Życzenia świąteczne 2012 – i świąteczny serwis Stowarzyszenia Fides et Ratio

Życzenia świąteczne 2012 – i świąteczny serwis Stowarzyszenia Fides et Ratio

Laetentur caeli et exsultet terra ante faciem Domini quoniam venit…. ( Ps. 95)
.
Na radosne święta Narodzenia Pańskiego – kiedy radują się niebiosa i ziemia
najserdeczniejsze życzenia wszelkiego dobra, pokoju i miłości – które przynosi Zbawiciel świata
.

życzy Stanisław Papież wraz z Stowarzyszeniem Fides et Ratio w Krakowie
.
http://www.youtube.com/watch?v=-s6OLOWswJM

Świąteczny serwis Stowarzyszenia Fiede et Ratio

1. Ks. Henryk Jackowski: Uroczystość Bożego Narodzenia – objaśnienie Ewangelii”
.
Już św. Grzegorz Wielki wspomina o starodawnym zwyczaju odprawiania w tę uroczystość trzech Mszy świętych. Zwyczaj ten ustalił Papież Aleksander II r. 1073. Pierwszą z nich wolno odprawić o północy, ponieważ Pan Jezus o północy się na­rodził, drugą o pierwszym brzasku dnia, trzecią o zwykłym czasie. Potrójna ta Msza przypomina, według św. Tomasza z Akwinu, trojakie Narodze­nie Pana Naszego; pierwsze: przedwieczne, z łona Ojca niebieskiego, o którym mówi Prorok: rodzaj Jego kto wypowie?, drugie: w czasie, z żywota Najświętszej Panny i Matki, trzecie: mistyczne narodzenie w duszach wiernych przez łaskę po­święcającą. Trzy Ewangelie dzisiejsze odpowia­dają tym trzem tajemnicom, mianowicie pierwsza mówi nam o Narodzeniu Pana Jezusa w stajence, dru­ga o Narodzeniu Jego w sercach naszych, trzecia o Jego Bożym Synostwie.
http://fides-et-ratio.pl/index.php/2011/12/ks-henryk-jackowski-uroczystosc-bozego-narodzenia-objasnienia-ewangelii/
2. Skarbiec Tradycji przyciąga do  Chrystusa – ks. Paweł Korupka – objaśnia sens Mszy św. w rycie Trydenckim
.
Msza św. Trydencka. Jest ona bowiem wpisana w struktury wiary katolickiej – jest jej owocem i wyrazem. Zatem tylko niekatolik może mieć obawy, pretensje czy zarzuty do tej Mszy św. Kapłani są zawsze zaskoczeni kiedy opowiadam im o teologii dawnej liturgii. Niektórzy z nich nigdy o tym nie słyszeli. To ich pociąga, ponieważ jest logiczne i katolickie. Obracają się wtedy w gruzy wszelkie stereotypy na temat „Starej Mszy”. Jak widać nie trzeba tutaj jakiś argumentów. Wystarczy opowiedzieć czym ta Msza jest. Prawdziwy autorytet nie potrzebuje reklamy ani szczególnej zachęty, żeby pociągnąć za sobą.
http://fides-et-ratio.pl/index.php/2012/12/skarbiec-tradycji-przyciaga-do-chrystusa-rozmowa-z-ks-pawlem-korupka/
3. „The Oeconomist” – Być tradycyjnym katolikiem jest trendy
.
Tradycjonaliści mają świadomość, że uczestniczą w rzeczywistości Kościoła walczącego; żyją jednak też przekonaniem, że przyszłość należy do Chrystusa, a oni walczą w Jego zwycięskiej drużynie.
http://fides-et-ratio.pl/index.php/2012/12/the-economist-byc-tradycyjnym-katolikiem-jest-trendy/
4. Prof. Mieczysław Ryba Narodowe Odrodzenie
.
……Najgorsze dla nowej lewicy jest to, że owa młodzież gromadzi się pod pomnikiem Romana Dmowskiego, człowieka konsekwentnie rugowanego z polskiej historii przez lewicę. I nie chodzi tu o rzekomy antysemityzm twórcy obozu narodowego, chodzi o to, że młodzi ludzie mogą sięgnąć do myśli, dzięki której Naród Polski mógł na powrót zorganizować się przed pierwszą wojną światową i mógł ugruntować swą niepodległość po wojnie.
.
Naród zorganizowany, Naród dumny ze swojej katolickiej wiary i tradycji, Naród potrafiący w sposób skuteczny wygrywać swoje interesy na arenie międzynarodowej – to rzeczywistość niebezpieczna zarówno dla architektów kosmopolitycznego superpaństwa europejskiego, jak i dla nowej lewicy, mającej w pogardzie klasyczne dziedzictwo Europy i Polski.
http://fides-et-ratio.pl/index.php/2012/12/mieczyslaw-ryba-narodowe-odrodzenie/
5. Andrzej Wronka – Globalizm a Polski interes narodowy  – ważny i aktualny wykład!
.
http://www.youtube.com/watch?v=U1EkRlOGS7g
6. prof. Mirosław Dakowski – analizuje problem antycywilizacji w kontekście pism Feliksa Konecznego
.
7. Kapitalizm to socjalizm – Stanowisko Narodowego Odrodzenia Polski
.
Materializm, wiara oparta na zaprzeczaniu istnienia Ducha, przybrał miliony form. Możemy wyliczyć te, które w naszych czasach poczyniły najwięcej szkód : wolnomularstwo, liberalizm, nihilizm, kapitalizm, imperializm, anarchizm, socjalizm i marksizm. Każde z tych wierzeń – materialistycznych w swych postawach – jest filozoficznie złe i zostało zdyskredytowane w praktyce
http://fides-et-ratio.pl/index.php/2012/12/kapitalizm-to-socjalizm-stanowisko-narodowego-odrodzenia-polski/
Stanisław Papież

Informacje o Józef Bizoń

jb.boguchwala@gmail.com
Galeria | Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez przydziału. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.