Stop godzeniu w dobro Narodu Polskiego – godzeniu w prawa człowieka i pacjenta.

Stop godzeniu w dobro Narodu Polskiego
– godzeniu w prawa człowieka i pacjenta.

Szanowne Panie i Panowie Senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej,

Na posiedzeniu Senatu RP w dniu 5 lipca 2012 r. – w pkt. 3 porządku obrad – wejdzie pod obrady ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (druk senacki nr 141, druki sejmowe nr 293 i 416).
http://www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/tematy,24,1.html
4 lipca 2012  r. odbędzie się posiedzenie Senackiej Komisji Zdrowia jednakże na oficjalnej  stronie internetowej tej komisji brak jest informacji, aby powyższa ustawa była przedmiotem prac tej komisji.
.
Czyżby Komisja Zdrowia nie  miała ochoty wypowiedzieć się w tej sprawie?
http://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/posiedzenia,16,1,komisja-zdrowia.html
.
Jak  czytamy na stronie
http://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,552,5-lipca-rozpocznie-sie-15-posiedzenie-senatu.html
„5 – 6 lipca 2012 r. odbędzie  się 15. posiedzenie Senatu. Posiedzenie zostało przyspieszone o tydzień z uwagi na  konieczność rozpatrzenia przez Senat specustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych – zapowiedział Jan Wyrowiński, wicemarszałek Senatu.”
.
co nie wyklucza takiego przyspieszenia posiedzenia Senatu z uwagi na ustawę wymienioną na wstępie i podnoszącego się przeciwko niej sprzeciwu społecznego.
.
Projekt ten godzi w prawa człowieka i pacjenta znacznie poszerzając uprawnienia inspekcji sanitarnej, mimo zapowiedzi medialnych nie znosi przymusu szczepienia dzieci i poprzez znaczne rozszerzenie uprawnień daje inspekcji sanitarnej możliwość nałożenia go również na osoby dorosłe.
.
W  sytuacji przyjęcia tej ustawy ustawa ta powinna być zaskarżona do TK, jako niekonstytucyjna, bo narusza jedno z praw zagwarantowane Konstytucja: Art. 39.
.
Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.
.
Przecież właśnie szczepionki -a szczególnie te, które wejdą do obiegu – nie mają wieloletnich badań na odpowiedniej grupie populacji, nie ma danych o ich szkodliwości bądź pozytywnym oddziaływaniu, wobec czego stanowią eksperyment medyczny.
.
W tych okolicznościach użycie formy przymusu stanowi pogwałcenie prawa nietykalności cielesnej (ingerencji w nasze ciało wbrew naszej woli), co jest czynem karalnym.
.
Bez zgody pacjenta nie wolno wykonać nawet znieczulenia u stomatologa, a co bardziej zapobiegliwi lekarza proszą o poświadczenie tej zgody na piśmie. Podobnie jest przy jakiejkolwiek operacji, czy zabiegu -pacjent musi wyrazić zgodę.
.
Natomiast każda ustawa zwykła musi być zgodna z ustawa zasadnicza, bo to ona jest najwyższym prawem w RP.
.
Dlatego też wnoszę o odrzucenie przez Senat RP  całości w/w ustawy.
.
Powyższe znajduje swe uzasadnienie w niżej podanych zapisach projektu ustawy przyjętego przez Sejm RP.
.
1. Zmiana definicji choroby zakaźnej, co budzi obawy rozszerzenia przymusu szczepień o kolejne szczepionki i daje możliwość ogłoszenia epidemii z błahych powodów, a co z tym się wiąże nałożenie przymusu szczepień na wszystkich obywateli (art.2 ust 2).
.
2. Określenie obowiązku szczepień ochronnych w art.5 w sposób ogólny, przenosząc go na wszystkich obywateli, a nie tylko dzieci. Intencją tej zmiany jest połączenie przepisów dotyczących stanu epidemii z przepisami ogólnym (art.5 ust.1)
.
3. Rezygnacja z refundacji kosztów zgłoszenia niepożądanych odczynów poszczepiennych przez lekarzy (uchylenie art. 21 ust. 9).
.
4. Próba zmonopolizowania i ograniczenia dostępu do informacji o zakażeniach, chorobach zakaźnych i niepożądanych odczynach poszczepiennych przez ograniczenie ich rejestracji wyłącznie do systemu sentinel oraz projektowany płatny dostęp do tego systemu, wyłącznie dla niektórych instytucji i po wcześniejszym podpisaniu umowy. Jednak nawet płatny dostęp może być ograniczony gdyż GIS przewiduje rozpatrzenie podania z możliwością odmowy, której przyczyny nie są w projekcie ustawy w żaden sposób określone (art.29a).
.
5. Zastosowanie przymusu bezpośredniego wykonywanego przez pracowników medycznych pod nadzorem lekarza (art.36 ust.2).
.
W aktualnym stanie państwa polskiego dotkniętego ciężkimi patologiami nie bez znaczenia jest zapoznanie się  Pań i Panów Senatorów RP z  treściami zamieszczonymi pod poniższym linkiem.
http://idb.nowyekran.pl/post/67097,wspolczesna-medycyna-dr-jerzy-jaskowski-cz-iii
.
Stanowczo protestuję przeciwko wprowadzaniu projektu nowelizacji ustawy, które łamie podstawowe prawa człowieka i pacjenta szczególnie w państwie gdzie nikt nie ponosi odpowiedzialność za powikłania, które wystąpiły po przymusowych szczepieniach.
Data:
Podpis:
————————————————————————-
Wstawiajmy datę, swój podpis i wysyłajmy e-maile do senatorów.
Niech wiedzą, że wiemy co upichcono pod osłoną igrzysk EURO 2012.
Nasza reakcja musi być bardzo szybka. Informację tę przekazujmy błyskawicznie innym osobom.
===========================================
.
Uaktualniona (05.07.2012)
LISTA adresowa SENATORÓW DO PROGRAMU POCZTOWEGO
UWAGA!
Niektóre programy pocztowe wymagają, aby adresy w liście adresowej rozdzielone były przecinkami. Inne zaś wymagają rozdzielenia średnikami.
LISTA adresowa SENATORÓW rozdzielona średnikami.
biuro@abgarowicz.info; biuro@annaaksamit.pl; tadeusz@arlukowicz.eu; biuro@mieczyslawaugustyn.pl; biuro@bienkowska.senat.pl; biuro@bierecki.senat.pl; biuro@blaszczyk.senat.pl; biuro@ryszardbonislawski.plbiurosenatorskie@marekborowski.pl; biuro@b-borusewicz.pl; biuro@biurosenatorskie.pl; biuro@chroscikowski.senat.pl; biuro@chybicka.senat.pl; biuro@cimoszewicz.eu; biuro@henrykcioch.pl; senator@czarnobaj.senat.pl; biuro@grzegorzczelej.pl; biuro@senatorczudowska.pl; biuro@dobkowski.senat.pl; senator@dowhan.pl; jaroslaw@duda.org.pl; j.pajak@o2.pl; biuro@stanislawgogacz.pl; poczta@stanislawgorczyca.pl; biuro.senatorskie@hotmail.com; biuro@ryszardgorecki.pl; senator.gorski@neostrada.pl; biuro@grubskimaciej.pl; biuro@piotrgruszczynski.pl; senator@andrzejgrzyb.pl;
senator@helenahatka.pl; senator@hodorowicz.pl; biuro@iwan.senat.pl; jmj@jmjackowski.pl; kazimierzjaworski@o2.pl; jurcewicz@neostrada.pl; s.karczewskibiuro@wp.pl; biuro.kilian@wp.pl; biuro@kazimierzkleina.pl; biuro@klich.pl; biuro@maciejklima.pl; ryszard@knosala.com; biurosenatorskie.st@interia.pl; biuro@marek-konopka.pl; biuro@kraska.home.pl; biuro@kutzkazimierz.pl; sekretariat@jaroslawlasecki.pl; filipl@wp.pl; marek.martynowski@wp.pl; zbigniewmeres@o2.pl; biurosenatora@janmichalski.eu; biurosenatora@janmichalski.eu; biuro@misiolek.senat.pl; antoni@motyczka.pl; senator@mozdzanowska.pl; biuro@rafalmuchacki.pl; biuro@niewiarowski.pl; biuro@obrycki.senat.pl; biuro@ortyl.senat.pl; sekretariat@panczyk.senat.pl;
biuro@andrzejowczarek.pl; biuro@pajakandrzej.pl; senator@bohdanpaszkowski.pl; aperson@poczta.onet.pl; pek.biuro@gmail.com; senator@leszekpiechota.pl; biuro@aleksanderpociej.pl; senator@poslednikmarian.pl; biuro@slawomirpreiss.pl; marek@rocki.pl; biuro@jadwigarotnicka.pl; rulewski@janrulewski.pl; lucjusz@nadberezny.pl; janusz@sepiol.pl; senator@sewerynski.pl; biurosenatorskie@witoldsitarz.pl; biurosenatorskie@witoldsitarz.pl; biuro@skurkiewicz.pl; biuro@szewinski.senat.pl; senator@sztark.senat.pl; biuro@smigielski.org; biuro@piotrwach.org.pl; biuro.senatorskie@kazimierzwiatr.pl; biuro@wittbrodt.pl; biuro@romanzaborowski.eu; szajac@wp.pl; senator@jozefzajac.pl; biuro@zdzieblo.pl; biuro@zientarski.pl; ziolkowski@nw.senat.gov.pl
LISTA adresowa SENATORÓW rozdzielona przecinkami.
biuro@abgarowicz.info, biuro@annaaksamit.pl, tadeusz@arlukowicz.eu, biuro@mieczyslawaugustyn.pl, biuro@bienkowska.senat.pl, biuro@bierecki.senat.pl, biuro@blaszczyk.senat.pl, biuro@ryszardbonislawski.plbiurosenatorskie@marekborowski.pl, biuro@b-borusewicz.pl, biuro@biurosenatorskie.pl, biuro@chroscikowski.senat.pl, biuro@chybicka.senat.pl, biuro@cimoszewicz.eu, biuro@henrykcioch.pl, senator@czarnobaj.senat.pl, biuro@grzegorzczelej.pl, biuro@senatorczudowska.pl, biuro@dobkowski.senat.pl, senator@dowhan.pl, jaroslaw@duda.org.pl, j.pajak@o2.pl, biuro@stanislawgogacz.pl, poczta@stanislawgorczyca.pl, biuro.senatorskie@hotmail.com, biuro@ryszardgorecki.pl, senator.gorski@neostrada.pl, biuro@grubskimaciej.pl, biuro@piotrgruszczynski.pl, senator@andrzejgrzyb.pl,
senator@helenahatka.pl, senator@hodorowicz.pl, biuro@iwan.senat.pl, jmj@jmjackowski.pl, kazimierzjaworski@o2.pl, jurcewicz@neostrada.pl, s.karczewskibiuro@wp.pl, biuro.kilian@wp.pl, biuro@kazimierzkleina.pl, biuro@klich.pl, biuro@maciejklima.pl, ryszard@knosala.com, biurosenatorskie.st@interia.pl, biuro@marek-konopka.pl, biuro@kraska.home.pl, biuro@kutzkazimierz.pl, sekretariat@jaroslawlasecki.pl, filipl@wp.pl, marek.martynowski@wp.pl, zbigniewmeres@o2.pl, biurosenatora@janmichalski.eu, biurosenatora@janmichalski.eu, biuro@misiolek.senat.pl, antoni@motyczka.pl, senator@mozdzanowska.pl, biuro@rafalmuchacki.pl, biuro@niewiarowski.pl, biuro@obrycki.senat.pl, biuro@ortyl.senat.pl, sekretariat@panczyk.senat.pl,
biuro@andrzejowczarek.pl, biuro@pajakandrzej.pl, senator@bohdanpaszkowski.pl, aperson@poczta.onet.pl, pek.biuro@gmail.com, senator@leszekpiechota.pl, biuro@aleksanderpociej.pl, senator@poslednikmarian.pl, biuro@slawomirpreiss.pl, marek@rocki.pl, biuro@jadwigarotnicka.pl, rulewski@janrulewski.pl, lucjusz@nadberezny.pl, janusz@sepiol.pl, senator@sewerynski.pl, biurosenatorskie@witoldsitarz.pl, biurosenatorskie@witoldsitarz.pl, biuro@skurkiewicz.pl, biuro@szewinski.senat.pl, senator@sztark.senat.pl, biuro@smigielski.org, biuro@piotrwach.org.pl, biuro.senatorskie@kazimierzwiatr.pl, biuro@wittbrodt.pl, biuro@romanzaborowski.eu, szajac@wp.pl, senator@jozefzajac.pl, biuro@zdzieblo.pl, biuro@zientarski.pl, ziolkowski@nw.senat.gov.pl
—————————————————————————————————
Numer  tel. , fax i  adres e-mail do senatorów z Komisji Zdrowia
Sekretariat: tel. 22 694-93-01, fax 22 694-92-21,
e-mail:
kz@nw.senat.gov.pl
.
http://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/sklad,16,komisja-zdrowia.html
==============================

Dołącz do protestu załącznik w postaci PDF, którego tekst widzisz  niżej.
Kliknij TU:  Pobierz ZAŁĄCZNIK.

————————————————————
Bandytyzm na całego!  Zobacz swoich wybrańców!
Przymusowe szczepienia w Polsce – Posiedzenie senackiej komisji zdrowia 04.07.2012 .

Z   http://www.youtube.com/watch?v=tKd-Rx4JQ48&feature=youtu.be
.

Jest  rzeczą wielce znamienną, że do wystąpienia przed Sejmową Komisją  Zdrowia zaproszono Żydówkę  Elizę Walczak (socjologa, lobbystkę –  http://medicine-cannabis.eu/),
.
a nie Polaków: dr Jerzego Jaśkowskiego, czy prof. Marię Dorotę Majewską (Instytut Psychiatrii i Neurologii, Katedra Marii Curie Komisji Europejskiej, Zakład Farmakologii).
.
Jak widać – na wystąpienie z protestem Polaków w imieniu Polaków nie ma już miejsca w ‘polskim parlamencie’. Wyręczą ich Żydzi.
————————————————————-
__________________________________

Informacje o Józef Bizoń

jb.boguchwala@gmail.com
Ten wpis został opublikowany w kategorii Józef Bizoń, Prawo i polityka. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.