„Ad limina Israelum” 2013 – Historyczny pielgrzymkowy POCZET biskupów do Izraela

 Znak PDF_St 0_90x0_90„Ad limina Israelum” 2013 – Historyczny pielgrzymkowy POCZET biskupów do Izraela

11 lutego 2013 r. Papież Benedyk XVI ogłosił swą decyzję o ustąpieniu z urzędu papieża. Wyznaczono termin konklawe na 12 marca 2013 r. Wszystkie media głównego nurtu tym się zajmowały i to nagłaśniały. 
W owym to czasie, pod panowaniem Donalda Tuska i Bronisława Komorowskiego,  w dniach 7 -14 marca 2013 r. z historyczną wizytą do Izraela udała się delegacja Episkopatu Polski
Na czele 15-osobowej delegacji biskupów i duchownych stanął abp Stanisław Gądecki, zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Delegacja przebywała w Izraelu z oficjalną wizytą jako goście Państwa Izrael.” – Źródło: Publikacja na stronie Ambasady Izraela w Warszawie pod datą 15.03.2013 Wizyta polskich biskupów w Izraelu.
11 marca 2013 r. delegacja – pielgrzymka – Episkopatu Polski została powitana w Knesecie i tam biskupi usłyszeli ważne słowa o roli Kościoła w Polsce dla dokonującego się w ostatnich latach pojednania polsko-żydowskiego – Źródło: KAI.
14 marca 2013 r. pielgrzymka polskich biskupów (delegacja w liczbie 15 osób) dostąpiła zaszczytu  przyjęcia przez Prezydenta Izraela Szymona Peresa.
zdjecie-2013_gondecki_peres_poczet_opis-600-w
 KAI w swej publikacji pod datą 15 marca 2013 r.Polscy biskupi modlili się w Ziemi Świętej podał:
„W pielgrzymce do Ziemi Świętej uczestniczyło 10 biskupów i 4 księży z sekretariatu KEP. Delegacji przewodniczył abp Stanisław Gądecki, wiceprzewodniczący KEP. W jej skład weszli także czterej biskupi diecezjalni: metropolita lubelski abp Stanisław Budzik, biskup warszawsko-praski abp Henryk Hoser, biskup włocławski Wiesław Mering, biskup łowicki Andrzej Dziuba i czterej biskupi pomocniczy: bp Józef Kupny z Katowic, bp Stanisław Gębicki z Włocławka, bp Adam Szal z Przemyśla i bp Mieczysław Cisło z Lublina. W pielgrzymce uczestniczył także sekretarz generalny KEP bp Wojciech Polak.”
 W tej informacji KAI (abp Stanisław Budzik jest przewodniczącym Rady Programowej KAI) mamy nieścisłość co do ilości osób delegacji KEP przybyłej do Izraela z oficjalną wizytą jako goście Państwa Izrael. Ambasada Izraela w Warszawie podaje, że było to 15 osób (nie podając składu osobowego), natomiast KAI w pw. informacji podaje 14 osób. Kto zatem był tą 15 osobą? 
poczet_biskupow_pielgrzymkowy_2013_do_izraela_kompletny_plus-800-w
Zebrane z różnych źródeł informacje o biskupach uczestniczących w tej pielgrzymce do Izraela zawarte są w „ZAŁĄCZNIK_01 do „Ad limina Israelum” 2013 – Historyczny pielgrzymkowy POCZET biskupów do Izraela
Znamiennym przy tym jest sposób podawania przez KAI informacji o tej wizycie polskich biskupów w Izraelu. Mamy tytuły kolejnych publikacji KAI:
Pielgrzymka do Ziemi Świętej(06.03.2013), Polscy biskupi odwiedzili Kneset(12.03.2013), „Modlitwa w intencji konklawe (13.03.2013), „Polscy biskupi modlili się w Ziemi Świętej (15.03.2013).   
Już w samych tych tytułach mamy taki oto przekaz. Polscy biskupi udali się z pielgrzymką do Ziemi Świętej (w rozumieniu biblijnym), aby tam u źródeł chrześcijaństwa modlić się w intencji konklawe. Przy tej okazji odwiedzili Kneset i parę jeszcze innych miejsc, a Prezydent Izraela Szymon Peres dowiedziawszy się o tej pielgrzymce przyjął ją i ugościł w swej rezydencji – tak by to mogło wynikać z tytułów publikacji i z treści owych publikacji KAI.
Polski czytelnik od szeregu już lat przyzwyczajony do tego, że do Ziemi Świętej organizuje się wycieczki, pielgrzymki, nic szczególnego w tym się nie dopatrzy. Ot, nic nadzwyczajnego – jeszcze jedna pielgrzymka, ale tym razem po raz pierwszy delegacji polskich biskupów. Dla uspokojenia mamy tam też  powoływanie się na Bł. (dzisiaj już Świętego) Jana Pawła II.
Zgoła inną wagę i inny wydźwięk społeczny miałby tytuł publikacji Historyczna oficjalna wizyta polskich biskupów w Izraelu – co byłoby zgodne nie tylko z informacją zawartą w publikacji Wizyta polskich biskupów w Izraelu zamieszczoną na oficjalnej stronie Ambasady Izraela w Warszawie, chyba że podaje się tam nieprawdę (a to jest bardzo mocno wątpliwe), ale również byłoby to zgodne ze stanem faktycznym i wewnętrzną treścią publikacji KAI na tę okazję.
Ten powstały dysonans odnośnie tego co to było, pielgrzymka do Ziemi Świętej (w rozumieniu biblijnym) czy oficjalna wizyta w państwie Izrael, Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze” wyjaśnił 16 marca 2013 r. pisząc na facebook: Zakończyła się pielgrzymka polskich biskupów do Ziemi Świętej, będąca jednocześnie ich oficjalną wizytą złożoną w państwie Izrael.
Przywołajmy ponownie wybrane informacje podawane przez KAI.
„”W Roku Wiary chcemy u źródeł pogłębić naszą wiarę, wyrazić solidarność z chrześcijanami Ziemi Świętej a także odnawiać i kontynuować relacje chrześcijańsko-żydowskie” – powiedział KAI sekretarz generalny KEP bp Wojciech Polak, jeden z uczestników pielgrzymki.” [KAI – 06.03.2013], który to rok później po tej pielgrzymce  otrzymał godność arcybiskupa i został Prymasem Polski mając lat 50.
Jak zaznacza bp Wojciech Polak, pielgrzymka biskupów ma trzy główne motywy. „W Roku Wiary chcemy u źródeł pogłębić naszą wiarę. Chcielibyśmy także okazać solidarność ze wszystkimi chrześcijanami zamieszkującymi Ziemię Świętą. I wreszcie, zależy nam na kontynuowaniu dobrego, znanego z polskich realiów, dialogu chrześcijańsko-żydowskiego oraz kontaktów ze stroną izraelską– powiedział KAI sekretarz generalny Episkopatu.” – [KAI – 06.03.2013]
„Następnie polscy biskupi złożyli wizytę w Knesecie. Mogli zwiedzić miejsca obrad izraelskich parlamentarzystów i spotkać się z niektórymi z nich. – Usłyszeliśmy ważne słowa o roli Kościoła w Polsce dla dokonującego się w ostatnich latach pojednania polsko-żydowskiego – poinformował sekretarz generalny KEP.” – [KAI – 12.03.2013]
W dniu dzisiejszym biskupi nawiedzili Yad Vashem, gdzie uczczono pamięć ofiar holokaustu i potępiono wszelkie przejawy antysemityzmu na świecie. W poniedziałek 11 marca odbyło się oficjalne spotkanie z głównymi rabinami Izraela, w którym wzięli udział przedstawiciele wszystkich religii obecnych w Izraelu. Biskupi odwiedzili również siedzibę Knesetu, izraelskiego parlamentu, który na kilka minut przerwał obrady, by powitać dostojnych gości z Polski.” [KAI – 13.03.2013]
Główny organizator pielgrzymki biskupów, metropolita lubelski Stanisław Budzik wspomina, że biskupi-pielgrzymi z radością przyjęli proste i pokorne wystąpienie nowego papieża i wraz z nim modlili się za emerytowanego papieża Benedykta i za nowego papieża Franciszka. – Przyjmujemy z wiarą nowego Następcę św. Piotra. Otwieramy się na nowe tchnienie Bożego Ducha, który w każdym czasie mówi do Kościoła i nigdy nie opuszcza Chrystusowej owczarni – dodał abp Budzik.
Według metropolity lubelskiego, pielgrzymka oficjalnej delegacji KEP do Ziemi Świętej, była najprawdopodobniej pierwszą w historii. – Nie pamiętam, aby kiedykolwiek wcześniej oficjalna delegacja Episkopatu Polski przybyła tu z taką pielgrzymką – wyznał.” [KAI – 15.03.2013]
„Polscy biskupi złożyli też wizytę w Instytucie Yad Vashem, zapoznali się tam, m.in. z działalnością Międzynarodowej Szkoły Nauczania o Holokauście i spotkali się z byłym naczelnym rabinem Izraela oraz przewodniczącym Rady Yad Vashem, Meirem Lauem. – Konkretną ilustracją tego, co widzieliśmy w muzeum, było spotkanie z prof. Aharonem Seidenbergiem, niedawno odznaczonym tytułem doktora honoris causa na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.” [KAI – 15.03.2013]
Gościem specjalnym spotkania, zakończonego wspólnym obiadem, był rabin David Rosen z Amerykańskiego Komitetu Żydowskiego. Podkreślił znaczenie II Soboru Watykańskiego, który był rewolucyjnym krokiem Kościoła na drodze dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. Przywołał postać Jana Pawła II, jego wypowiedzi o starszych braciach w wierze i o trwałości przymierza z Bogiem, który nigdy nie cofa swojej obietnicy.” [KAI – 15.03.2013]
Z kolei podczas wizyty w Knesecie biskupi mogli zwiedzić miejsca obrad izraelskich parlamentarzystów i spotkać się z niektórymi z nich, m.in. pełniącym obowiązki przewodniczącego Knesetu Beniaminem Ben-Eliezerem.
Jak wspomina abp Budzik, ostatnim, nieoczekiwanym i zaskakującym dla biskupów punktem zwiedzania Knesetu było wejście na salę plenarną, gdzie – jak się okazało – trwały obrady parlamentu. – Za stołem prezydialnym siedział ten sam przewodniczący, który przed chwilą spotkał się z nami. Szef parlamentu, widząc, że pojawiliśmy się na trybunach, przerwał na chwilę przemówienie ministra edukacji, aby powitać biskupów z Polski i podkreślić historyczne znaczenie tej wizyty. Przypomniał, że dzieje naszych narodów splatały się przez stulecia w sposób niezwykły – relacjonował abp Budzik, a bp Polak dodał, że biskupi usłyszeli ważne słowa o roli Kościoła w Polsce dla dokonującego się w ostatnich latach pojednania polsko-żydowskiego. – Nasunęła się nam refleksja, że chyba coś takiego nie byłoby możliwe w naszym Sejmie – zauważył metropolita lubelski.” [KAI – 15.03.2013]
W ostatnim dniu pobytu w Izraelu, polscy biskupi spotkali się z prezydentem Izraela Szymonem Peresem. Polscy hierarchowie byli świadkami oficjalnego zaproszenia Ojca Świętego do odwiedzenia Ziemi Świętej. „Nowo wybrany papież – oświadczył prezydent Izraela – zostanie powitany z miłością przez chrześcijan, żydów i muzułmanów”. Prezydent Peres podkreślił, że dzisiejszy świat „bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje przywództwa duchowego”, a papież jest światowym liderem nie tylko katolików.
W ocenie Peresa, stosunki Izraela z Kościołem katolickim są najlepsze od dwóch tysięcy lat. – Mieliśmy dobre relacje także z poprzednim papieżem Benedyktem XVI, bardzo serdecznie wspominamy także Jana Pawła II, który szczególnie się zasłużył dla stabilizacji tych relacji – podkreślił polityk. Do zasług bł. Jana Pawła II w dziedzinie dialogu chrześcijan z judaizmem nawiązał też abp Gądecki, zapewniając o zaangażowaniu polskiego Kościoła w budowanie dobrych relacji z Izraelem. Spotkanie to odbyło się w prezydenckiej rezydencji w Jerozolimie.” [KAI – 15.03.2013]
——- —–
Zaś Ambasada Izraela w Warszawie na tę okoliczność podała.
Delegacja biskupów, przedstawicieli Konferencji Episkopatu Polski, spotkała się w czwartek 14 marca 2013 z Prezydentem Izraela Szymonem Peresem.
Członkowie delegacji ugoszczeni zostali przez Prezydenta Izraela w Rezydencji Prezydenckiej w Jerozolimie. Spotkanie odbyło się w ramach historycznej kilkudniowej wizyty członków Konferencji Episkopatu Polski w Izraelu.
„Prezydent Peres powitał serdecznie polskich biskupów i podkreślił wagę głębokich relacji łączących narody żydowski i polski. Zwrócił uwagę, że należy pamiętać o historii, ale nie wolno zaniedbywać spraw przyszłości. Według słów Prezydenta obecne stosunki między Izraelem a Polską są bardzo dobre na wszystkich polach współpracy, również w relacjach religijnych. Prezydent podziękował przedstawicielom polskiego Kościoła za wkład w upamiętnianie ofiar Holokaustu, mówił również o tolerancyjnym nastawieniu państwa żydowskiego i jego staraniach na rzecz zapewnienia swobody wszystkim wyznaniom religijnym, m.in. w Jerozolimie.
W trakcie spotkania Prezydent Peres pogratulował nowemu Papieżowi i zaprosił go z wizytą do Izraela, mówiąc: „Wszyscy mieszkańcy Ziemi Świętej, niezależnie od wyznania czy narodowości, powitają z radością nowego Papieża.
[Abp Jorge Mario Bergoglio został wybrany papieżem 13 marca 2013 r., a jego pierwsze słowa po wyborze skierowane do wiernych to „dzień dobry” – wstawka JB]
„Na czele 15-osobowej delegacji biskupów i duchownych stanął abp Stanisław Gądecki, zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.
Delegacja przebywała w Izraelu z oficjalną wizytą jako goście Państwa Izrael.
W programie wizyty (7 – 14 marca) znalazło się m.in. spotkanie z Przewodniczącym Knesetu Benjaminem Ben-Eliezerem, Naczelnymi Rabinami Izraela oraz z liderami pozostałych wyznań religijnych zamieszkujących Izrael. Biskupi zwiedzili również Instytut Naukowy Weizmanna, Instytut Yad Vashem oraz wzięli udział w spotkaniu poświęconym izraelskiemu społeczeństwu. W ramach wizyty dostojni goście odwiedzili również miejsca związane z kościołem chrześcijańskim w Ziemi Świętej.
.
Zrzuty ekranów z przywołanych powyżej źródeł publikacji zawiera
ZAŁĄCZNIK_02 do „Ad limina Israelum” 2013 – Historyczny pielgrzymkowy POCZET biskupów do Izraela.
Awanse po tej historycznej wizycie w Izraelu (zwanej też pielgrzymką):
Abp Stanisław Gądecki awansował z zastępcy przewodniczącego KEP na Przewodniczącego KEP.
Bp Wojciech Polak z Sekretarza Generalnego KEP awansował na abp i Prymasa Polski.
Bp Józef Kupny awansował na abp i Metropolitę Wrocławskiego.
Bp Adam Szal w dniu 30.04.2016 r. otrzymał godność arcybiskupa z jednoczesnym powołaniem na Metropolitę Przemyskiego (W miejsce abp Józefa Michalika, który odszedł na emeryturę.
Katolicka Agencja Informacyjna kontrolowana jest przez abp Stanisława Budzika (przewodniczący Rady Programowej KAI). Wspomaganie w zabezpieczeniu ciągłości kadrowej na przyszłość powierzono bp Andrzejowi Dziubie (przewodniczący Zespołu ds. Stypendiów Naukowych i Języków).
Generalnie wszystko podporządkowane jest pod realizację i zabezpieczenie interesów Izraela w Polsce zgodnie z dyrektywą z 2014 r. Prezydenta izraela E. Riwlina:
.
Polacy i Żydzi muszą na nowo zbudować wspólne życie obu narodów
Czy sekretarzowi generalnemu KEP bp Wojciechowi Polakowi chodzi o te słowa Prezydenta Izraela Rywlina wypowiedziane publicznie w 2014 r., gdy podczas pielgrzymki w 2013 r. do Izraele bp Polak oznajmia „biskupi usłyszeli ważne słowa o roli Kościoła w Polsce dla dokonującego się w ostatnich latach pojednania polsko-żydowskiego’?
Jest to realizacja polityki Izraela w stosunku do Polski, polityki nakreślonej w „Tajne „Pilne NOTATKI” Skubiszewskiego, Polska – Izrael” [1]
z ostatecznym celem opisanym w 

Polskę obowiązuje umowa stowarzyszeniowa UE z Izraelem” [2]
————————————————–
Ta pielgrzymka polskich biskupów do Izraela – i działania KEP – wpisuje się w ciąg działań jako jeden z niezbędnych  elementów dla zrealizowania celów Izraela w Polsce, a także wpisuje się w cały ciąg innych pielgrzymek do Izraela.
Z pierwszą oficjalną wizytą (pielgrzymką) do Izraela udał się w dniach 10-13 września 2006 r. Prezydent RP Lech Kaczyński. Wówczas to w jego obecności zostało podpisane m.in. porozumienie pomiędzy Polską i Izraelem o współpracy pomiędzy Yad Vashem a polskim Instytutem Pamięci Narodowej, które przewiduje m.in. wzajemną wymianę archiwów, wyników badań i wizyty naukowców –
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2011/09/gal5_15_24_izrael_12_09_2006_kaczynski_opis_850.jpg   .
Od tego momentu już oficjalnie wpadły w ręce Izraela  przeróżne materiały z okresu komuny do wykorzystania w stosunku do przeróżnych osób. Można też odtajniać różne materiały (lub takim odtajnieniem szantażować) i przekazywać jej do IPN, a stamtąd już jako jawne można wykorzystywać je pod konkretne zapotrzebowanie.
W trakcie tej wizyty w Izraelu padły z ust Lecha Kaczyńskiego znamienne słowa:
I mogę państwa zapewnić, że chociaż rządy w Polsce się zmieniają, jak w każdym demokratycznym państwie, to polityka wobec Izraela się nie zmieni.” – Prezydent RP Lech Kaczyński, Izrael – 11.09.2006 r. [3]
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2011/08/gal3_1_20_izrael_11_09_2006_kaczynski_opis_850.jpg
Zapewnienie to już wówczas miało swe umocowanie również w Episkopacie Polskim, który w 1997 r. ustanowił Dzień Judaizmu w polskim Kościele katolickim obchodzony każdego roku w miesiącu styczniu począwszy od 1998 r.
Wizyta ta od 2007 r. otwierała drogę do Izraela również Donaldowi Tuskowi jako premierowi (po oddaniu w tymże roku przez PiS władzy na rzecz PO).
6 grudnia 2006 r. Papież Benedykt XVI powołał na urząd metropolity warszawskiego abp Stanisława Wielgusa.  
18.12.2006 r. Prezydent RP Lech Kaczyński wprowadził do Pałacu Prezydenckiego żydowskie święto Chanuka.
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2011/07/nr1_3_6_2006_chanuka_opis_850px.jpg
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2011/07/nr2_1_6_2006_chanuka_opis_850px.jpg
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2011/07/nr3_2_6_2006_chanuka_opis_850px2.jpg
Świętował ją w kolejnych latach (2007, 2008, 2009) – tj. do czasu katastrofy smoleńskiej 10.04.2010 r. [4]
Potem kontynuował ją Bronisław Komorowski,
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2011/07/nr1_1_17_2010_komorowski_opis_850px_1.jpg
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2011/07/nr7_17_17_2010_komorowski_opis_850px_11.jpg 
a od grudnia 2015 r. Chanukę kontynuuje Andrzej Duda.
http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,82,w-oknie-palacu-prezydenckiego-zaplona-swiece-chanukowe.html
Abp Stanisław Wielgus nijak nie pasował do szykowanej w KEP przyszłej układanki pod politykę Izraela względem Polski (wzmacniałby polskość a nie izraelskość), to też od razu rozpętano przeciwko Niemu nagonkę (m.in. z udziałem braci Kaczyńskich) mającą na celu niedopuszczenie do objęcia przez Niego urzędu Metropolity Warszawskiego  – co im się udało.  Działano bardzo szybko i bezwzględnie.
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2011/07/nr1_1_3_2007_ingres_opis_850px.jpg
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2011/07/nr2_2_3_2007_ingres_opis_850px.jpg
 https://jozefbizon.files.wordpress.com/2011/07/nr3_3_3_2007_ingres_opis_850px.jpg
Obrona abp Stanisława Wielgusa ze strony mediów O. Tadeusza Rydzyka była późno podjęta, a do tego była dość niemrawa. Z upływem czasu o sprawie zapomniano i powrócono do uwielbiania braci Kaczyńskich i PiS-u. Wyjaśnienie tego stanu rzeczy mamy po lekturze
Wielokulturowość jest piękna. Żydzi nas Polaków ubogacą. Już ubogacają.[8]
03 marca 2007 r. bp Kazimierz Nycz został Metropolitą Warszawskim  i otrzymuje godność  arcybiskupa, a 20 października 2010 uzyskał godność kardynała.
10 grudnia 2007 r. Kazimierz Nycz już jako abp Metropolita Warszawski udał się do Pałacu Prezydenckiego na obchody święta Chanuka.
3-e01z-2007_nycz_chanuka-zrodlo-opis-800-wCentralną postacią na pw. zdjęciu jest Izrael w osobie rabina Shalom Stambler z Chabad Lubavitch oraz ambasadora Izraela w Polsce Dawida Peleg.  
To był bardzo ważny chanukowy grudzień 2007 r. otwierający niejako drogę do oficjalnej wizyty biskupów w Izraelu w 2013 r.
W kwietniu 2008 r. Donald Tusk po raz pierwszy udał się do Izraela.
e01-2008_04_09-tusk_peres-kprm-wc-znw-zrodlo-780-w
W styczniu 2010 r. z wizytą w Polsce był premier Izraela Benjamin Natanjahu.
W związku z tą wizytą m.in. podano –
Szefowie rządów poinformowali, że Polska i Izrael postanowiły podwyższyć swoje stosunki państwowe do poziomu konsultacji międzyrządowych – Tak, jak to jest między przyjaciółmi, potrzebowaliśmy kilka chwil, żeby potwierdzić naszą wspólną intencję o wyniesieniu relacji polsko-izraelskich na poziom typowy dla najbardziej zaprzyjaźnionych i współpracujących państw – podkreślił Donald Tusk.Chodzi o poziom konsultacji międzyrządowych, z udziałem premierów, nie rzadziej niż raz do roku – wyjaśnił.
Zdaniem polskiego premiera konsultacje międzyrządowe pozwolą zacieśnić współpracę m.in. w dziedzinie wojskowości, gospodarki, innowacyjności, oświaty i kultury.
 e01-2010_01_26-tusk_natanjahu-kprm-wc-zn-zrodlo-782-w
W dniach 23-24 luty 2011 r. po raz drugi Donald Tusk udał się do Izraela, ale tym razem odbył już pielgrzymkę (wizytę) razem z członkami swego rządu.
https://jozefbizon.wordpress.com/kolekcja_zdjec/donal-tusk/
Wówczas w powitaniu owej pielgrzymki Donalda Tuska wraz ze swoim rządem premier Izraela Beniamin Natanjahu powiedziałRazem z nami są ministrowie obu rządów i będziemy dziś i jutro pracowali, by zaprojektować wspólną przyszłość [5]
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2011/06/nr3_tusk-i-nataniachu-23_02_2011-jerozolima_opis_850px_1.jpg
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2011/09/gal4_6_6_izrael_23_24_02_2011_tusk_opis_850.jpg  
W ramach tego zaprojektowania tej wspólnej przeszłości podpisano wówczas istotne umowy (porozumienia) w wielu dziedzinach oraz deklaracje – o czym donosiła na swojej stronie internetowej Ambasada Polski w Izraelu (informacja ta obecnie jest już niedostępna). Zrzut ekranu poniżej.
99-e01-2011_03_09-tusk_izrael-ambasada_rp_tel_aviv-zl-opis-800-w
W listopadzie 2012 r. odbyła się rozmowa telefoniczna pomiędzy Tuskiem a Natanjahu.

e01-2012_11_17-tusk_natanjahu-kprm-wc-zrodlo-802-w

Grunt pod pielgrzymkę biskupów KEP został już przygotowany.
Nastał teraz czas na oficjalną wizytę delegacji biskupów KEP w Izraelu odbytą w dniach 07-14 marca 2013 r. Było już wówczas z czym jechać do Izraele, a do tego sprawy na innych polach oficjalnej współpracy Polski i Izraela były już daleko posunięte.
Trzy miesiące później w czerwcu 2013 r. wraz ze swoimi ministrami do Polski przybył premier Izraela Benjamin Natanjahu witany przez premiera Donalda Tuska słowami „Witajcie w domu!”.
D. 
Tusk złożył też zapewnienie, że „Izrael jest dla UE i Polski szczególnie ważnym, cennym partnerem”.
Muszę z satysfakcją stwierdzić, że współpraca dotycząca naszego bezpieczeństwa jest na najwyższym możliwym poziomie. Jestem przekonany, że po dzisiejszym spotkaniu uzyskamy tu jeszcze lepsze efekty –  powiedział polski premier.”
e01-2013_06_12-natanjahu_tusk-warszawa-wpolityce-wc2-opis-600-w
Pielgrzymkowy rok 2013rozpoczęty w marcu pielgrzymką polskich biskupów do Izraela  – zamknął prezydent Bronisław Komorowski swą listopadową pielgrzymką do Izraela z hasłem przewodnim Natanjahu „Polska i Izrael muszą się wzajemnie wspierać
Wsparcie Episkopatu Polski (w szczególności Rady Stałej KEP) dla Izraela zostało już wcześniej zapewnione. Staje się oczywisty polityczny charakter – na rzecz Izraela – pielgrzymki do Izraela delegacji biskupów KEP.

2-e01_2013_komorowski_natanjahu_pradio-wc-zrodlo-533-w

Polska i Izrael muszą się wzajemnie wspierać” – czy to się Polakom podoba czy też nie.
Wsparcie to na długi okres czasu m.in. zapewni Metropolita Gnieźnieński Prymas Polski abp Wojciech Polak wraz z Metropolitą Poznańskim przewodniczącym KEP, a także zapewnią: Metropolita Lubelski abp Stanisław Budzik, Metropolita Wrocławski abp Józef Kupny, nowo mianowany Metropolita Przemyski abp Adam Szal oraz pozostali biskupi uczestniczący w 2013 r. w ‘pielgrzymce’ do Izraela, oraz zapewni Metropolita Warszawski abp Kazimierz Nycz.
W 2014 r. otwarto w Warszawie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i przy tej okazji Prezydent Izraela E. Rywlin wydał dyrektywę Polacy i Żydzi muszą na nowo zbudować wspólne życie obu narodów”.
W 2015 r. władzę w Polsce objął PiS. Zgodnie z dyrektywę Rywlina prezydent Andrzej Duda ogłosił nową politykę historyczną z wykorzystaniem m.in. pw. muzeum.
Ruszyły pielgrzymki PiS do Izraela kontynuujące pożądaną politykę względem Izraela.
Na terytorium Polski sprowadzono obce wojska.
Czy 500+ okaże się biblijną miską soczewicy [Księga Rodzaju 25, 29-34] podstawioną umęczonym Polakom?
POLIN – nową ziemię obiecaną – publicznie ogłosił Żydom prezydent A. Duda ogłaszając przy tym budowanie „Rzeczypospolitej Przyjaciół”. [6, 7]
Do biblijnych 40 lat  pozostało  lat 13
– licząc od wznowienia w 1990 r. stosunków dyplomatycznych Polski z Izraelem.
Teraz już  wszystkie siły –  łącznie z KEP i mediami O. T. Rydzyka – w zwartym szyku idą ramię w ramię ku zrealizowaniu POLIN, a następnie Międzymorza w objęciach Izraela.
Lud zaś śpiewa – Abyśmy byli jedno … i Alleluja i do przodu
Załączniki do artykułu.
ZAŁĄCZNIK_01 do „Ad limina Israelum” 2013 – Historyczny pielgrzymkowy POCZET biskupów do Izraela.
Zrzuty ekranów. Struktura KEP oraz informacjia o biskupach biorących udział   w oficjalnej wizycie delegacji KEP w Izraelu 07-14 marca 2013 r.
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2017/02/084-zac582c485cznik_01-do-e2809ead-limina-israelume2809d-2013-historyczny-pielgrzymkowy-poczet-biskupc3b3w-do-izraela.pdf
ZAŁĄCZNIK_02 do „Ad limina Israelum” 2013 – Historyczny pielgrzymkowy POCZET biskupów do Izraela.
Zrzuty ekranów.  Publikacja Ambasady Izraela w Warszawie
i publikacje KAI nt. oficjalnej wizyty delegacji KEP w Izraelu 07-14 marca 2013 r.

Click to access 085-zac582c485cznik_02-do-e2809ead-limina-israelume2809d-2013-historyczny-pielgrzymkowy-poczet-biskupc3b3w-do-izraela.pdf


——————
Lektura uzupełniająca do artykułu.
[1] Tajne „Pilne NOTATKI” Skubiszewskiego, Polska – Izrael.
https://jozefbizon.wordpress.com/2017/02/10/tajne-pilne-notatki-skubiszewskiego-polska-izrael/
[2] Polskę obowiązuje umowa stowarzyszeniowa UE z Izraelem.
https://jozefbizon.wordpress.com/2017/02/10/polske-obowiazuje-umowa-stowarzyszeniowa-ue-z-izraelem/
[3] Zasługi Lecha Kaczyńskiego – wizyta w 2006 r. w Izraelu w obrazkach.
https://jozefbizon.wordpress.com/2012/03/30/wizyta-w-2006-r-w-izraelu-prezydenta-rp-lecha-kaczynskiego-w-obrazkach/
[4] Zasługi Prezydenta L. Kaczyńskiego – Świętowanie Chanuki 2006-2009 w obrazkach
https://jozefbizon.wordpress.com/2012/04/01/zaslugi-prezydenta-l-kaczynskiego-swietowanie-chanuki-2006-2009-w-obrazkach/
[5] Tusk (i PO) dla Izraela. Izrael dla Tuska (i PO) – ALBUM zdjęciowy dla naiwnych, a i na wszech czasów pamiątkę
https://jozefbizon.wordpress.com/2013/02/01/tusk-i-po-dla-izraela-izrael-dla-tuska-i-po-album-zdjeciowy-dla-naiwnych/  
[6] 13 września br. Prezydent RP A. Duda potwierdził budowę „Rzeczypospolitej Obojga Narodów” – Żydów i Polaków
https://jozefbizon.wordpress.com/2015/09/22/13-wrzesnia-br-prezydent-rp-a-duda-potwierdzil-budowe-rzeczypospolitej-obojga-narodow-zydow-i-polakow/
[7] Chanuka 2016. To już nie polska ziemia – to ziemia Polin według A. Dudy.
https://jozefbizon.wordpress.com/2016/12/25/chanuka-2016-to-juz-nie-polska-ziemia-to-ziemia-polin-wedlug-a-dudy/
[8] Wielokulturowość jest piękna. Żydzi nas Polaków ubogacą. Już ubogacają.
https://jozefbizon.wordpress.com/2016/09/24/wielokulturowosc-jest-piekna-zydzi-nas-polakow-ubogaca-juz-ubogacaja/
Boguchwała, A.D. 13 luty 2017 r. – Józef Bizoń 

Ps.  Bardzo ważne! {Dodano 06 marca 2018 r.}

Niech Polacy chociaż w jednym będą teraz solidarni
– tj. w utarciu nosa idolowi Grossowi.

W imię ustalenia prawdy żądamy przeprowadzenia ekshumacji w Jedwabnem.
Podpisujemy petycję.
https://jozefbizon.wordpress.com/2018/02/21/w-imie-ustalenia-prawdy-zadamy-przeprowadzenia-ekshumacji-w-jedwabnem-podpisujemy-petycje/

Informacje o Józef Bizoń

jb.boguchwala@gmail.com
Ten wpis został opublikowany w kategorii George Soros - PiS i inni kamraci, Józef Bizoń, Kościół Rzymsko-Katolicki, Polityka zagraniczna - a Polska, Radio Maryja i polityka. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.