Wirus COVIT-19. Zgony 0,0127%. Tajemnicze przestrzeganie tajemnicy statystycznej

Wirus COVIT-19. Zgony 0,0127%.
Tajemnicze przestrzeganie tajemnicy statystycznej.

Sparaliżowano nie tylko gospodarkę, ale również wszystkie instytucje państwowe oraz wszystkie dziedziny życia społecznego. Ludzi pozamykano w aresztach domowych, a wszystko rzekomo w trosce o zdrowie zaaresztowanych z powodu korona-wirusa (COVIT-19). Wszystkich codziennie epatują statystyką zgonów mającą przekonać ludzi, jaki to ten wirus jest groźny dla ich życia i że władza robi co tylko może, aby chronić ludzi przed niechybną ich śmiercią.

Zatem przyglądnijmy się temu jak ta statystyka jest sporządzana i kto ją sporządza pod z góry zaplanowaną troskę o ludzi, której skutkiem jest już zrujnowanie w Polsce wszystkiego co tylko jest możliwym do zrujnowania, a to przecież jeszcze nie jest koniec rujnowania.

W oparciu o udzielone wyjaśnienia GUS na karcie zgonu lekarz stwierdzający zgon ma obowiązek wpisać (poprzez słowny opis, ale bez podawania kodu choroby według klasyfikacji chorób zawartych w ICD-10, którego wpisać mu nie wolno) trzy przyczyny zgonu, tj:

  1. wyjściową (pierwotną) – chorobę lub okoliczności wypadku, urazu, zatrucia, która zapoczątkowała łańcuch zdarzeń prowadzący do zgonu,
  2. wtórną, dającą początek bezpośredniej przyczynie zgonu,
  3. bezpośrednią, która stała się ostateczną przyczyną zgonu.

W związku z COVIT-19 WHO wprowadziła do ICD-10 dwa kody.

Kod U07.1 – z priorytetem w sekwencji zdarzeń,
Kod U07.2 – zalecany do wykorzystania w dokumentacji medycznej pacjenta w przypadku podejrzenia zachorowania na COVID-19 (przypadek prawdopodobny) do czasu uzyskania wyniku badania molekularnego.

Polska zobowiązana jest do corocznego przekazywania (również do WHO) danych tylko o wyjściowych (pierwotnych) przyczynach zgonów.  Nie ma obowiązku przekazywania wtórnej i bezpośredniej przyczyny zgonu.
Żadna z organizacji międzynarodowych nie zobowiązuje krajów do przekazywania trzech przyczyn zgonu w ramach zarówno cyklicznych, jak i okazjonalnych transmisji danych o zgonach według przyczyn” – pisze GUS.

Skoro nie ma takiego obowiązku podawania pełnych danych do WHO i do organizacji międzynarodowych (tych 3 przyczyn zgonu wymienionych powyżej), to logicznym jest, że się ich nie podaje. Podaje się jedynie wyjściową (pierwotną) przyczynę zgonu podaną  pw. w pkt. 1.

W publikowanych obecnie przez WHO statystykach dla COVIT-19 – co do zachorowalności i zgonów w poszczególnych krajach – z dużą doza pewności można przyjąć, że poszczególne kraje podają wejściową (pierwotną) liczbę zgonów na COVIT-19 (bo tą przyczynę muszą wszyscy podać), a nie bezpośrednią przyczynę zgonu, której podawać się nie musi. Gdyby jedni podawali wejściową przyczynę zgonu, a drudzy bezpośrednią przyczynę zgonu, to powstawałoby zafałszowanie statystyki i nie nadawałaby się ona do celów porównawczych pomiędzy krajami.
Zresztą dużo groźniej wygląda statystyka, gdy się w niej podaje wyjściową przyczynę zgonu, a tym bardziej, że już samo podejrzenie o COVIT-19 można przejściowo (doraźnie) zaliczyć w statystyce do zgonów na COVIT-19.

Skoro lekarzowi nie wolno w karcie zgonu wpisać stosownych kodów z ICD-10 dla żadnej przyczyny zgonu, to ktoś przecież musi  wpisać wyjściową (pierwotną) przyczynę zgonu do podawanych nam statystyk zgonów z powodu coronawirusa COVIT-19 – tak ochoczo do wierzenia nam podawanych.

Okazuje się, że kopie z oryginałów aktów zgonu przesyłane są ze wszystkich urzędów USC w Polsce do USC w Olsztynie. Tam wykonujący funkcje kodera 15 lekarzy zaprzysiężonych co do obowiązku bezwzględnego przestrzegania tajemnicy statystycznej wpisuje do formularza elektronicznego kod wyjściowy (pierwotny) przyczyny zgonu określany przez WHO w ICD-10.
Taki stan rzeczy tłumaczy sie bałamutnie brakiem elektronicznej karty zgonu, którą by wprost wypełniał lekarz stwierdzający zgon.

Przecież, gdyby obowiązkiem lekarza wystawiającego kartę zgonu było oprócz opisu przyczyn zgonu wpisywanie kodów tych przyczyn, to praca tych 15 koderów lekarzy sprowadzałaby się jedynie do kontroli poprawności wprowadzonego kodu i jego zgodności ze słownym opisem wszystkich trzech przyczyn zgonu. Byłoby wówczas  sprawniej i całościowo dokonane określenie przyczyn zgonu. To by zaś pozwoliło na prawidłową, a nie na bałamutną analizę rzeczywistych przyczyn zgonów.

Skoro jest tak, a nie inaczej, to i lekarz sporządzający kartę zgonu nie wie jaki wyjściowy (pierwotny) kod przypisał zmarłemu lekarz–koder.
Zatem kto kontroluje zgodność nadanego przez lekarza-kodera kodu przyczyny zgonu z opisem przyczyn zgonu sporządzonym przez lekarza stwierdzającego zgon w karcie zgonu?

Z publikacji zawierającej wyjaśnienia GUS dowiadujemy się, że do kontroli rzetelności wykonywanych czynności przez lekarzy-koderów uprawnione są m.in. instytuty medyczne, ale nie wiadomo kto jeszcze jest do tego uprawniony.
Skoro lekarzy-koderów zaprzysiężono co do obowiązku bezwzględnego przestrzegania tajemnicy statystycznej, to logicznym też jest, że uprawnionych do ich kontrolowania też zaprzysiężono.
Zatem wszystko to się kręci we własnym sosie, w środowisku wtajemniczonych. Nic z tej tajemnicy statystycznej nie ma się prawa wydostać na zewnątrz.

Pytania o statystyki zgonów z powodu koronawirusa w Polsce. GUS wyjaśnia
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/koronawirus-w-polsce-gus-odpowiada-ws-pytan-o-statystyki/yh6ym60
[zrzuty ekranów zabezpieczono w załączniku
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2020/05/103_zalacznik-wirus-covit-19-zgony-00127-tajemnicze-przestrzeganie-tajemnicy-statystycznej.pdf ]

A przecież w sytuacji ogłaszania pandemii i wprowadzania drakońskich ograniczeń godzących w ludzi i gospodarkę nie sposób mówić o jakiejś tam tajemnicy statystycznej i o niemożności skontrolowania działań tego wtajemniczonego grona osób przez chociażby posłów, senatorów, czy też osób z kręgów medycznych dotychczas do tego nigdy nie dopuszczanych.

Pewne światło na te tajemnice statystyczne (być może skrywane pod pretekstem RODO, idealnie nadającym się do tego rodzaju parawanów) rzuca nam poniżej wykonana  analiza wykonana w oparciu o dane statystyczne GUS podane w roczniku statystycznym za 2019 r.
https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5515/3/13/1/rocznik_demograficzny_2019_tablice.zip

oraz w oparciu o publikowane przez Ministerstwo Zdrowia dane zachorowań i zgonów na COVIT-19 według stanu na dzień 03.05.2020 r.
https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2  [zrzuty ekranów zabezpieczono w załączniku
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2020/05/103_zalacznik-wirus-covit-19-zgony-00127-tajemnicze-przestrzeganie-tajemnicy-statystycznej.pdf ]

Przypomnijmy. W omawianej informacji GUS podano, że liczba zgonów ogółem (bez podawania ich przyczyn) publikowana jest co miesiąc przez GUS w Biuletynie Statystycznym. Zaś dane o przyczynach zgonu dostępne są raz w roku na stronie internetowej GUS (w bazie Demografia). Te za bieżący rok pojawią się na przełomie 2021/2022 roku, po zamknięciu zbiorów rocznych. W roczniku statystycznym za 2019 r. mamy zatem podane dane dotycząc zgonów za 2018 r.

Po lewej stronie tabeli (poniżej) zestawiono dane dotyczące liczby ludności dla całej Polski oraz w poszczególnych 16 województwach na dzień 31.12.2018 r. wraz z podaniem ogólnej liczby zgonów w całym 2018 r.
Po prawej stronie tabeli zestawiono dane dotyczące liczby zgonów w 2020 r. (od 01.03 do 03.05) z powodu COVIT-19 podawane przez Ministerstwo Zdrowia.

Ogółem według GUS w 2018 r. zmarło w Polsce 414 200 osób, czyli dziennie 1 134 osoby.
Według MZ z powodu COVIT-19 w całej Polsce zmarło 678 osób w okresie od 01.03 – 03.05.2020 r., czyli w zaokrągleniu dziennie 10 osób (w województwach o dziennym wskaźniku mniejszym niż 1 wpisano w tabeli liczbę zgonów równą zero), a rocznie 3 906 zgonów. Jest to 0,88% w stosunku do ogólnej przeciętnej liczby zmarłych każdego dnia w Polsce.

Szacuje się, że 2020 r. wirusem COVIT-19 zostanie zarażone 80% polskiej populacji, czyli 30 728 918 osób. Z tego następne 80% przechodzi chorobę bezobjawowo.
Według powyższych wyliczeń w całym 2020 r. z powodu COVIT-19 umrze 3 906 osób, tj. 0,0127% w stosunku do wszystkich zarażonych w Polsce wirusem.

Minister Zdrowia Łukasz Szumowski oraz premier Mateusz Morawiecki usiłują wmówić, że stosunkowo mała liczba stwierdzonych zakażeń korona-wirusem COVIT-19 jest rezultatem wprowadzenia drakońskich ograniczeń. Należy jednak zauważyć, że gdyby z dnia na dzień wprowadzić 1 milion wykonanych testów zamiast kilku tysięcy (rząd apeluje o ich zwiększanie), to liczba wykrytych zakażeń gwałtownie by wzrosła, a liczba zgonów zaliczanych do COVIT-19 (wątpliwą metodą opisaną już powyżej) pozostałaby na tym samym poziomie co obecnie. Sterując liczbą wykonanych testów pomiędzy kilkoma tysiącami a jednym milionem można tym samym wychodzić z fałszywymi twierdzeniami w zależności od potrzeba, że liczba zakażeń wzrasta albo i maleje. W ślad za tym można luzować lub zaostrzać wprowadzane rygory tzw. zdrowotnego bezpieczeństwa. Taki mechanizm żonglerki mamy otwarty we wszystkich krajach objętych korona-wirusową paniką.

Jeszcze raz zauważmy, że to 0,0127% zgonów wskutek COVIT-19 nie oznacza, że COVIT-19 był ostateczna przyczyną zgonu. Bo jak już powyżej omówiono do statystyki zgonów lekarze koderzy wpisują wyjściowy (pierwotny) kod choroby dla COVIT-19 (wystarczy już samo podejrzenia o to zakażenie) i to w sytuacji, gdy pacjent zmarł z  zupełnie innej przyczyny – np. w wyniku urazów odniesionych w wypadku samochodowym (czy innym nieszczęśliwym wypadku), a niezależnie od tego stwierdzono u niego COVIT-19 czy też tylko jego podejrzenie.
Zatem śmiertelność z powodu COVIT-19 jest faktycznie jeszcze niższa niż 0,0127%.

Doskonałym tego przykładem jest śmierć kobiety zmarłej z powodu sepsy w Szpitalu Zakaźnym w Łańcucie. Kobieta urodziła dziecko w szpitalu w Nisku, gdzie nabawiła się sepsy. Szpital w Nisku pozbył się problemu skierowując kobietę do szpitala zakaźnego w Łańcucie z rozpoznaniem COVIT-19. Tam natychmiast rozpoznano, że sepsa, a nie COVIT-19. Wykonano operację. Kobieta jednak zmarła. Media natychmiast odtrąbiły, że w Łańcucie kobieta zmarła z powodu korona-wirusa. Usłyszeli to lekarze z Łańcuta i natychmiast w radio zaprzeczyli temu mówiąc co i jak faktycznie było. Po tym mass-media podawały – zamarła z powodu sepsy, ale zakażona była korona-wirusem.
Po tej wpadce, a było to na samym początku tzw. pandemii w Polsce, zakazano wypowiadać się lekarzom w mediach. Uprawnione jest zatem przypuszczenie, że kobietę tą zaliczono w statystyce do ofiar COVIT-19.

Pozostaje jeszcze jedna kwestia, a to wiarygodność sprzętu, na którym wykonuje się testy na COVIT-19, a i co w rzeczywistości te testy wykazują. Czy ktoś to w Polsce  badał, sprawdzał?
Czy może jest tak, że sprzęt do testów został zakupiony, uruchomiony, i według jego instrukcji wykonuje się testy wierząc w to, że wykrywa on COVIT-19?

03.05.2020 r. Rzeczpospolita donosi:
Tanzania: Testy na koronawirusa wycofane. Dały wynik dodatni u kozy.
https://www.rp.pl/Koronawirus-SARS-CoV-2/200509862-Tanzania-Testy-na-koronawirusa-wycofane-Daly-wynik-dodatni-u-kozy.html  [zrzuty ekranów zabezpieczono w załączniku
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2020/05/103_zalacznik-wirus-covit-19-zgony-00127-tajemnicze-przestrzeganie-tajemnicy-statystycznej.pdf ]
A tam:
„Prezydent Tanzanii John Magufuli poinformował, że wycofano stosowane testy na obecność koronawirusa, ponieważ dały wynik dodatni przy badaniu próbek m.in. kozy i papai. W Tanzanii odnotowano 480 przypadków zakażenia koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarło 16 osób.
Prezydent John Magufuli w niedzielę zakwestionował statystyki dotyczące jego kraju. Zlecił przeprowadzenie kontroli w laboratorium, gdzie trafiały testy.
Magufuli powiedział, że osoby, które uzyskały dodatni wynik testu na obecność wirusa, mogą nie być chore i poddał w wątpliwość wiarygodność sprzętu laboratoryjnego i techników. Przekazał, że mogło dojść do celowego sabotażu.
W ramach kontroli potajemnie testowano różne zwierzęta, owoce oraz olej silnikowy. Próbki pobrane z papai, od przepiórki i kozy dały wynik dodatni.
Prezydent po otrzymaniu raportu zlecił podjęcie odpowiednich działań. Stwierdził, że mogło dojść do przekupienia pracowników laboratorium.”

WHO na początku rozkręcania paniki strachu żądała od wszystkich państw wprowadzania surowych restrykcji społecznych, a zatem i nieuchronnie związanych z tym katastrofalnych skutków gospodarczych, przez nią zalecanych.

Szwecja nie podporządkował się temu. Nie wprowadziła restrykcji wobec swego społeczeństwa. Nie zdezorganizowała sobie życia społecznego i nie zamroziła swojej gospodarki, która cały czas normalnie funkcjonuje. Na Białorusi całość życia społecznego i gospodarczego toczy się tak, jakby nic szczególnego na świecie się nie wydarzyło, jakby jakiejkolwiek zarazy na świecie nie było.

To też Szwecję zaczęto strofować i wytykać palcem jako nieodpowiedzialną w swych działaniach.
Krytyka Szwecji i naciski na nią ustały dopiero, gdy Donald Trump – po wcześniejszym rozbiciu ważnej dla świata instytucji ochrony zdrowia CDC – zaczął ostro krytykować WHO i następnie wstrzymał dotację dla WHO.
Wówczas to WHO zastosowane działania w Szwecji w walce z COVIT-19 postawiło za wzór innym państwom do naśladowania.

https://wiadomosci.onet.pl/swiat/koronawirus-na-swiecie-donald-trump-wstrzymuje-dotacje-dla-who/epe73z4  [zrzuty ekranów zabezpieczono w załączniku
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2020/05/103_zalacznik-wirus-covit-19-zgony-00127-tajemnicze-przestrzeganie-tajemnicy-statystycznej.pdf ]

https://wiadomosci.onet.pl/politico/zanim-zabral-fundusze-who-trump-oslabil-cdc-inna-wazna-dla-swiata-instytucje-ochrony/m2pyrnp [zrzuty ekranów zabezpieczono w załączniku
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2020/05/103_zalacznik-wirus-covit-19-zgony-00127-tajemnicze-przestrzeganie-tajemnicy-statystycznej.pdf  ]

https://www.o2.pl/informacje/koronawirus-who-stawia-szwecje-za-wzor-innym-panstwom-6505430317828225a  [zrzuty ekranów zabezpieczono w załączniku
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2020/05/103_zalacznik-wirus-covit-19-zgony-00127-tajemnicze-przestrzeganie-tajemnicy-statystycznej.pdf ]

W tych wszystkich przedstawionych powyżej okolicznościach Minister Zdrowia Łukasz Szumowski wraz całym rządem PiS brnie dalej w zaparte i to nie bacząc na katastrofalne tego skutki społeczne oraz gospodarcze dla Polski.
Czynią to przy iluzorycznym 0,0127% śmiertelności z powodu korona-wirusa COVIT-19.

Łukasz Szumowski jest członkiem władz Zakonu Kawalerów Maltańskich (zwanym też Zakonem Szpitalników).
Zakon ten działa w 120 krajach świata i bardzo bliskim jest papieżowi Franciszkowi, który swój pontyfikat rozpoczął 13 marca 2013 r. świeckim pozdrowienie „dobry wieczór”. Nic też dziwnego w tym, że polskie władze Kościoła katolickiego zachęcają wiernych do podporządkowania się przez nich drakońskim restrykcją godzących w niezbywalne prawa wolności Polaków i godzących w podstawy ich bytu materialnego, a wszystko z rzekomej troski o zdrowie i życie Polaków.

Zapamiętaj!

Nie musimy nosić maseczki – i to zgodnie z obowiązującym prawem!

Wyciąg z rozporządzenia jest pod linkiem
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2020/05/dziennik-ustaw-z-2020-r-poz-697-paragraf-18-wielokorotny.pdf

Po wydrukowaniu wyciągu nosić go przy sobie (2 na wszelki wypadek, gdyby ktoś nam jeden zniszczył lub zabrał). Na pytanie dlaczego nie nosi się maseczki wystarczy powiedzieć, że „z uwagi na stan zdrowia”. Nic więcej nie mówić. Okazać wydrukowany wyciąg.
Należy zwrócić uwagę na to, że w przepisie nie określono jaki to ma być stan zdrowia (dobry czy zły stan zdrowia). O brak maseczki może pytać tylko policjant, bo jest do tego uprawniony. Reszta nie ma nic do gadania – a jeśli już , to okazać im ten wyciąg do przeczytania.

Artykuły powiązane.

Filister Zakonu Maltańskiego Łukasz Szumowski.
https://jozefbizon.wordpress.com/2020/04/19/filister-zakonu-maltanskiego-lukasz-szumowski-objal-ministerstwo-zdrowia-rp/

Uwolnić wirusa, uwięzić naród, zapobiec naszej biedzie. Osoby starsze do gett – ciśnie się samo na usta  
https://jozefbizon.wordpress.com/2020/04/22/uwolnic-wirusa-uwiezic-narod-zapobiec-naszej-biedzie-osoby-starsze-do-gett-cisnie-sie-samo-na-usta/

Otwórzcie Kościoły! Radio Maryja po stronie masonerii!  
https://jozefbizon.wordpress.com/2020/04/28/otworzcie-koscioly-radio-maryja-po-stronie-masonerii/

Boguchwała, A.D. 06 maja 2020 r. – Józef Bizoń

Wersja w PDF pod
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2020/05/103_wirus-covit-19-zgony-00127-tajemnicze-przestrzeganie-tajemnicy-statystycznej.pdf

Informacje o Józef Bizoń

jb.boguchwala@gmail.com
Ten wpis został opublikowany w kategorii Gospodarka i polityka, Józef Bizoń, Wojna z Polakami. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.