokąd zmierza Kościół?” Więcej … Czytaj dalej

Galeria

Zbliża się polska „Cristiada”..?! – List Mariana Brudzyńskiego do Kardynała Kazimierza Nycza

 – Zbliża się polska „Cristiada”..?! List Mariana Brudzyńskiego do Kardynała Kazimierza Nycza Chyba, tak. Gołym okiem to widać po korumpowaniu przez władzę Kościoła i formowaniu kontrolowanych przez establishment radykalnych formacji, z których jako taką niezależność, posiada jeszcze część Ruchu Narodowego. … Czytaj dalej

Galeria

Żydzi byli sami sobie winni? Super prowokacja?

Ta galeria zawiera 7 zdjęć.

 – Żydzi byli sami sobie winni? Super prowokacja? Tego nie można lekceważyć! Przekaż to dalej Polakom! W wywiadzie z prof. Krzysztofem Jasiewiczem opublikowanym w kwietniowym numerze „Focus Historia Ekstra” znajdujemy taki oto jego fragment: „Bo ja głęboko jestem przekonany, że … Czytaj dalej

Galeria

OSOBA i CZYN – Karol Wojtyła – 1969

OSOBA i CZYN – Karol Wojtyła – 1969

https://jozefbizon.files.wordpress.com/2013/02/osoba_i_czyn-karol_wojtyla_wydanie_i_1969_r1.pdf

 Zamieszczamy skan z oryginalnego pierwszego wydania w 1969 r.  tej książki  napisanej przez ks. kardynała Korola Wojtyłę
PO TO ABY STAŁA SIĘ ONA ŚWIADECTWEM PRAWDY.

Otóż pojawiały się i funkcjonują – zwłaszcza w środowiskach mocno antypapieskich – fałszywe tłumaczenia tej książki, które zawierają treści, których nigdy w oryginalnym wydaniu nie było, a które to w obcojęzycznych mutacjach stały się rzekomymi dowodami na rzekomą apostazję Papieża Jana Pawła II.
.
Nie wiemy kto dokonywał tłumaczenia tej książki z języka polskiego na obce języki i udostępniał je autorom owych oszczerstw.
Nie wiemy, czy przekłamania są celowym oszustwem czy nieudolnością tłumaczy.
Dlatego też zamieszczamy oryginalne pierwsze wydanie z 1969 roku jako świadectwo PRAWDY  i to jest naszym głównym celem.
.
Nie wiemy komu ewentualnie należą się prawa autorskie, ale uważamy, że obrona Prawdy i dobrego Imienia Świętej Pamięci Jana Pawła II usprawiedliwiają naszą ewentualną samowolę.

—————–
A.D. 22 luty 2013 r.
Józef Bizoń – Boguchwała (Polska)
Roman Kafel – Dallas (USA)
UWAGA!
W dniu 25 czerwca 2013 r. na https://jozefbizon.wordpress.com/2013/06/25/osoba-i-czyn-karol-wojtyla-1985-wydanie-ii/
udostępniono skan DRUGIEGO wydania z 1985 r. książki ‚OSOBA i CZYN’ Karola Wojtyły.
Opublikowano Józef Bizoń, Roman Kafel

Tusk (i PO) dla Izraela. Izrael dla Tuska (i PO) – ALBUM zdjęciowy dla naiwnych, a i na wszech czasów pamiątkę

Ta galeria zawiera 1 zdjęcie.

Tusk (i PO) dla Izraela. Izrael dla Tuska (i PO) – ALBUM zdjęciowy dla naiwnych, a i na wszech czasów pamiątkę. Album (w formacie PDF)  zawiera wysokiej jakości dużych rozmiarów zdjęcia (z ciekawymi opisami pod nimi) z oficjalnej wizyty premiera … Czytaj dalej

Galeria

Stowarzyszenie „Fides et Ratio” w Krakowie zaprasza

Ta galeria zawiera 3 zdjęcia.

Wszechnica Narodowa w Krakowie zaprasza. „MODNE, LECZ ZWODNICZE IDEOLOGIE – NA CZYM POLEGA WSPÓŁCZESNA INTELEKTUALNA I MORALNA DEPRAWACJA POLSKIEJ MŁODZIEŻY ? ANALIZA ZJAWISKA I DROGI WYJŚCIA” 24 stycznia 2013, godz. 16:00 – Czwartek Wykład ks. dr Henryk Łuczak SDB – znany … Czytaj dalej

Galeria

Strona poświęcona wojnie informacyjnej oraz niewygodnym faktom

– Strona poświęcona wojnie informacyjnej oraz niewygodnym faktom. W wojnie informacyjnej zniewala się społeczeństwo stopniowo. Trwa to latami. Polem walki jest ludzka świadomość. Prowadzi się ją w możliwie niezauważalny sposób, skrycie. UWAGA! Została uruchomiona nowa podstrona https://jozefbizon.wordpress.com/wojna_informacyjna/ poświęcona m.in. niewygodnym … Czytaj dalej

Galeria

Życzenia świąteczne 2012 – i świąteczny serwis Stowarzyszenia Fides et Ratio

Życzenia świąteczne 2012 – i świąteczny serwis Stowarzyszenia Fides et Ratio Laetentur caeli et exsultet terra ante faciem Domini quoniam venit…. ( Ps. 95) . Na radosne święta Narodzenia Pańskiego – kiedy radują się niebiosa i ziemia najserdeczniejsze życzenia wszelkiego … Czytaj dalej

Galeria

Lizbońskie tragiczne 13 grudnia 2007 r. – O tym Polakom nie wolno zapomnieć!!!

Ta galeria zawiera 6 zdjęć.

 – Lizbońskie tragiczne 13 grudnia 2007 r. O tym Polakom nie wolno zapomnieć!!! 12 grudnia 2007 r. – Prezydent RP Lech Kaczyński przybywa na czele polskiej delegacji do Lizbony celem podpisania Traktatu z Lizbony konstytuującego nowy byt prawa międzynarodowego (superpaństwo) … Czytaj dalej

Galeria

Sędziowie, prokuratorzy, policjanci – legalnie udziałowcami w spółkach, handlowych

– Sędziowie, prokuratorzy, policjanci – legalnie udziałowcami w spółkach, handlowych … – czyli krótka historyja ustawowego skorumpowania systemu sprawiedliwości w Polsce Rzeczypospolitych, czyli  o dwóch takich i paru innych – co puścili Polaków w żółtych ciżemkach, a do tego co by stróżom porządku żyło … Czytaj dalej

Galeria

Stop godzeniu w dobro Narodu Polskiego – godzeniu w prawa człowieka i pacjenta.

Ta galeria zawiera 12 zdjęć.

Stop godzeniu w dobro Narodu Polskiego – godzeniu w prawa człowieka i pacjenta. Szanowne Panie i Panowie Senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej, Na posiedzeniu Senatu RP w dniu 5 lipca 2012 r. – w pkt. 3 porządku obrad – wejdzie pod obrady … Czytaj dalej

Galeria

Piesza pielgrzymka z Łomianek do Gietrzwałdu 30.06-7.07.2012

Ta galeria zawiera 1 zdjęcie.

Piesza pielgrzymka z Łomianek do Gietrzwałdu 30.06-7.07.2012 Informacje o tegorocznej pieszej pielgrzymce do Gietrzwałdu, gdzie za czasów Bismarcka NMP objawiała się siedząc na królewskim tronie i z koroną nad głową podtrzymywaną przez aniołów. No i oczywiście mówiła po polsku – … Czytaj dalej

Galeria

UWAGA! Zjazd „Niepokonanych”

UWAGA! Zjazd „Niepokonanych” Warszawa, 31 maja 2012, godz. 12:00 – Sala Kongresowa. Więcej informacji>> http://www.monitor-polski.pl/komunikaty/2012-05-31-kongres-niepokonanych/ Zaproszenie Jerzego Jachnika: „Niepokonani 2012 – zaproszenie. Jerzy Jachnik, Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu”

Galeria

Patrzeć na rzeczywistość

Stowarzyszenie Fides et Ratio poleca:   Wykład Wszechnicy Narodowej w Krakowie „Patrzeć na rzeczywistość” Wykład jest wolny od liberalnej cenzury politycznej poprawności. Zawiera ważne treści dla zrozumienia  obecnej sytuacji Polski i współczesnego świata. Cz. 1. Czy Polityka musi być antyludzka? … Czytaj dalej

Galeria

Zasługi Prezydenta L. Kaczyńskiego – Świętowanie Chanuki 2006-2009 w obrazkach

– Zasługi Prezydenta L. Kaczyńskiego – Świętowanie Chanuki 2006-2009 w obrazkach 17 grudnia 2006 r. [niedziela – po szabasie] . Prezydent Lech Kaczyński podzielił się na ten dzień rolami ze swą żoną Marią Kaczyńską. Prezydent Lech Kaczyński udał się do … Czytaj dalej

Galeria

72 ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ

– 72 ROCZNICA ZBRODNI  KATYŃSKIEJ KOMUNIKAT Komitetu Pamięci Ofiar Stalinizmu. 3 kwietnia 2012 r. o godz. 17.00 spotkanie patriotyczne przed Pomnikiem Pamięci Ofiar Stalinizmu we Wrocławiu przy ulicy Świdnickiej. Ponieważ polskojęzyczne media nie podadzą informacji o tym DLATEGO PROSIMY O … Czytaj dalej

Galeria

Zasługi Lecha Kaczyńskiego – wizyta w 2006 r. w Izraelu w obrazkach.

– Zasługi Lecha Kaczyńskiego – wizyta w 2006 r. w Izraelu w obrazkach. ZAPEWNIENIE “I mogę państwa zapewnić, że chociaż rządy w Polsce się zmieniają, jak w każdym demokratycznym państwie, to polityka wobec Izraela się nie zmieni“ Prezydent RP Lech … Czytaj dalej

Galeria

III Konferencja z cyklu Zwróćmy się ku Panu

Ta galeria zawiera 1 zdjęcie.

Centrum Kultury i Tradycji „Wiedeń 1683” III Konferencja z cyklu Zwróćmy się ku Panu  Koń Trojański w Mieście Boga? Pytania na 50-lecie Soboru Watykańskiego II Warszawa, 21 kwietnia Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza Rynek Nowego Miasta 20 Program. 8:00-9:00  – … Czytaj dalej

Galeria

Prof. Piotr Jaroszyński: Edukacja narodowa przeciw globalizmowi

– Edukacja narodowa przeciw globalizmowi W jednym z dzieł przypisywanych Plutarchowi (50-120 po Chr.), a zatytułowanym O wychowaniu dzieci (De liberis educandis) możemy przeczytać: „Ze wszystkich rzeczy, które są w nas, tylko edukacja jest nieśmiertelna i boska”. Słowa te oddają celnie … Czytaj dalej

Galeria

Krzysztof Zagozda: Którędy ku katolickiej Polsce?

– Którędy ku katolickiej Polsce? Grabarze idei katolickiej Polski w pośpiechu wrzucili ją do wapiennego dołu, przykrywając grubą warstwą kłamstw i kalumnii. Spokoju jednak nie zaznali. Ze strachem obserwują każdego, kto odważy pochylić się nad tą ideą, by zapalić jej … Czytaj dalej

Galeria

Stanisław Bulza: Powrót do utopii

Powrót do utopii. Dwa różne marksizmy. Organizowanie wystaw poświęconym działaczom komunistycznym, świadczy o dużych wpływach komunistów w Polsce, którzy w ten sposób rehabilitują zbrodniarzy komunistycznych. Prawdopodobnie niebawem nastąpi rehabilitacja Marksa. Adam Schaff (1913-2006), polski filozof pochodzenia żydowskiego, był uważany za … Czytaj dalej

Galeria

Tragicznymi rocznicami 13 grudnia stoi dla Narodu Polskiego

 – Tragicznymi rocznicami 13 grudnia stoi dla Narodu Polskiego Polski grudzień, to kolejne rocznice: przelanej niewinnej polskiej krwi, morza łez, rozpaczy i smutku, zabijania nadziei Narodu Polskiego na lepsze jutro życia w prawdzie i wolności, zabijania marzeń Polaków na wolną, … Czytaj dalej

Galeria

Budują na polskiej ziemi „Rzeczypospolitą Obojga Narodów”

Budują na polskiej ziemi „Rzeczypospolitą Obojga Narodów”

 „I mogę państwa zapewnić, że chociaż rządy w Polsce się zmieniają, jak w każdym demokratycznym państwie, to polityka wobec Izraela się nie zmieni” –  Prezydent RP Lech Kaczyński, Izrael – 11.09.2006 r.
.
Razem z nami są ministrowie obu rządów i będziemy dziś i jutro pracowali, by zaprojektować wspólną przyszłość
Premier Izraela Beniamin Natanyahu, Jerozolima 23 luty 2011 r. – na powitanie premiera RP Donalda Tuska wraz z jego rządem.
.
W tym samym czasie biegły [i biegną] dwa przeciwstawne sobie procesy.
.
– Pierwszy – rozpoczęty Układem Europejskim z dnia 16 grudnia 1991 r. – dla którego wprowadzenia w życie zorganizowano kanciasty stół – zwany dla niepoznaki ‘okrągłym stołem’. Później w czerwcu 1992 r. użyto karty lustracyjnej dla rozgonienia w Sejmie powstałej opozycji w stosunku do tego Układu Europejskiego. Przy tej okazji wykreowano mity tzw. ‘nocnej zmiany’, którymi karmiono Polaków dla zbudowania obecnego układu politycznego, zbudowania całych mechanizmów zniewalających Naród Polski i w konsekwencji osiągnięcia tragicznego obecnie stanu państwa polskiego. Niepomierne zasługi na tym polu ma obecne PiS oraz PO, a i nie gorsze SLD oraz PSL.
.

– Drugi – odbudowy na najwyższym poziomie prawdziwego życia żydowskiego w Polsce, jeśli nie w tym, to na pewno już w następnym pokoleniu [za rabinem Sacha Pecaric].
Temu procesowi od samego początku wiernie służył i służy PiS [Prawo i Sprawiedliwość] wraz z PO [Platformą Obywatelską]. Służył też Lech Kaczyński wraz ze swoimi współpracownikami.
Pod te procesy dostosowywano też i inne partie pod względem personalnym.
Pod te procesy układane były i są listy kandydatów do tzw. wyborów – poczynając od liczących się większych miast [ale i miasteczek], aż po Prezydenta RP.
Temu drugiemu procesowi sprzyjał i sprzyja prowadzony proces pierwszy.
.
Zasadniczo są już gotowe wszystkie elementy do masowego osadnictwa Żydów w Polsce.

Wgląd w archiwa IPN stronie izraelskiej zapewnił prezydent Lech Kaczyński już we wrześniu 2006 roku.
Pozostało jedynie do dopracowanie pole przyzwolenia społecznego Polaków na masowe osadnictwo w Polsce Żydów. W każdym bądź razie ten proces osadnictwa Żydów w Polsce będzie kontynuowany
.
.
Więcej – bardzo obszernie i solidnie udokumentowane na:
https://jozefbizon.wordpress.com
https://jozefbizon.wordpress.com/kor-batory-inni
https://jozefbizon.wordpress.com/kolekcja_zdjec-2
https://jozefbizon.wordpress.com/wpisy-blog
https://jozefbizon.wordpress.com/opracowania-matrix-ue-2002

.
Boguchwała, A.D. 14 września 2011 r. – mgr inż. Józef Bizoń
Opublikowano Józef Bizoń

Stowarzyszenie „Fides et Ratio” w Krakowie

Stowarzyszenie „Fides et Ratio” w Krakowie
serdecznie zaprasza na wieczór autorski
pt. „Spotkanie z Prawdą – Ojczyzna woła”  5 listopada br.

Więcej  informacji o aktualnych inicjatywach Stowarzyszenia Fides et Ratio
podawana jest na
https://jozefbizon.wordpress.com/fides_et_ratio_zaprasza
z odesłaniem do bogatego dorobku poznawczego Stowarzyszenia „Fides et Ratio”
Opublikowano Bez przydziału

LUSIA OGIŃSKA – KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach do Sejmu i Senatu RP 9 X 2011 r.

Ta galeria zawiera 1 zdjęcie.

LUSIA OGIŃSKA – KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 9 X 2011 r. [za zgodą autora]. ======================================= Niżej przykład manipulatorskich działań zwolenników PiS sugerujących jakoby wiersz Pani Lusi Ogińskiej nie odnosił się również do ludzi … Czytaj dalej

Galeria

Czas na Chanukę z PSL-em

–  Czas na Chanukę z PSL-em „To światło symbolizuje najbardziej uniwersalne wartości, tak naprawdę najważniejsze na dzisiaj, dla przyszłości całej ludzkości” – Jarosław Kalinowski z okazji święta Chanuka 2007 r. – klip do obejrzenia i odsłuchania http://pardon.wrzuta.pl/film/2gNWsZHLPQb/pardon_tv_happy_chanuka . Jesienne wybory … Czytaj dalej

Galeria

Ustawa o ostatecznym wywłaszczeniu Narodu Polskiego !!!

8  – KN1.C.13 – Ustawa o ostatecznym wywłaszczeniu Narodu Polskiego !!! Pośród burzy smoleńskiej, przepychanek w Warszawie o krzyż na Krakowskim Przedmieściu, wrzasków i krzyków dnia 6 sierpnia 2010 r. – w dniu objęcia prezydentury RP przez Bronisława Komorowskiego – … Czytaj dalej

Galeria

MASZ PROBLEM PRZED WYBORAMI? KUP wielofunkcyjny miernik KanalioZator!

Ta galeria zawiera 1 zdjęcie.

8 – KN1.F.1 – MASZ PROBLEM PRZED WYBORAMI? KUP wielofunkcyjny miernik KanalioZator! I JUŻ PO PROBLEMIE!

Galeria

Czy taką rolę chce odegrać Radio Maryja, Nasz Dziennik i Telewizja TRWAM???

8 – KN1.C.12 – Czy taką rolę chce odegrać Radio Maryja,  Nasz Dziennik i Telewizja TRWAM??? Co do tuszowania, mataczenia przez Rosję sprawy z 10.04.2010 r., to popatrzmy na to z innej strony. Nikt przecież obcy nie ma interesu w tym, … Czytaj dalej

Galeria

Gwałtowna reakcja profesorów na serwisy informacyjne ukazujące mechanizmy zniewolenia Narodu Polskiego.

Ta galeria zawiera 10 zdjęć.

8 – KN1.B.11 – Gwałtowna reakcja profesorów na serwisy informacyjne ukazujące mechanizmy zniewolenia Narodu Polskiego. „Żądamy stosownego wyjaśnienia w regionalnej prasie oraz natychmiastowego wycofania dotychczasowych materiałów wyborczych wymienionego Komitetu, którego działanie narusza nasze dobra osobiste. W przeciwnym razie skierujemy sprawę … Czytaj dalej

Galeria

KARTA NAWIGACYJNA KN1 – WPISY

Ta galeria zawiera 2 zdjęcia.

 – KARTA NAWIGACYJNA KN1 – WPISY Kliknij wyżej w napis lub symbol PDF lub niżej w obrazek – nastąpi WYWOŁANIE KARTY NAWIGACYJNEJ KN1 – [wersja: 3 ; 14.09.2011 – z kartą nawigacyjną KN1_LOK] v UWAGA! – Z ‚Kartą nawigacyjną KN1’ … Czytaj dalej

Galeria

Chanuka i patriotyzm inaczej?

8 – KN1.C.11 – Chanuka i patriotyzm inaczej? Nieważne jak się rzeczy faktycznie mają – ważne jest to, jak się o tym opowiada. A opowiada się tak, aby było to z korzyścią dla opowiadającego. Podobno wszystko można rozeznać po czynach. … Czytaj dalej

Galeria

Radio Maryja, Stanisław Michalkiewicz a UPR

8 – KN1.D.2 – Radio Maryja, Stanisław Michalkiewicz a UPR Wbrew pozorom temat ten jest bardzo ważny – a w zasadzie wywołuje on temat rozumienia działania mechanizmu zabezpieczającego interesy kliki rządzących Polską ‑ kliki w zasadzie jednej maści. Aby dostrzec mechanizm … Czytaj dalej

Galeria

Kontrrewolucja 2010 w wydaniu kandydata Korwina Mikke

8 – KN1.D.1 – Kontrrewolucja 2010 w wydaniu kandydata Korwina Mikke. Mądrzy ludzie powiadają, że przezorny zawsze jest ubezpieczony i że trzeba być dalekowzrocznym. Idąc za tym wskazaniem, a także wiedząc, że ludzie nie lubią czytać – a tym bardziej czytać dokumentów, … Czytaj dalej

Galeria

Fałszerstwo wyborcze – którego nie było. Tezy i hipotezy ad absurdum.

Ta galeria zawiera 4 zdjęcia.

8  – KN1.E.3 –  Fałszerstwo wyborcze – którego nie było.Tezy i hipotezy ad absurdum. Każda partia jest dobra pod warunkiem, że to nasza partia lub partie naszych kumpli wywodząca się z kanciastego stołu. Demokracja jest tak długo najlepsza pod słońcem … Czytaj dalej

Galeria

Polska – najlepszy przyjaciel Izraela w UE

8 – KN1.C.9 – Polska – najlepszy przyjaciel Izraela w UE Przedruk za „JEWISH.ORG.PL – PORTAL SPOŁECZNOŚCI ŻYDOWSKIEJ” W Jerozolimie rozpoczęły się wspólne obrady rządów Benjamina Netanjahu i Donalda Tuska. Aż 55 osób liczy oficjalna rządowa delegacja, na czele której … Czytaj dalej

Galeria

Jarosław Kaczyński gwarantem – czego?

8 – KN1.C.8 – Jarosław Kaczyński gwarantem – czego? W świetle wyłożonych dowodów na mojej stronie  https://jozefbizon.wordpress.com udział w tzw. wyborach 4 lipca 2010 r.  lub  poparcie któregokolwiek z kandydatów stanowi zaprzeczenie zdrowego rozsądku. Stanowi swoistą nagrodę za zbudowane –  siłami … Czytaj dalej

Galeria

Polska stać będzie u boku Izraela!

Ta galeria zawiera 3 zdjęcia.

8 – KN1.C.2 – Polska stać będzie u boku Izraela! Czy Lech Kaczyński drugim Szaronem? A może kimś znacznie więcej? W poszukiwaniu odpowiedzi na tak postawione pytanie sięgnijmy na początek do oficjalnej wizyty w dniach 10-13 września 2006 r. Prezydenta … Czytaj dalej

Galeria

Dwa żywioły antypolskie wiszące nad Polską

6 – KN1.A.1 – Dwa żywioły antypolskie wiszące nad Polską O ile o antypolskim żywiole niemieckim mówi się w mediach – od czasu do czasu – i niektórzy politycy wskazują na zagrożenia z nim związane, to o żywiole żydowskim zagrażającym Polsce obowiązuje nakaz milczenia. v … Czytaj dalej

Galeria

Niepowtarzalna szansa – Polska może pójść własną drogą!

8 – KN1.E.1 – Niepowtarzalna szansa – Polska może pójść własną drogą! Od Pan Marka Głogoczewskiego otrzymałem drogą internetową  [9 stycznia 2011 r.] informację niesamowicie ważną dla Polaków i sił szczeropolskich mogących ich w końcu reprezentować w polskim parlamencie. v Podaje … Czytaj dalej

Galeria

Dariusz Kosiur kandydatem z listy PiS – Po ‘Requiem ..’ z tzw. narodowca na PiS-owca

8 – KN1.E.2 – Dariusz Kosiur kandydatem z listy PiS. Po „Requiem ..” z tzw. narodowca na PiS-owca. Na sam początek  – z konieczności  dla zrozumienia dalszego tekstu –  trzeba przypomnieć  obowiązującą w Polsce od wielu już lat doktrynę polityczną … Czytaj dalej

Galeria

Polski trójkąt bermudzki: PO-PiS-SLD CZĘŚĆ II – POJMANIE POLSKI

Ta galeria zawiera 4 zdjęcia.

6 – KN1.A.3 – Polski trójkąt bermudzki: PO-PiS-SLD CZĘŚĆ II – POJMANIE POLSKI MOTTO. v „Art. 123. Kto, mając na celu pozbawienie niepodległości, oderwanie części terytorium, obalenie przemocą ustroju lub osłabienie mocy obronnej Rzeczypospolitej Polskiej [przypis: po zmianie nazwy „Polskiej … Czytaj dalej

Galeria

Tabu – o tym nie wolno mówić, pisać!

6 – KN1.B.8 – Tabu – o tym nie wolno mówić, pisać! Zdrada – po trzykroć zdrada??? Z Układu Europejskiego z dnia 16 grudnia 1991 r, – przyjętego pod osłoną burzy lustracyjnej wywołanej wnioskiem Korwina Mikke i przy milczeniu na … Czytaj dalej

Galeria

Jeżeli Radio Maryja i Nasz Dziennik nie wiedziały kogo i co popierają, to teraz już wiedzą

8 – KN1.C.7 – Jeżeli Radio Maryja i Nasz Dziennik nie wiedziały kogo i co popierają, to teraz już wiedzą! Podobno odzyskaliśmy wolność, suwerenność i niepodległość. Zmieniały się sejmy, rządy, ministrowie sprawiedliwości, było też i Prawo i Sprawiedliwość. A co … Czytaj dalej

Galeria

Aby krzyk Narodu Polskiego nie został przez świat zauważony

8 – KN1.C,5 – Aby krzyk Narodu Polskiego nie został przez świat zauważony –  Prezydium Episkopatu Polski wydało oświadczenie. To nie Naród Polski uczynił z „majestatu śmierci” kwestię polityczną, ale ci, którzy zadrwili sobie z majestatu Rzeczypospolitej i z Narodu … Czytaj dalej

Galeria

Oni wyboru nie mają, ale Ty go masz

6 – KN1.A.7 – Oni wyboru nie mają, ale Ty go masz! Obce ośrodki decyzyjne traktują nas Polaków jak stado pędzonych na pewną rzeź  baranów i czynią to od wielu już lat przy pomocy różnych sztuczek socjotechnicznych, rozpowszechnianych mitów,  co … Czytaj dalej

Galeria

Wybory przez pryzmat „Nocnej zmiany – czy nocnej zdrady?”

Ta galeria zawiera 1 zdjęcie.

6 – KN1.A.5 – Wybory przez pryzmat „Nocnej zmiany – czy nocnej zdrady?” Rok wyborów 2011. Wybory do Sejmu i Senatu RP zarządzono w dniu 4 sierpnia na dzień 9 października 2011 r. W chwili uaktualniania tego artykułu trwa kampania … Czytaj dalej

Galeria

Rzecz o Kaczyńskich, Marku Jurku i nie tylko – Zadymy sejmowe a sprawa odszkodowań dla Żydów

7 – KN1.B.16 – Zadymy sejmowe a sprawa odszkodowań dla Żydów. Rzecz o Kaczyńskich, Marku Jurku i nie tylko. Naród Polski jest niemiłosiernie manipulowany ze wszystkich możliwych stron. Tzw. polska polityka zagraniczna kolejnych ekip rządowych jest przez wszystkich skrzętnie ukrywana … Czytaj dalej

Galeria

Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną

7 – KN1.C.6 – Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną Krzyż na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego – upamiętniający dzień 10 kwietnia 2010 r. – powinien tam pozostać. I nie z tego powodu, jak to od samego początku różni i przeróżni twierdzą, … Czytaj dalej

Galeria

DEKALOG Kościoła Rzymsko-Katolickiego

7 – KN1..X – DEKALOG Kościoła Rzymsko-Katolickiego I.       Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną. II.      Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno. III.    Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. IV.    Czcij ojca swego i matkę swoją. … Czytaj dalej

Galeria

Kontrakt wojewódzki instrumentem zniewolenia przez UE – lekcja 4

Ta galeria zawiera 1 zdjęcie.

7 – KN1.B.10 – Kontrakt wojewódzki instrumentem zniewolenia przez UE – lekcja 4 Nie masz czasu na czytanie? Będziesz miał go bardzo dużo na narzekanie! Kontrakt wojewódzki” oparty jest o zapisy artykułu 86 – Rozwój regionalny – Układu Europejskiego z dnia … Czytaj dalej

Galeria

Kandydaci na Prezydenta RP a Układ Europejski – lekcja 3

6 – KN1.B.2 – Kandydaci na Prezydenta RP a Układ Europejski – lekcja 3 Sami swoi, a kandydat Gabriel Janowski też do nich należy. Pamiętaj! Oni się na to godzili – a przed Tobą ukrywali, a teraz będą zabiegać o … Czytaj dalej

Galeria

Kontekst smoleński doktryny politycznej ujawnionej przez PiS w Fundacji Batorego

7 – KN1.B.15 – Kontekst smoleński doktryny politycznej ujawnionej przez  PiS w Fundacji Batorego. Generalny dalekosiężny cel ujawnił publicznie w 2001 r. krakowski rabin Sacha Pecaric, mówiąc [ http://www.pardes.pl/old/o_nas.html%5D: „Te kilka lat, przez które Pardes Lauder ukształtował się i osiągnął … Czytaj dalej

Galeria

Tu odkrywamy prawdę – MATRIX – lekcja 2

6 – KN1.B.1 – Tu odkrywamy prawdę – MATRIX – lekcja 2 Chcąc rozumieć dzisiejszą otaczającą nas rzeczywistość – w tym i obecne przeróżne posunięcia polityczne, propagandowe i dezinformacyjne z wykorzystaniem wszelkich świętości dla Narodu Polskiego – koniecznym staje się cofnięcie … Czytaj dalej

Galeria

Nocna zmiana – czy nocna zdrada?

6 – KN1.A.4 – Nocna zmiana – czy nocna zdrada? To nie IV RP, to kontynuacja umów „okrągłego stołu”! Nie sposób prawidłowo rozeznać i rozumieć dzisiejszą rzeczywistość w Polsce bez poznania tego, co się faktycznie wydarzyło w roku 1991 i … Czytaj dalej

Galeria

Sprzedali Polskę i Polaków Unii Europejskiej – AW$LD – lekcja 5

7 – KN1.B.13 – Sprzedali Polskę i Polaków Unii Europejskiej – AW$LD – lekcja 5 Przy podejmowaniu Uchwały Sejmu RP z dnia 18 luty 2000 r. działali wspólnie i w porozumieniu – w sposób świadomy, zaplanowany i terminowy – w … Czytaj dalej

Galeria

Tu odkrywamy budowane przez długie lata mechanizmy zniewalające Naród Polski

6 – KN1..S2 – Tu odkrywamy budowane przez długie lata mechanizmy zniewalające Naród Polski. Mechanizmy te budowały wszystkie ekipy rządowe – żadnych wyjątków nie ma w tym względzie. Układ europejski” z 16 grudnia 1991 r. – obowiązujący po dzień dzisiejszy … Czytaj dalej

Galeria

Diabelski mechanizm został już zbudowany

7 – KN1.B.14 – Diabelski mechanizm został już zbudowany „Diabelski mechanizm został już zbudowany i bez jego odrzucenia – zburzenia – bez znaczenia jest kto teraz stanie się  (w wyniku tzw. wyborów) jego trybikiem, a inny wmontowaną w niego nową … Czytaj dalej

Galeria

Na Wawel za kładzenie podwalin pod budowę państwa żydowskiego na ziemiach polskich

7 – KN1.C.4 – Na Wawel za kładzenie podwalin pod budowę państwa żydowskiego na ziemiach polskich. Krakowski rabin Sacha Pecaric i prezes Pardes Lauder powstałego w Krakowie w roku 1998 – już ok. 2001 r. publicznie mówi [http://www.pardes.pl/old/o_nas.html – na dzień … Czytaj dalej

Galeria

Nie uderzaj w księży ku własnej zgubie!

6 – KN1.B.9 – Nie uderzaj w księży ku własnej zgubie! Bez rozpoznania przeciwnika – skonstruowanych przez niego mechanizmów prawno-organizacyjnych zasilanych kasą – nie ma najmniejszych szans na jego pokonanie. Proszę państwa Kościół Katolicki  w Polsce (chodzi o duchownych) jest taki … Czytaj dalej

Galeria

Prezydent Kaczyński porównał siebie do izraelskiego premiera Ariela Szarona

 7 – KN1.C1 – Żydowska Agencja JTA: Polska jednym z największych przyjaciół Izraela 12.02.2006. Polska jest dziś jednym z największych przyjaciół Izraela i nowy prawicowy rząd RP kontynuuje politykę w tym duchu, prowadzoną przez wszystkie poprzednie rządy po upadku komunizmu … Czytaj dalej

Galeria

Judasz w cieniu Smoleńska

7 – KN1.C.10 – Judasz w cieniu Smoleńska Obecnie przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi jesteśmy świadkami niesamowitego zgiełku na tle katastrofy smoleńskiej z 10.04.2010 r. Od ponad roku trwa rozpaczliwe uzupełnianie wyrwy jaka powstała po stronie PiS w związku z tą … Czytaj dalej

Galeria

Jan Olszewski i Układ Europejski z 16.12.1991 r.

6 – KN1.A.6 – Jan Olszewski i Układ Europejski z 16.12.1991 r. W wywiadzie z Janem Olszewskim opublikowanym w Naszym Dzienniku (26-27.06.2004r.) „Dynamit pod Polską” Pani redaktor Małgorzata Goos sformułowała następujące pytanie: „Tuż przed objęciem przez Pana stanowiska premiera został … Czytaj dalej

Galeria

Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich o Lechu Kaczyńskim

7 – KN1.C.3 – Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich o Lechu Kaczyńskim STRACILIŚMY PRZYJACIELA Tłumaczenie za The JewischWeek (Tuesday April 20, 2010 26 Nisan 7670): http://www.thejewishweek.com/news/international/%27we_lost_friend%27 Straciliśmy przyjaciela.  Jako Prezydent Polski, Lech Kaczyński z całą siłą i szczerze wspierał Izrael oraz … Czytaj dalej

Galeria

Polski trójkąt bermudzki: PO-PiS-SLD CZĘŚĆ I – NARODZINY

Ta galeria zawiera 1 zdjęcie.

6 – KN1.A.2 – Polski trójkąt bermudzki: PO-PiS-SLD CZĘŚĆ I – NARODZINY MOTTO. „W 2002 roku radykałowie otrzymali w wyborach przeszło 30 procent (…) Ale jeżeli w Polsce dojdzie do sytuacji, w której połączą swoje siły, nie w jakiejś rewolucji, … Czytaj dalej

Galeria

Spotwarzona przeszłość – Roman Kafel

Spotwarzona przeszłość
czyli  o żydowskich zbrodniarzach wojennych

Los rzucił mnie do Ameryki, gdzie przeżyłem drugi szok.

Jeden z  moich klientów wyciągnął na powitanie rękę, na której wytatuowany miał obozowy numer. Kiedy dowiedział się, że jestem Polakiem, stał się bardzo serdeczny. Poznał z innymi; ich stosunek do mnie był taki sam.
Pewnego dnia zupełnie przypadkowo spotkałem go z  jego synami.
Pierwszy raz zetknąłem się z  taką wrogością – świetnie skrywaną za parawanem amerykańskiej grzeczności. Wrogość ta emanowała z dwóch młodych, wykształconych mężczyzn z taką siłą, że można było ją fizycznie czuć.
Podzieliłem się moim spostrzeżeniem ze znajomym.
– Widzisz, oni Polskę znają tylko ze szkół. A człowiek zaganiany i nie ma czasu na prostowanie pewnych rzeczy.
– Jakich rzeczy? Prostowanie czego?

Zacząłem od nowa…!

Spotwarzona przeszłość, czyli o żydowskich zbrodniarzach wojennych” – autor: Roman Kafel. Książka do pobrania w PDF TU: Roman KAFEL

Opublikowano Roman Kafel

Najświętsza Maria Panna 400 lat temu w Krakowie ogłosiła się KRÓLOWĄ POLSKI

Najświętsza Maria Panna 400 lat temu w Krakowie ogłosiła się KRÓLOWĄ  POLSKI. Od – Ks. Ksawery Wilczyński – Koszuty Małe [e-mail: koszuty@koszuty.slupca.pl] – proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Bartłomieja – Archidiecezja Gnieźnieńska. Owe wydarzenie ma swój kontekst historycznie międzynarodowy, a … Czytaj dalej

Galeria

PiS w Fundacji Batorego George’a Sorosa – uaktualnienie

6 – KN1..S1 – PiS w Fundacji Batorego George’a Sorosa – uaktualnienie Jarosław Kaczyński _O naprawie Rzeczypospolitej [UWAGA! 27.04.2012 uaktualniono linki podawane w artykule] . Wykład wygłoszony w Fundacji im. Stefana Batorego w dniu 14.02.2005 „W 2002 roku radykałowie otrzymali … Czytaj dalej

Galeria